SCP-3797

  • đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-3797

Phân loại: Thaumiel

Mức độ Hiểm họa: Trắng ○

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bởi SCP-3797 không tồn tại, nó không cần một quy trình quản thúc cho bản thân.

Phòng Ban Dị Biến Thời Gian sẽ phải kiến thiết SCP-3797. Họ được phép sử dụng các SCP khác và các dị thể thời gian khác trong quá trình này, với sự cho phép từ O5.

Sau khi SCP-3797 được hoàn thành, nó sẽ được sử dụng một lần, để tiêu diệt SCP-3797-ARC vào giờ 0742 UTC-ngày 13 tháng 12 năm 2015. Sau đó nó sẽ được tháo rời.

Mô tả: SCP-3797 là một vũ khí hồi tố nhân quả có khả năng chấm dứt mục tiêu vào một thời điểm tương ứng với thời điểm được kích hoạt trong quá khứ. SCP-3797 được sử dụng ít nhất một lần, vào một thời điểm không xác định trong tương lai, nhằm chấm dứt SCP-3797-ARC vào giờ 0742 UTC ngày 13 tháng 6 năm 2015. Hiện vẫn chưa rõ cách thức hoạt động của SCP-3797.

SCP-3797-ARC là một thực thể toàn năng tối thượng. SCP-3797-ARC sở hữu khả năng cận toàn tri, nhưng không có khả năng nhận thức. Để biết thêm thông tin thu thập từ trạng thái bất hoạt của SCP-3797-ARC, xem tài liệu chính của SCP-3797-ARC.

Vào giờ 0742 UTC- ngày 13 tháng 6 năm 2015, SCP-3797-ARC thức tỉnh theo dự kiến, và bắt đầu tạo ra một viễn cảnh CK-Tái cấu trúc Thực tại. Việc tiêu diệt thực thể đã được cấp phép để ngăn chặn sự kiện trên. ĐĐNCĐ Omega-9 ("Bọn Phế Rác") và ĐĐNCĐ Omega-12 ("Gót Chân Achilles") đã cố gắng tiêu diệt SCP-3797-ARC, nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại bởi khả năng biến đổi thực tại của thực thể.

deltat

Huy hiệu của Phòng Điều tra Dị biến thời gian .

Vào giờ 0742 UTC-ngày 13 tháng 6 năm 2015, hàng trăm mẫu huy hiệu của Phòng Điều tra Dị biến thời gian xuất hiện trên khắp cơ thể SCP-3797-ARC. Năm giây sau đó, toàn bộ phần xác thịt của SCP-3797-ARC phân rã. Thêm 72 mẫu huy hiệu của Phòng Điều tra Dị biến thời gian được tìm thấy trên mặt đất xung quanh vị trí trước đó của SCP-3797-ARC.

Tại thời điểm này, các bộ phận cảm biến được kích hoạt bởi Phòng Điều tra Dị biến thời gian đã phát hiện một sự dịch chuyển thời gian năng lượng cao có nguồn gốc từ tương lai.

Dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai rằng Phòng Điều tra Dị biến thời gian sẽ có khả năng tiêu diệt SCP-3797-ARC bằng cách chuyển nguyên nhân tử vong của nó ở đằng sau cái chết của nó, nhằm vô hiệu khả năng nhận thức cái chết của mình và sử dụng các dị tính của nó nhằm ngăn chặn sự kiện trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License