SCP-3671


đánh giá: +2+x

Mã Vật Thế: SCP-3671

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-3671 sẽ được để trên kệ bảng giá trong phòng nghỉ Khu-19. Nhân viên được tự do ăn các kết quả nó cho ra. Hình dạng và kết quả của SCP-3671 sẽ được chụp ảnh và ghi lại hằng ngày.

Bản Cập Nhật: Sau Sự Cố 2018-03-13, SCP-3671 sẽ được lưu trữ trong kho tủ bảo mật trung bình ở Khu 19, cánh lưu trữ K-14. Hình dạng và kết quả của nó sẽ được chụp ảnh và ghi lại hàng ngày, và bất kỳ chất gây hại nào trong phạm vi sẽ được xử lý một cách thích hợp.

Mô Tả: SCP-3671 là một hộp ngũ cốc có kích thước trung bình với thương hiệu tổng hợp. Mỗi ngày vào lúc 6:30 sáng giờ địa phương, một bịch ngũ cốc đồ vật mới sẽ xuất hiện bên trong nó, thay thế cái bịch trước đó và kết quả của nó nếu chúng chưa được lấy đi. Bề ngoài của cái hộp cũng sẽ thay đổi để phù hợp với kết quả mới.

Như trong Sự Cố 2018-03-13, SCP-3671 được cho rằng là có trí khôn và nhận thức trong một phạm vi xung quanh nó.

Các bản ghi lại hình dạng và kết quả cho ra của SCP-3671:

« SCP-3670 | SCP-3671 | SCP-3672 »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License