SCP-3707

đánh giá: +3+x
camry.png

Mã vật thể: SCP-3707

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3707 phải được giữ ở bãi để xe dị thường của Khu-81 và phải được bảo trì khi cần thiết để đảm bảo nó vẫn còn có thể sử dụng được.

Mô tả: SCP-3707 là một chiếc Toyota Camry 2002 với bảng số vùng Minnesota. Các tính chất dị thường sẽ xuất hiện khi được lái bởi chính xác một người, vào giữa 12 AM đến 3 AM giờ địa phương. Các đối tượng thử nghiệm báo cáo rằng họ cảm thấy một sự cưỡng bách ép họ phải lái SCP-3707 khỏi nơi ở của họ, mà không suy nghĩ về đích đến. Nếu sự cưỡng bách này kéo dài ít nhất một tiếng, SCP-3707 và người lái nó sẽ biến mất khi không được quan sát. SCP-3707 sẽ được tìm thấy bị bỏ trống gần một đường bộ xa ít nhất hơn 805 ki-lô-mét từ vị trí biến mất. Chưa một đối tượng nào được thu hồi.

Mọi cá nhân thân thích của đối tượng (bao gồm gia đình, đồng nghiệp, vân vân.) đều thờ ơ trước sự biến mất của đối tượng, họ không cảm thấy bất kỳ sự phiền muộn nào và thường không báo cáo cho chính quyền địa phương. Những cá nhân bị ảnh hưởng theo kiểu này sẽ báo cáo rằng họ “tôn trọng quyết định của [đối tượng]”, dù vậy họ không thể hoặc không sẵn lòng nói rõ thêm.

Trong một tuần, vai trò của đối tượng trong các nhóm, tổ chức và những mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ được lấp đầy bởi một cá nhân khác, không có bất kỳ sự suy giảm chức năng tổng thể hay suy giảm tình trạng hạnh phúc. Điều này diễn ra thông qua một quá trình trần tục rõ ràng. Sau ba tháng, các cá nhân sẽ không còn nghĩ về đối tượng nữa trừ khi được gợi nhớ tới.

Thỉnh thoảng, SCP-3707 sẽ biến mất khỏi quy trình quản thúc. Trong mỗi trường hợp, một chiếc xe khác có cùng những tính chất dị thường sẽ được thu hồi trong một tuần. Điều này đã diễn ra bốn lần.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License