SCP-3327


đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-3327

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Lối vào SCP-3327, cùng với khoảng 1km2 vùng đất xung quanh, đã được chính phủ Liên Bang Nga ủy thác giao cho Tổ Chức quản lý. Khu vực được chỉ định là khu quân sự chính thức và được canh gác thích hợp. Bất kỳ nhân sự trái phép tiếp cận SCP-3327 sẽ được cấp thuốc lú và trục xuất khỏi điểm, theo giao thức bảo mật tiêu chuẩn.

Một khu vực an toàn nối ba phòng theo mỗi hướng được thiết lập xung quanh phòng gốc, và biên giới khu vực an toàn được đánh dấu bằng sơn đỏ. Mặc dù không có thực thể thù địch nào được phát hiện bên trong SCP-3327, kiến trúc dị thường của nó khiến rất khó để di chuyển, vì vậy nhân sự phải ở trong khu vực an toàn để tránh bị lạc. Mỗi bốn phòng ở vị trí góc đều đặt một đèn hiệu Hệ thống Định vị Tương đối (xem Phục lục 1). Mỗi đèn hiệu phải được kiểm tra một lần mỗi ngày, và sữa chữa nếu cần thiết.

Bất kỳ nhân sự nào muốn ra khỏi khu vực an toàn phải tuân theo nguyên tắc chỉ đạo sau đây, tùy thuộc vào bao xa họ muốn di chuyển từ phòng xuất phát.

  • Không quá 100 phòng: Quyền hạn từ một nghiên cứu viên cấp 3 hoặc cao hơn, một bản kế hoạch khám phá, một gói đồ tiếp tế một ngày tiêu chuẩn, và một Thiết bị Định vị Tương đối (RPD).
  • Từ 101 đến 10,000 phòng: Quyền hạn từ một nghiên cứu viên cấp 4 hoặc cao hơn, một bản kế hoạch khám phá chi tiết, một gói đồ tiếp tế kích cỡ phù hợp, và một RPD. Phải đi theo nhóm bốn người trở lên.
  • Từ 10,001 đến 100,000 phòng: Phải gửi đề xuất thám hiểm cho trưởng nghiên cứu hiện tại của SCP-3327.
  • Xa hơn 100,001 phòng: Hiện không được cho phép.

Mô tả: SCP-3327 là một boong-ke thời Chiến tranh Lạnh ở bên ngoài Syktyvkar, Liên Bang Nga. Phần trên mặt đất là một công trình bê tông nhỏ điển hình cho lối vào boong-ke tại thời điểm đó. Bên trong là một cái thang dẫn xuống phòng gốc.

Phòng gốc trống rỗng ngoại trừ thang ra vào, được đặt dựa vào góc phòng, và một cái bệ đơn ở trung tâm căn phòng. Trên bệ là một đống máy móc lớn bị hư hỏng nặng hiện không rõ chức năng (được chỉ định là SCP-3327-1).

Tại trung tâm của mỗi bốn bức tường là một lối cửa đơn, dẫn sang phòng bên cạnh. Tất cả các phòng được khám phá cho đến nay đều giống y nguyên phòng gốc, ngoại trừ không có thang lên xuống hoặc thiết bị ở trung tâm căn phòng. Không có giới hạn quan sát nào đối với số lượng phòng. Bốn máy bay không người lái tự động đã được triển khai từ phòng gốc để khám phá các phòng, mỗi chiếc bay theo hướng khác nhau. Tại thời điểm viết bài, máy bay đã di chuyển qua hơn 1,000,000 phòng từ phòng gốc mà không có bất kỳ thay đổi nào xung quanh.

Tất cả các phòng trong SCP-3327 đều choán cùng diện tích địa lý cùng với phòng gốc theo các hệ thống định vị toàn cầu đã biết. Tuy nhiên, các thiết bị khác như hệ thống liên lạc bị mất chức năng ở khoảng cách ở khoảng cách đáng kể theo dự tính. Hơn nữa, bất kỳ liên lạc nào giữa bên ngoài và bên trong SCP-3327 đều xấu đi nhanh chóng một cách bất thường khi khoảng cách từ phòng gốc tăng lên, với việc liên lạc giữa bên trong và bên ngoài là không hiệu quả trong khoảng 100 phòng tính từ phòng gốc.

Cả nhân lực lẫn máy bay không người lái thăm dò đều không phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng quan tâm tại các phòng, ngoại trừ một xác chết và một cuốn nhật ký (xem Phụ lục 2). Việc thăm dò sâu hơn đang được tiến hành, với kế hoạch mở rộng phạm vi của RPS và gửi các đội thăm dò đi xa hơn phòng gốc.

Phụ lục 1: Hệ thống Định vị Tương đối

Với sự kém hiệu quả của các hệ thống định vị toàn cầu tiêu chuẩn, Hệ thống Định vị Tương đối được thiết kế để ngăn nhân sự khỏi việc bị lạc trong khi khám phá SCP-3327. Bốn đèn hiệu đã được đặt tại khu vực an toàn như được nêu chi tiết trong Thủ tục Quản thúc. Các RPD do nhân sự mang theo nhận sóng từ bốn đèn hiệu, và sử dụng sự khác biệt về khoảng cách tín hiệu di chuyển để tính toán và hiển thị vị trí tương quan của nó với phòng gốc. Các RPD được lập trình để mỗi phòng chiếm một tọa độ duy nhất trên mặt phẳng tọa độ Cartesian, và do đó tọa độ thay đổi khi bước qua mỗi lối cửa. RPS hiện tại có phạm vi hiệu quả khoảng 120,000 phòng, hoặc 1,200 ki-lô-mét.

Phụ lục 2: Cuốn nhật ký sau đây được tìm thấy tại phòng (560, -214) gần một xác chết, có bảng tên định danh là Ts. Josef Abramov. Tuổi đời của xác chết không rõ nhưng ước tính vào khoảng 50-60 năm, và nguyên nhân tử vong được xác định là do mất nước. Không có thêm vật phẩm đáng quan tâm nào được phát hiện. Văn bản dưới đây được dịch từ tiếng Nga, và văn bản gốc có sẵn trong Tài liệu 3327-1-O.


Xác chết của "không phải Josef" cũng như lối vào mà đội của anh ta được cho là đến từ đó chưa được tìm thấy. Một vài TLĐLT đã được tra hỏi về cả Lăng trụ và dự án được đề cập, nhưng tất cả đều phủ nhận không biết về cả hai. Abramov được phát hiện là thành viên của TLĐLT-████, đã bị giải thể vào năm 1972. Theo các hồ sơ cục bộ, anh ta bị giết khi thực hiện nhiệm vụ cùng với những người còn lại trong đội của mình trong khi thám hiểm một dị thường không gian không xác định. Các nỗ lực xa hơn đang được thực hiện để tìm ra hồ sơ đầy đủ về cuộc viễn chinh này.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License