SCP-3313

đánh giá: +2+x
BenFranklinDuplessis.jpg

Chân dung của SCP-3313-1

Mã vật thể: SCP-3313

Phân loại: Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt : SCP-3313, một khi đã được thu hồi, phải được lưu trữ ở một buồng quản thúc giá trị cao tại tầng 46 của Điểm-88. Buồng quản thúc này phải sử dụng ít nhất 2 Neo Hằng Thực Scraton đang hoạt động với tầm hoạt động chồng chéo tại tầng đó để kìm hãm các hiệu ứng biến đổi thực tại của SCP-3313. Không một cá nhân nào được phép tiếp xúc vật lý trực tiếp với SCP-3313

Cho tới khi được thu hồi, mọi tín hiệu liên lạc từ bất kỳ tài sản vũ trụ tư hay công đang bay trong quỹ đạo đều sẽ được xem xét bởi Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Kappa-12 (“Những Cận Thần Người Pháp”) để tìm kiếm các thông tin liên quan đến SCP-3313. Mọi thông tin thu thập được theo phương pháp này đều sẽ được sử dụng để định vị và thu hồi SCP-3313

SCP-3313-1, khi đã được bắt giữ, sẽ được giam trong một buồng quản thúc tiêu chuẩn dạng người tại Điểm-19

Mô Tả: SCP-3313 là dương vật đã bị cắt rời của Benjamin Franklin (từ bây giờ được định danh là SCP-3313-1), Cho dù không có bất kỳ hệ thống sinh học nào hỗ trợ, SCP-3313 vẫn thể hiện sự miễn nhiễm đối với sát thương vật lý và hoại tử. Bất kỳ cá nhân nào tiếp xúc vật lý trực tiếp với SCP-3313 đều sẽ sở hữu khả năng biến đổi thực tại tương đương với một Lục Thể loại II

Khả năng biến đổi thực tại có được từ SCP-3313, về mặt bản chất, đến từ giọng nói, vậy nên những cá nhân thiếu đi khả năng đưa ra yêu cầu dưới dạng lời nói được cho là không thể sử dụng sức mạnh dị thường của vật thể. Yêu cầu được đưa ra từ các cá nhân đang tiếp xúc vật lý với SCP-3313, nằm trong khả năng của SCP-3313, sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tất cả các yêu cầu đều được hoàn thành một cách chính xác theo nghĩa đen.

SCP-3313 được thu hồi như một phần của một bộ sưu tập không xác định các vật dụng cá nhân của SCP-3313-1 lúc ông ở Paris, Pháp. Dị tính của vật thể được phát hiện ngay lập tức khi nó được nhận dạng. Kiểm tra DNA của Tổ Chức xác nhận rằng vật thể thuộc về một người họ hàng gần của SCP-3313-1 hoặc chính SCP-3313-1. Tuy nhiên, Sự Cố Omega 54 đã cung cấp đủ bằng chứng để kết luận rằng SCP-3313 chính là dương vật của SCP-3313-1

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License