SCP-3659

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +2+x

Mã vật thể:: SCP-3659

Phân loại: Euclid

Quy trình quản thúc đặc biệt: Tất cả cá thể SCP-3659 đều phải được lưu trữ trong trong tủ khóa cấp Safe tiêu chuẩn, bên ngoài phòng thí nghiệm. Các cá thể SCP-3659-A được lưu giữ trong môi trường đặc biệt dành cho khủng long và thảm thực vật cùng với hàng rào điện, đồng thời cũng cần phải được giám sát bởi các thành viên của ĐĐNCĐ Phi-2 ("Những Cô Gái Thông Minh").

Các báo cáo về loài khủng long Ceratopsian cần được điều tra và nghiên cứu , và MTF Phi-2 sẽ được triển khai để bắt giữ bất kỳ cá thể SCP-3659-A và SCP-3659-B được báo cáo.

Các cá thể SCP-3659-B phải được quản thúc trong những chuồng khủng long riêng lẻ được gia cố, Tổ Chức cần đưa một con lợn vào buồng mỗi 2 ngày

Mô tả: Các cá thể SCP-3659 là những con rối mang hình dạng của đầu loài khủng long Triceratops

Khi một cá nhân đeo SCP-3659, nó sẽ dính chặt vào tay của đối tượng. Khi được đeo vào, SCP-3659 sẽ có tri giác và tính cách giống đối tượng. Đối tượng có thể cho SCP-3659 'ăn' bằng việc thả và nắm bàn tay của họ để khiến cho miệng SCP-3659 mở và đóng.

Hiện chưa xác nhận bất kỳ hiệu ứng thông tin lan truyền hoặc ép buộc nào. Nếu đối tượng thử nghiệm không chơi hoặc cho SCP-3659 ăn trong một vài ngày, SCP-3659 sẽ trở nên chậm chạp và tách rời khỏi tay đối tượng cho đến khi được đeo bởi một đối tượng khác.

Nếu SCP-3659 liên tục được cho ăn, nó sẽ dần dần lan ra khắp cơ thể của đối tượng để bao phủ nhiều hơn. Các phụ kiện hình khủng long bằng cao su sẽ xuất hiện gần đối tượng khi ngủ: chúng bao gồm găng tay và ủng hình bàn chân của loài Triceratops, một chiếc đuôi cao su có thể đeo vào người, và một chiếc áo poncho có hoa văn da bò sát.

Sau 2 đến 3 ngày, SCP-3659 và bất kỳ phụ kiện nào sẽ lan ra khắp cơ thể cho đến khi chiếm toàn bộ. Tại thời điểm này, toàn bộ cao su từ SCP-3650 sẽ cấu thành tại điểm nối và trở thành một cá thể Triceratops con , và tự tách rời khỏi đối tượng. Trong vòng 2 đến 4 tiếng, nhựa của SCP-3659 sẽ biến đổi thành thịt và SCP-3659 sẽ trở thành Triceratops không dị thường, được gọi là SCP-3659-A. SCP-3659-A sẽ tiến hành đẻ một lứa trứng ngay sau đó, mỗi quả trứng nở ra một cá thể SCP-3659 mới.

Phụ lục: D-61195 đã được yêu cầu cho SCP-3659 của anh ta ăn thịt hay vì thực vật. SCP-3659 kéo dãn và bao phủ đối tượng chỉ 12 giờ sau khi được gắn vào, và không tách ra khỏi D-61195 cho đến hình thành cá thể. Cá thể khủng long, được định danh là SCP-3659-B, giống như một con khủng long bạo chúa bốn chân với diềm và sừng của chi Triceratops. Thử nghiệm cho thấy không có bất kỳ đặc điểm nào ( hàm, răng, xương hông và vuốt) phù hợp với gen của D-61195

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License