SCP-3284


đánh giá: +1+x
Mã vật thể: 3284
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
notice


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện tại chưa có phương thức quản thúc hữu dụng với SCP-3284. Nhân sự có thể đề xuất các quy trình quản thúc thử với Nghiên cứu viên Cấp cao - Ts. Anna O'Neil xem xét. Hội đồng O5 sẽ từ chối mọi đề xuất gán các phân loại không phải Keter cho SCP-3284 cho đến khi có phương thức quản thúc tối ưu và hữu dụng với đối tượng.

Khi không được thử nghiệm, SCP-3284 phải được đặt trong một hộp khóa không được bảo vệ tại Buồng Quản thúc 303K thuộc Điểm-272, nhân sự cấp D có nghĩa vụ canh phòng và quản thúc đối tượng luân phiên theo các ca làm việc kéo dài không quá năm giờ.

Mô tả: SCP-3284 là một viên bi bằng thép có đường kính xấp xỉ 2.5cm và khối lượng 67g. Dị tính của vật thể này là không thể bị quản thúc bởi bất kì phương thức nào đã biết đến.

Cho đến nay, mọi phương thức quản thúc hoặc cố định SCP-3284 đều thất bại trong vòng mười lăm phút tính từ lúc bắt đầu. Trong hầu hết các trường hợp, những thất bại dường như có tính tự phát, và các bằng chứng chỉ ra rằng các thất bại liên tiếp xảy ra do các nguyên nhân có từ trước khi thử nghiệm diễn ra. Trong các trường hợp còn lại, khi các thất bại được báo cáo rằng sẽ khó xảy ra hoặc vô lí, SCP-3284 đã thể hiện dị tính của mình khi di chuyển tự phát tới một khu vực không được quan sát cách xa rìa khu vực quản thúc tới mười mét.

Những hiệu ứng trên chỉ hiệu dụng đối với SCP-3284, do đó trong trường hợp các vật thể, thực thể khác vi phạm quản thúc, nguyên nhân không chắc chắn xuất phát từ dị tính nào tương tự.

Dị tính của SCP-3284 ban đầu được phát hiện trong quá trình thử nghiệm định kì một buồng quản thúc thử nghiệm tại Điểm-272. Cơ chế cửa được lắp đặt SCP-3284 đã liên tục gặp trục trặc, thử nghiệm trên các máy móc khác cũng cho kết quả tương tự. Ban đầu, SCP-3284 được cho rằng có thể phá hủy bất kì cơ chế nào bao chứa mình, nhưng điều này đã được cập nhật lại trong mô tả hiện tại sau khi vi phạm quản thúc liên tục xảy ra cho dù trong các nỗ lực ngăn chặn, sự hiện hữu của các thiết bị cơ, điện là không đáng kể.

Phụ lục 3284-001: Tài liệu này đã được dự kiến sửa đổi do các sự kiện của Sự cố 3284/72 và do đó sẽ được coi là lỗi thời cho đến khi có thông báo mới. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Báo cáo Sự cố 3284-72A.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License