SCP-3529

Mã vật thể: 3529
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
warning


sneksnek.jpg

Một cá thể SCP-3529-1 hiện trong quản thúc.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Toàn bộ cá thể SCP-3529-1 được quản thúc tại Lồng Kính Sinh Học Cư Ngụ Loại II tại Điểm-37. Máy quay cần được bố trí tại khu vực nhằm phát hiện sự xuất hiện của SCP-3529. Khu vực quản thúc cần phải được kiểm tra hai ngày lần, để đảm bảo sự xuất hiện của SCP-3529 không gây hư hại hoặc ảnh hưởng tới khu vực quản thúc. Các cá thể SCP-3529-1 cần phải được chăm sóc tương tự như giống loài không mang dị tính của nó.

Toàn bộ sở thú hoặc các khu vực tư nhân cần để ý về hoạt động của SCP-3529, hay các cá thể rắn bình thường bị thế bởi cá thể SCP-3529-1.

Mô tả: SCP-3529 là định danh cho một hiện tượng nhắm đến 5 đến 7 phần trăm cá thể rắn trong Họ Trăn. Cho dù các cá thể này lúc đầu không có dị tính, nhưng khi chúng (đây danh SCP-3529-1) tập hợp lại, các dị tính sẽ dần xuất hiện.1 Một khi đã đủ số lượng, các cá thể SCP-3529-1 bắt đầu sử dụng cơ thể để tạo thành các dòng chữ và biểu tượng nhằm giả dụ ngôn ngữ lập trình Python.

Khi một dòng lệnh được tạo thành, một cá thể SCP-3529-1 sẽ cắn con tạo nên chữ cái cuối cùng, và thực thi dòng lệnh. Dòng lệnh tạo bởi SCP-3529 sẽ ngay lập tức biến đổi không gian quanh các cá thể, sao cho chúng đúng với những gì dòng lệnh viết. SCP-3529-1 thường viết lệnh nhằm biến đổi không gian xung quanh, tạo thức ăn hoặc chỗ trú ẩn khi cần thiết. Đây cũng có thể là cách SCP-3529-1 thực hiện việc sinh sản, do phương thức giao cấu bình thường không xảy ra trong quá trình quan sát qua.

Cấu trúc của dòng lệnh tạo ra tương đối đơn giản, không gì hơn ngoài toán cơ bản, vòng lặp, danh sách, hoặc chức năng cơ bản. Các tên được viết nên tương đồng với nhau, và cái tên ấy sẽ ảnh hưởng tới mọi thứ có giả dụ liên quan đến nó. Ví dụ từ "Cây" ý chỉ toàn bộ cây xung quanh vùng ảnh hưởng của SCP-3529,2 không tính đến giống, khoảng cánh, hay độ lớn trừ khi được nêu rõ.

Phụ lục 3529-1: Một trong số hiện tượng SCP-3529 xảy ra tại khu lưu thúc.

Mã được tạo:

cây = cây
for cây in cây:
  đồ ăn += 1

Lưu chú: Các cây xung quanh đã xuất hiện các tổ chim đầy trứng, một lượng lớn chuột sống, một con nai con, hoặc một con lợn rừng, và cả một xác người. Mẫu ADN trích xuất từ cái xác trùng với một lượng lớn người chăm sóc cho SCP-3529-1.

Mã được tạo:

nhà = lnh
while nhà == lnh:
  mt tri += sáng
  if lnh < mt tri:
    nhà = ấm
while nhà == ấm:
  hnh phúc = True

Lưu chú: Mã trên đã xuất hiện nhiều lần tại khu quản thúc. Nhiệt độ khu vực của nhóm sinh vật SCP-3529-1 đã được tăng.

sneksneksnek.jpg

Cá thể SCP-3529-1 tên "Sauerkraut." Cá thể SCP-3529-1 này là cá thể thường kích hoạt mã SCP-3529, thực hiện hơn 70% những lần hiện tượng SCP-3529 xuất hiện.

Mã được tạo:

def tohang():
  if rn == to:
    hố = to
    hang = sâu
  if rn == nhỏ:
     hố = nhhang = nông
 
for rn in nhóm rn:
  tohang()
  rn = hnh phúc

-

Lưu chú: Một lượng lớn hệ thống hang đã xuất hiện phía dưới khu quản thúc của SCP-3529-1.

Mã được tạo:

import ngunhiên
 
for rn in nhóm rn:
  tình yêu = ngunhiên.randint(0,1)
  if tình yêu == 1:
    nhóm rn.append(rn con)
  else:
    cha mẹ = no
    rn = bun

Lưu chú: Đây có vẻ như là cách duy nhất để SCP-3529-1 sinh đẻ, và được thực hiện vào ngày đầu tiên mỗi sáu tháng. Trong trường hợp hiếm, hành động trên sẽ được lặp lại liên túc, tạo ra một lượng lớn cá thể trên.

Phụ lục 3529-2: Sự cố 3529-1

Vào ngày 09/07/2019, mã sau đã được tạo:

rn = bgiam
bgiam = bun
con người = lính canh
 
def tuthoát():
  if lính canh == để ý:
    chờ = True
  while lính canh == phân tâm:
    chy trn = True
    while chy trn == True:
      ca= 0
      tdo = sm thôi
      if lính canh == để ý:
        rn = rén
        rén = siêudthương
        while rn == rén:
          lính canh = khôngtncông
 
tuthoát()

Ngay sau khi dòng lệnh trên được thực thi, toàn bộ cá thể SCP-3529-1 hiện quản thúc ngay lập tức tập hợp tại cổng ra. Khi chúng trốn thoát, đội bảo vệ đã không phát hiện thấy. Đàn rắn trên ngay tức biến mất, để lại lời nhắn sau cách vài mét.

thành công = True
rn = hnh phúc
rn = tdo
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License