SCP-3794
rating: +1+x
rule.jpg

SCP-3794

Mã vật thể: SCP-3794

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3794 hiện được lưu trữ trong một tủ chứa vật phẩm tiêu chuẩn có khóa. Các thử nghiệm trên vật thể hiện đang bị đình chỉ.

Miêu tả: SCP-3794 là một chiếc búa tạ có khả năng biến đổi mô sống thành món trộn salsa pico de gallo khi bị vung trúng bởi vật thể với lực vừa đủ. Món trộn salsa này không có bất kỳ khác biệt đáng kể nào so với các món trộn salsa thông thường, xét về thành phần, giá trị dinh dưỡng, hoặc hương vị.

Các mô trong bán kính từ 3-8 cm của khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi SCP-3794 sẽ biến đổi ngay lập tức. Phần salsa sau khi bị biến đổi từ mô sẽ không giữ được liên kết với các phần khác trên cơ thể đối tượng và sẽ trượt rớt khỏi vết lõm hoặc lỗ thủng gây ra bởi vật thể trên đối tượng. Mạch máu và các cấu trúc khác kết thúc một cách đột ngột ở rìa của khu vực bị biến đổi, có vẻ ngoài như vết thương được đốt để cầm máu.

Nếu quá trình biến đổi thành món trộn salsa khiến một phần cơ thể đối tượng bị tách rời, phần này sẽ vẫn duy trì chức năng sống chừng nào đối tượng vẫn còn sống.

Phụ lục: SCP-3794 đã được thử nghiệm trên hộp sọ của đối tượng, dẫn đến việc biến đổi toàn bộ não và phần lớn hộp sọ thành món salsa. Bấp chấp việc này, đối tượng vẫn tiếp tục di chuyển một cách điên loạn trước khi viết nguệch ngoạc từ "CỨU" bằng cách sử dụng lượng salsa đổ ra ngoài hộp sọ.

Việc tiêu thụ món salsa dẫn đến cái chết của đối tượng trong vòng 30 phút. Quá trình thử nghiệm đã bị đình chỉ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License