SCP-3305

  • đánh giá: +8+x

mybreadonatree.jpg

Hình ảnh SCP-3305 bị thâu tóm trong Sự kiện SCP-3305-A

Mã vật thể: SCP-3305

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Đội Đặc nhiệm Cơ động Gamma-86 (Máy Nướng Bánh Mỳ Thần Thánh) sẽ đóng quân vô thời hạn tại SCP-3305. Mọi nhân sự cố gắng truy cập SCP-3305 không có sự chấp thuận sẽ bị giam giữ, cung cấp thuốc lú Cấp-A, và được trả tự do.

Nếu trong trường hợp SCP-3305-1 xuất hiện, đối tượng sẽ bị bắt giữ bởi ĐĐNCĐ Gamma-84 và bị lưu giữ trong một buồng quản thúc tiêu chuẩn dạng người tại Điểm-19. Giao thức Judas sẽ được triển khai trong trường hợp có vi phạm quản thúc phù hợp với các tiêu chí cần thiết

Mô tả: SCP-3305 là một tập thể bao gồm năm cây trong Rừng ██████████ với những lát bánh mỳ trắng được ghim trên cây. Mọi nỗ lực loại bỏ những lát bánh mỳ này đã thất bại.

Nếu một nghi lễ đặc biệt được thực hiện tại SCP-3305 (Xem Tài liệu SCP-3305-R), thì một đối tượng hình người làm từ bánh mỳ sẽ xuất hiện (SCP-3305-1). SCP-3305-1 sẽ cung cấp những phần cơ thể của chính bản thân để ăn, và tự chọc thủng để tạo ra rượu vang để uống. Loại bánh mỳ và rượu vang này có khả năng hồi phục sức khỏe, do những cá nhân đã tiêu thụ chúng báo cáo rằng mọi bệnh tật về thể chất và tâm lý đều được chữa khỏi.

Mọi cá nhân tiêu thụ một phần của SCP-3305-1 đều là sự nhân cách hóa, và bánh mỳ nói chung. Loại hình tôn thờ này rất đa dạng với mỗi cá nhân. Điểm tương đồng giữa hiệu ứng này với những hiệu ứng thấy ở SCP-3250SCP-2867 đang được điều tra.

Mặc dù thuốc lú có thể xóa bỏ thành công các ký ức về việc tiếp xúc với SCP-3305-1, đối tượng chịu ảnh hưởng của hiệu ứng từ SCP-3305-1 vẫn tin vào sự tồn tại của SCP-3305-1, và sẽ tiếp tục tôn thờ bánh mỳ. Chỉ sau khi SCP-3305-1 đã bị thủ tiêu thì thuốc lú mới có hiệu quả trong việc xóa tất cả mọi ký ức liên quan đến SCP-3305-1.

Tài liệu bổ sung:Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License