SCP-3287


đánh giá: +2+x
medium.jpg

Xy lanh nén khí SCP-3287.

Mã vật thể: SCP-3287

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Bảo mật: Tại mọi thời điểm, không có hơn 50 xi lanh khí hóa lỏng tiêu chuẩn Loại E được phép tồn tại. Những xi lanh này phải được lưu trữ trong một buồng-chân-không với nhiệt độ 112 kelvin và chỉ được xử lý bởi nhân sự được trang bị đồ bảo hộ chống vật liệu hiểm họa khí ga.

SCP-3287-0 phải ở trong bán kính một mét tính từ bình chứa kín mà vật thể được phát hiện lần đầu, và Neo Thực tại Scranton của vật thể phải được bảo trì thường xuyên và thay thế khi cần thiết.
Trong những buổi thử nghiệm với một trường hợp của SCP-3287, những chủ thể thử nghiệm sẽ được hộ tống vào bên trong một khu vực thử nghiệm kín khí được chỉ định trước. SCP-3287 sẽ được bơm vào trong khu vực trong vòng một phút, và được thu lại. Những đối tượng sau đó sẽ được hộ tống ra khỏi khu vực thử nghiệm bởi những bảo vệ được-trang-bị-theo-tiêu-chuẩn qua một buồng điều áp trong khi SCP-3287 còn lại được thu lại và quản thúc.

SCP-3287 có thể được sử dụng trên con người và động vật trong trường hợp một viễn cảnh Cấp-ΩK Kết thúc Cái Chết xảy ra với sự chấp thuận từ Hội đồng O5 và Ủy ban Đạo đức.

Mô tả: SCP-3287 là định danh của một chất khí triệt sản tạo ra bởi Tổ Chức với mục đích giảm thiểu và kiểm soát dân số của những thực thể dị thường và những loài động vật không dị thường. Kể từ khi được tạo ra, mà với mục đích quản thúc sự lây lan của SCP- ████, vật thể đã được sử dụng trên ██ dị thể khác và các loài động vật không dị thường nhất định.

Ở nhiệt độ phòng, SCP-3287 tồn tại ở thể khí, thể lỏng tại 112 K và không cháy. Đặc điểm nhận dạng của dị thể là màu xanh lam nhạt và mùi hương đặc trưng được các đối tượng thử nghiệm miêu tả là “giống với cam thảo”. Khi tiếp xúc với một thực thể sống, SCP-3287 tan rã, mất đi tính chất khí khi dị thể bị hấp thụ.

SCP-3287 có ba loại khác nhau, được định danh là SCP-3287-1, SCP-3287-2 và SCP-3287-3. Mọi loại của SCP-3287 có hợp chất hóa học gần như giống hệt nhau, nhưng được phân biệt bởi những hợp chất dị thường độc nhất mà được cho là thay đổi hiệu ứng tác dụng của dị thể.

SCP-3287-1 là loại đầu tiên của SCP-3287, và cũng là loại có nhiều tài liệu thông tin nhất. Sau khi đã được hấp thụ bởi một đối tượng sống, SCP-3287-1 hoàn toàn triệt sản đối tượng đó, ngăn cho đối tượng không thể sinh sản. Dị thể này đã được sử dụng nhằm bảo tồn một số loài động vật trong tự nhiên bằng cách triệt sản thú săn mồi, và đã được sử dụng nhằm ngăn chặn một số loài động vật dị thường sinh sản, như đã nhắc đến bên trên. SCP-3287-1 có thể được sử dụng trên con người, nhưng yêu cầu sự chấp thuận Cấp-4 trước khi sử dụng.

SCP-3287-2 là loại thứ hai của SCP-3287. Mặc dù giống về mặt cấu tạo với SCP-3287-1, công dụng của dị thể hiện tại chưa rõ. Mặc dù vài thử nghiệm đã được lên lịch và nỗ lực xác định công dụng của SCP-3287-2, không có bất kỳ thử nghiệm nào được hoàn thành khi tính đến việc mọi nhân sự Cấp-D được lựa chọn ngẫu nhiên và chủ thể thử nghiệm động vật đều đã bị triệt sản trước khi buổi thử nghiệm bắt đầu. Nỗ lực chỉ lựa chọn những ứng viên thử nghiệm không bị triệt sản chưa được thực hiên.

SCP-3287-3 là loại thứ ba của SCP-3287. Không có bất kỳ tài liệu về những thử nghiệm được thực hiện với SCP-3287-3.

SCP-3287-0 là định danh của một tài liệu ghi chú rõ ràng những quy trình để tạo ra những loại khác nhau của SCP-3287. SCP-3287-0 được phát hiện bên trong một phòng thí nghiệm hóa học an toàn của Tổ Chức tại Điểm-██ vào ngày 28 tháng Chín, 20██ trong một buổi kiểm tra vệ sinh thường lệ, khóa kín trong một hộp thủy tinh,đi cùng với một Neo Hiện thực Scranton thu nhỏ.

Những chỉ dẫn từ đó đã được sao lưu vào trong cơ sở dữ liệu của Tổ Chức, cùng với dòng ghi chú được phát hiện ở trang cuối cùng, mà đã được sao ghi lại dưới đây:

Theo như tài liệu nhân sự của Tổ Chức, không có bất kỳ một nhà nghiên cứu nào có tên Kaito Shoga Jr. được Tổ Chức tuyển dụng. Khi được hỏi, Giám Đốc Điểm-██ Kaito Shoga nói rằng ông chưa bao giờ có con, sau khi ông phát hiện ra rằng mình bị vô sinh sau nhiều lần cố gắng có con với vợ mình.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License