SCP-3333

đánh giá: +8+x
b.jpg

Trạm canh lửa Suntop. Lối vào SCP-3333 nằm ở góc trên cùng bên phải.

a.jpg

Trạm canh lửa Suntop.

Mã vật thể: SCP-3333

Phân loại Quản thúc: Safe Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cửa sập dẫn đến SCP-3333 phải luôn được khoá và đóng kín. Ít nhất một đặc vụ phải luôn được bố trí bên dưới SCP-3333 để ngăn chặn việc ra vào. Cửa vào SCP-3333 phải được kiểm tra các dấu hiệu hư hại hàng ngày.

MTF Lambda-1 ("Ác quỷ của Maxwell") đã được thành lập và triển khai để hỗ trợ quản thúc SCP-3333.

Quy trình quản thúc đã được sửa đổi ngày 2039/04/02.

Mô tả: SCP-3333 là một dị tượng không gian nằm trong trạm canh lửa Suntop ở Rừng Quốc gia Núi Baker/Snoqualmie, bang Washington, Hoa Kỳ.

SCP-3333 có thể tiếp cận bằng thang và cửa sập trên trần của trạm canh Suntop. Khi leo lên bậc thang, đối tượng sẽ được dẫn đến một bản sao giống hệt của trạm canh lửa Suntop. Bản sao này có một cặp bậc thang và cửa sập giống hệt nhau, dẫn đến các bản sao khác của trạm gác lửa Suntop.

Địa hình xung quanh SCP-3333 giống hệt địa hình xung quanh trạm canh lửa Suntop. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của bất kì loài thực vật, động vật hoặc con người nào được quan sát thấy ở đây.

Các lần lặp lại SCP-3333 tiếp sau đó sẽ ngày càng có nhiều nét tương đồng với bản gốc hơn. Cầu thang dẫn đến các lần lặp lại SCP-3333 cũng được kéo dài thêm một lượng tương ứng và nối với mặt đất.

SCP-3333 lần đầu tiên được phát hiện sau khi trạm gác lửa Suntop được khôi phục lại sau hoạt động núi lửa gần Núi Rainier. Nguồn gốc của SCP-3333 hiện không rõ: không có thành viên nào của dịch vụ công viên tham gia khôi phục trạm canh lửa có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng lối vào SCP-3333.

Vào thời điểm được phát hiện, cửa sập dẫn tới SCP-3333 đã bị khóa. Do vậy, người ta đã phải phá cửa để tiếp cận SCP-3333. Không tìm thấy chìa khoá cửa sập.


Space.

Space.

Space.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License