SCP-3637

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +3+x
Maiasaura.jpg

SCP-3637 sau khi được chuyển đến viện bảo tàng.

Mã vật thể: SCP-3637

Phân loại: Euclid Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Sau sự cố 3637-A, các sự kiện 3637-Ramah kết thúc hoàn toàn, SCP-3637 đã được tái phân loại là Neutralized. Một năm sau sự kiện 3637-A, SCP-3637 đã được tái khai quật và chuyển tới một viện bảo tàng thuộc quản lý của Tổ chức.

Miêu tả: SCP-3637 là một bộ xương của loài khủng long Maiasaura đã được phát hiện và khai quật tại một địa điểm cách ██████, Montana 50km trong một quá trình khai thác cổ sinh vật học. Trong quá trình khai quật SCP-3637 ban đầu, nhóm nghiên cứu cổ sinh đã nghe thấy một tiếng gầm lớn, không rõ nguồn phát.

SCP-3637 sẽ trải qua một sự kiện 3637-Ramah duy nhất mỗi khi có cơn bão hình thành hoặc kết thúc ngay trên vị trí của SCP-3637.

Trong một sự kiện 3637-Ramah, tốc độ gió trong vùng lân cận của SCP-3637 sẽ tăng lên khoảng 140 km/h, sẽ có tiếng gầm lớn và các tinh thể muối trong bán kính 119m của SCP-3637 sẽ được kéo về phía nó và bao phủ nó hoàn toàn. Một tia chớp sẽ đánh thẳng vào SCP-3637 (SCP-3637 không bị tổn hại bởi điều này) và các tinh thể muối sẽ kết tinh lại thành một bộ xương trưởng thành của loài Maiasaura, sau đây được gọi là SCP-3637-1. SCP-3637-1 sau đó sẽ tách khỏi SCP-3637, và rời khỏi khu vực. Tốc độ gió sẽ trở lại bình thường, kết thúc sự kiện 3637-Ramah.

SCP-3637-1 có xu hướng đi lang thang vô định, thỉnh thoảng gầm lên và đào sâu vào mặt đất bằng các chân trước. SCP-3637-1 sẽ tiếp tục đi lang thang và đào bới cho đến khi mưa ảnh hưởng đến cấu trúc của nó đến một ngưỡng mà nó không thể di chuyển được nữa. SCP-3637-1 đã được ghi nhận rằng sẽ rống lớn và đào nhanh hơn một cách điên cuồng khi bị ảnh hưởng đến cấu trúc. Mưa sẽ tiếp tục rơi trong vùng lân cận của SCP-3637-1 cho đến khi cấu trúc của nó hoàn toàn tan rã. Chỉ có một SCP-3637-1 tồn tại tại cùng một thời điểm; sự kiện 3637-Ramah sẽ không xảy ra nữa cho đến khi SCP-3637-1 đã phân rã.

SCP-3637-1 có khả năng ghi nhớ các khu vực đã đào trước đó cũng như các nhân viên của Tổ chức; các lý thuyết hàng đầu để giải thích hiện tượng này là các thực thể SCP-3637-1 xuất hiện được liên tục ghi nhận là một, hoặc một nhóm các thực thể cùng chia sẻ một ký ức chung.

Biến cố 3637-A: Ngày 5/13/18, một nhóm nghiên cứu cổ sinh vật học đã khai quật được một tổ Maiasaura gần như hoàn chỉnh, bao gồm một vài trứng hóa thạch, cách vị trí của SCP-3637 khoảng 11 km. Sự kiện 3637-Ramah xảy ra ngay lập tức tại vị trí của SCP-3637 mặc dù không có mưa, và kết quả SCP-3637-1 ngay lập tức đã rống lên và tiến thẳng tới tổ. SCP-3637-1 sau đó hấp thu muối từ mặt đất, phát triển kích thước đến chiều dài 15 m, và dễ dàng vượt qua hàng rào chắn. Nhân viên tại khu vực đã cố gắng vô hiệu hóa SCP-3637-1 với ống phun nước cao áp nhưng không thành công. SCP-3637-1 sau đó rũ bỏ lượng muối dư thừa, trở về kích thước ban đầu là 9m, và tiếp tục xông đến tổ. Nhân viên tại tổ được chỉ thị nên rút lui khi hàng rào phòng thủ bị xô ngã. Khi đã tiếp cận tổ, SCP-3637-1 nép mình xuống cạnh nó và thực hiện hành vi chà xát mũi của nó vào các trứng hóa thạch, trước khi sụp đổ thành các tinh thể muối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License