SCP-3448

  • đánh giá: +8+x

dammerung-warning.png
MRIImage.png

SCP-3448 với SCP-3448-A nằm bên trong.

Mã vật thể: SCP-3448

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3448 phải được duy trì hoạt động tại Điểm-2718. Nhân sự phải kiểm tra SCP-3448 hàng ngày để biết được các thông tin thêm từ SCP-3448-A. Dự án Dammerung là dự án nghiên cứu bất kỳ thông tin thoát hiểm nào được đề xuất hoặc chỉ định bởi SCP-3448-A.

Mô tả: SCP-3448 đề cập đến phương pháp giao tiếp được phát triển và sử dụng bởi Dự án Dammerung. Bằng việc tận dụng công nghệ được sử dụng trong MRI (Magnetic Resonance Imaging – Hình ảnh Cộng hưởng Từ), gia tốc hạt, và các nghi lễ dị thường, SCP-3448 có khả năng cho phép một cá nhân chết trong khi vẫn giữ nguyên tiếp xúc với thế giới của người sống. SCP-3448 có ngoại hình giống với một máy MRI; nhưng, những thành phần dị thường của vật thể được kết nối bên ngoài thông qua việc sử dụng dây cáp khởi động ngoài và mạch điện tử đặc biệt.

SCP-3448 là công cụ chính được sử dụng bởi Dự án Dammerung để hoàn thành mục tiêu: quản thúc Nhận thức Độc Cấp Dammerung, còn được biết đến là cái chết.

Chủ thể được đưa vào SCP-3448 qua lối vào chính của vật thể. Một khi chủ thể đã hoàn toàn nằm trong trung tâm của vật thể, các thành phần dị thường trong SCP-3448 sẽ chuyển hóa chủ thể thành trạng thái nửa-chết1 với mọi hoạt động sống ngừng lại. Mọi chủ thể tiến vào trong trạng thái này sẽ được đề cập đến là SCP-3448-A. Việc này cho phép ý thức được rời khỏi cơ thể sau khi đã rơi vào trạng thái chết (đến đây được đề cập là SCP-3448-1). Tuy nhiên, mọi tài liệu về bản chất của SCP-3448-A đã bị thất lạc (xem Phụ lục 3448.1).

Khi ý thức đã rời khỏi não bộ trong trường hợp này, các hoạt động điện từ dị thường vẫn tiếp tục, mặc dù không có bất kỳ nguồn năng lượng nào. Hoạt động này được đề cập đến là tín hiệu dư thừa, mô phỏng cách hoạt động của não bộ khi vẫn còn sống và vẫn còn sự xuất hiện của SCP-3448-1.2 Bằng cách tương tác với các tín hiệu này, Tổ Chức có thể thiết lập giao tiếp hai-chiều với SCP-3448-A.

Để có thể hiểu rõ hơn về các tín hiệu dư thừa này, chúng được thông dịch bởi một bộ phận dị thường của SCP-3448. Bộ phận này sẽ thường tạo ra hình ảnh, mặc dù chữ cái cũng đã được quan sát.

Đặc vụ Anthony Michaels, chủ thể duy nhất sử dụng SCP-3448 thành công ngoài việc thử nghiệm sơ bộ, là SCP-3448-A hiện tại. Tại thời điểm tài liệu này được viết, SCP-3448-A vẫn thể hiện hoạt động phát ra tín hiệu dư tiêu chuẩn.

Phụ lục 3448.1: Dưới đây là một loạt các tài liệu ghi chép việc sử dụng SCP-3448. Do việc tiêu hủy các giấy tờ thử nghiệm chính thức theo lệnh của O5-4, phần lớn tài liệu được phục hồi dưới dạng ghi chép thí nghiệm, hoặc báo cáo về việc giao tiếp qua tín hiệu dư thừa.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License