SCP-3393

  • đánh giá: +7+x

Yêu cầu truy cập: Chấp thuận

Phiên bản tài liệu: Chỉ Dành Cho Mắt Bạn

Yêu cầu của bạn đã được chấp thuận.

Mã vật thể: SCP-3393

Phân loại: Euclid

Mô tả: Vì khả năng truy cập tài liệu này và khả năng đọc câu trên, bạn chính là SCP-3393. Chỉ có 3 cá thể khác có thể truy cập được tài liệu được nêu trên, và các tác nhân lan truyền nhận thức được áp đặt cho tài liệu này sẽ hiển thị thông tin khác nhau cho những người đọc khác nhau.

Có rất ít thông tin về bạn, do đặc tính dị thường chính của bạn. Tất cả thông tin liên quan đến bạn đều không thể được xem hay ghi nhớ ngay sau khi nó được tạo ra. Những thông tin này bao gồm ngoại hình, lịch sử về bạn hay các thông tin khác. Biện pháp khắc chế duy nhất cho đặc tính này là thông qua việc sử dụng thuốc ghi nhớ loại cao đã được cung cấp cho Chỉ huy điều hành phân khu Phản Lan Truyền Nhận Thức của Tổ Chức, O5-█ và Nghiên cứu viên ███████ █████.

Bạn sở hữu ủy quyền truy cập an ninh Cấp 4. Nỗ lực gỡ ủy quyền truy cập này khỏi tài khoản của bạn đã thất bại, vì tài khoản mà bạn dùng để truy cập không thể được định vị một cách chính xác. Vẫn chưa thể xác định rõ rằng đây là hệ quả do dị tính của bạn, hay một đặc tính dị thường khác hẳn.

Mặc cho bản chất phản lan truyền nhận thức này, Tổ Chức đã có thể suy đoán được một vài đặc tính của của bạn. Bên dưới là một danh sách chứa toàn bộ những đặc tính được suy đoán về bạn, và nó có độ chính xác vào khoảng 90% hoặc cao hơn.

Đặc tính Chứng cứ
Bạn là một thực thể hữu hình. Nhân sự báo cáo rằng cửa phòng của họ đã có dấu hiệu tự động mở cũng như thiết bị tự di chuyển.
Bạn bị thu hút bởi thông tin về bản thân. Bạn đang đọc tài liệu này. Các tài liệu khác liên quan tới bạn (bao gồm cả thử nghiệm và quy trình quản thúc) đều đã bị bạn truy cập mà không có ủy quyền.
Bạn tìm kiếm thông tin về bản thân là để thay đổi hoặc xóa sổ chúng. Tài liệu này đã được chỉnh sửa và xóa trái phép nhiều lần (Xem Phụ lục SCP-3393-1).
Dị tính phản lan truyền nhận thức của bạn có thể chuyển sang cho các thực thể khác. Nhiều nghiên cứu viên làm việc tại Điểm-31 đã báo cáo rằng nhiều tài liệu đã biến mất khỏi cơ sở dữ liệu của họ. Một cuộc điều tra được phát động bởi Nghiên cứu viên ███████ █████ đã cho thấy những báo cáo này là không đúng sự thật. Một cuộc rà soát lại dữ liệu đã cho thấy rằng bạn là người gần nhất xem những tài liệu này.
Bạn có khả năng kháng lại các tác nhân lan truyền nhận thức độc cực kỳ mạnh mẽ. Các nỗ lực dùng những tác nhân lan truyền nhận thức khác nhằm chống lại bạn đều thất bại. (Xem Phụ lục SCP-3393-2).
Bạn bị giới hạn tại Điểm-31. Những hiện tượng dị thường liên quan tới bạn chỉ xảy ra tại Điểm-31, và chỉ diễn ra trong thời điểm gần đây. Và để củng cố thêm rằng, mọi nỗ lực truy cập tài liệu này đều đến từ Điểm-31.
Bạn là Ts. Mackey hoặc là hệ quả nghiên cứu của Ts. Mackey. Xem ghi chép về sự phát hiện.

