SCP-369


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-369

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-369 được theo dõi bằng máy quay time-lapse, để có thể quản sát các biểu hiện dị thường trong 24 giờ. Các thiết bị cảnh báo vùng nhạy cảm với chuyển động nên được đặt ở rãnh giới giữa SCP-369 và bên ngoài mỗi khi nó di dời, với ít nhất ba nhân viên cấp 1 gần đó và hoạt động như một đội xây dựng bán tích cực trong khi đang quan sát nó. Nhân viên phải tránh việc quan sát trực tiếp vào SCP-369 khi không có người quản sát nào khác, dù có quan sát qua video hay gương đều không có kết quả, làm cho SCP-369 tiếp tục một cách bình thường.

Trong mọi trường hợp, công việc xây dựng không được thực hiện trên SCP-369, cũng như không nên sử dụng thiết bị xung quanh nó. Khi mất kết nối với SCP-369 khi nó hoàn thành công việc, các thiết bị cần được quan sát nên được đóng gói lại và sẵn sàng để chuyển đến một địa điểm mới. Sau 24 giờ, nên kiểm tra các công trình mà chính phủ không xây dựng trên tất cả các tuyến đường trong phạm vi 75 km (46,6 dặm). Chỉ những con đường đã cán mới được kiểm tra, bắt đầu với những đoạn đường có mức sử dụng tương đối thấp hơn.

Miêu tả: SCP-369 là một khu vực xây dựng đường di cư, nơi sửa chữa những đoạn đường nhưng đội sửa chữa không giám sát nó. Nó tạo ra các thứ không có chức năng trông giống một số máy xây dựng, trong đó đáng chú ý là một máy điều khiển hơi nước cỡ nhỏ và một máy ủi, sau này là bất cứ thứ gì từ xe xúc đào đa năng Bobcat đến máy xúc gầu sấp. Các nón lưu lượng có mặt ở biên giới của hiệu ứng là nón giao thông thực, không có bất kỳ số sê-ri hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất và dường như luôn được sử dụng trong ít nhất một vài năm. Nếu bị dị dời khỏi khu vực, các nón sẽ biến mất khi không được quan sát. Máy không thể được sử dụng hoặc bảo trì, và thử nghiệm cho thấy việc cố gắng sửa chữa và dùng chúng là việc không khôn ngoan.

Quá trình sửa chữa kéo dài 4 ngày, vì con đường sẽ gặp trải qua quá trình hàn bán hữu cơ khi không được quan sát trực tiếp, dẫn đến các mảng chất lượng chuyên nghiệp nhưng trần tục được tạo ra trên mặt đường. Không có tính chất đặc biệt nào của các đoạn đường mà SCP-369 đi qua được xác định là xuất hiện: chúng tiếp tục bị phong hóa và mòn như bất kỳ con đường bình thường khi SCP-369 không đi qua.

Các cuộc thử nghiệm với việc xây dựng và cố gắng phá vỡ SCP-369 đều cho kết quả là đối tượng thí nghiệm đều bị bao phủ bởi hắc in lỏng và [DỮ LIỆU BỊ XÓA] cho đến khi xương và vật liệu cứng vô cơ bị đẩy ra ven đường. Hiện tượng dường như chỉ giới hạn đối với các con dường đã cán của Hoa Kỳ và việc sơn lại vạch kẻ đường sẽ không được thực hiện.

Phụ lục: Nỗ lực làm cho SCP-369 đi dời đến một địa điểm cụ thể bởi nghiên cứu viên cấp 2 đã không thành công, dù đã thực hiện được quá trình tìm ra các mục tiêu tiềm năng của SCP-369 trong tương lai.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License