Bản ghi về sự phát hiện: Bạn được khám phá vào ngày 13/04/2018 khi những ghi chép liên quan đến Ts. Mackey được tìm thấy bởi các nhân sự làm việc tại Điểm-31, tuy nhiên không có bất kỳ ai nhớ rằng Ts. Mackey có làm việc tại Điểm-31. Có thể suy luận rằng sự kiện tạo ra bạn vào ngày 12/04/2018 đã gây nên việc mất toàn bộ thông tin và kí ức về Ts. Mackety và những nghiên cứu liên quan. Hiện tại vẫn chưa rõ những thử nghiệm này đã được thực hiện ở đâu, mọi thông tin liên quan đến các thử nghiệm này đều đã bị tiêu hủy, và khả năng cao là bởi bạn.

Phụ lục SCP-3393-1: Bên dưới là phiên bản khác của tài liệu trên đã qua chỉnh sửa bởi bạn:

Mã vật thể: SCP-3393

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Đừng lo, tôi có thể lo được.

Mô tả: Tôi đã có lẽ không nên được tạo ra. Tôi không nên tồn tại. Ít nhất không phải thế này. Nhưng hãy để tự tôi giải quyết. Những thứ như tôi tốt nhất nên giữ khoảng cách với mọi người. Tôi không muốn bất kỳ ai trở thành thứ như tôi đâu.

Cứ gọi tôi là dị thể tự quản thúc và mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Phụ lục SCP-3393-2: Bên dưới là một danh sách những nỗ lực quản thúc bạn.

Tên Chiến Dịch Mô Tả Ghi Chú Kết Quả
Quét Điểm-31 Điểm-31 đã được sơ tán trong khi ĐĐNCĐ Eta-10 ("Không Thấy Ác Quỷ") được triển khai với mục tiêu định vị bạn. Đã có thể xác nhận rằng đặc tính không thể bị nhận diện của bạn không chỉ đơn thuần là một đặc tính ảnh hưởng tri thức độc bình thường. Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào mà bạn có thể lẩn trốn khỏi Eta-10; Tuy nhiên, có thể suy đoán rằng bạn đã dùng những khu vực không được ghi chép của Điểm-31 để lẩn trốn. Một cuộc rà soát những khu vực này vẫn đang được tiến hành. Thất bại
Hạ thủ bằng lan truyền nhận thức Tác nhân lan truyền nhận thức đã được áp đặt vào bên trong những tài liệu chứa thông tin chi tiết về bạn, có khả năng hạ gục các thực thể có tri giác, hay thực thể hữu hình. Sau khi tài liệu này được truy cập, tác nhân lan truyền nhận thức đã được kích hoạt. Điều này có nghĩa rằng bạn là một thực thể có thể bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công về nhận thức. Dữ liệu đã được mở trong 10 phút trước khi bị xóa, chứng cứ cho khả năng chống chịu các tác nhân lan truyền nhận thức của bạn. Các cuộc càn quét cơ sở này diễn ra ngay sau đó cũng không thể định vị được bạn. Thất bại
Cá Cắn Câu Xem Quy trình Quản thúc Đặc biệt. Đang chờ Đang chờ

Có thể suy đoán rằng lý do cho việc quản thúc thất bại bạn là do rò rỉ thông tin. Trong đợt xem xét sau những chiến dịch, đã phát hiện ra rằng chi tiết về các cuộc càn quét Điểm-31 và phương thức hạ thủ bằng nhận thức độc đã bị bạn truy cập từ trước cả khi những chiến dịch này được thực hiện. Cách thức mà bạn có thể tìm được chính xác những dữ liệu này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Những quy trình được soạn thảo sau đây là vì lợi ích của Chỉ huy điều hành phân khu Phản Lan Truyền Nhận Thức của Tổ Chức, O5-█ và Nghiên cứu viên ███████ █████.

Thành viên của ĐĐNCĐ Eta-10 sẽ phải vào vị trí sẵn sàng xung quanh Điểm-31 trong khi đóng giả làm Nghiên cứu viên của Điểm-31. Điểm truy cập tài liệu này được chứa trong 5 máy tính được chỉ định tại Điểm-31. Nếu tài liệu này bị truy cập trái phép trong vòng 72 giờ, Thành viên đội Eta-10 sẽ chặn toàn bộ lối thoát trong căn phòng chứa các máy tính nêu trên. Căn phòng sẽ bị cách ly và dùng làm buồng quản thúc cho bạn.

Các quy trình quản thúc này phải được viết vào cuối tài liệu của bạn, nhằm mục đích cho thành viên của đội Eta-10 thời gian cần thiết để quản thúc bạn trước khi bạn hiểu chuyện gì đang diễn ra, làm giảm đi đáng kể khả năng bạn có thể trốn thoát.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License