SCP-380-KO


đánh giá: +4+x

Bài kiểm tra SCP-380-KO chính thức được bắt đầu. Giới hạn thời gian 45 phút. Hãy đọc và trả lời câu hỏi cẩn thận.

1. Đâu là mã vật thể của SCP-380-KO? (100 won)

1. Keter

2. Safe

3. Euclid

4. Decommissioned

5. Explained

2. SCP-380-KO nên được quản thúc như thế nào? (100 sợi tóc)

1. Nó phải được gấp lại và chứa trong một két sắt hình khối có chiều dài cạnh 50cm.

2. Nó phải được gấp lại và chứa trong một két sắt hình khối có chiều dài cạnh 1m.

3. Không thể quản thúc SCP-380-KO.

4. Nó phải được quản thúc trong căn phòng của Ts.███ ██.

5. Nó được chứa trong một hình cầu có đường kính 1m.

3. Điều gì không được khuyến khích cho các nhân sự quản thúc SCP-380-KO? (Một cái tai)

1. Nhận thức rõ về SCP-380-KO

2. Nhìn vào SCP-380-KO

3. Ghi lại thông tin về SCP-380-KO

4. Ghi chép thông tin về SCP-380-KO

5. Nghe thấy SCP-380-KO

4. SCP-380-KO là gì? (Sự hồn nhiên thời ấu thơ)

1. Mũ chóp

2. Váy cưới cỡ nhỏ

3. Một tờ giấy A4

4. Một cặp kính đen

5. Đồng phục học sinh màu xanh nước biển

5. Trường trung học ██ mà chủ cũ của dị thể theo học khi còn là học sinh nằm ở đâu? (Nhãn cầu)

1. ██-si, Gyeonggido

2. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

3. ██-gu, Seoul

4. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

5. ██-si, Chungcheongnamdo

6. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn viết về SCP-380-KO? (█ lít máu từ người gần nhất)

1. Mô tả về SCP-380-KO sẽ biến đổi thành một bài kiểm tra trong đó một số 'điểm' được phân bổ.

2. Nội dung không cần thiết được thêm vào mô tả cho SCP-380-KO.

3. Nếu bạn thêm bất kỳ tuyên bố nào vào mô tả cho SCP-380-KO, chúng sẽ thực sự xảy ra.

4. Bạn bị mất tài liệu có mô tả về SCP-380-KO.

5. Tài liệu có mô tả về SCP-380-KO thay đổi thành một SCP-380-KO mới.

7. Điều gì xảy ra nếu bạn trả lời sai câu hỏi về SCP-380-KO? (Chức năng tình dục)

1. Bạn chết, và quần áo của bạn trở thành SCP-380-KO mới.

2. SCP-380-KO ăn bạn.

3. Mẹ bạn mắng mỏ bạn.

4. Đối tượng tương ứng với 'điểm' bên cạnh câu hỏi sẽ biến mất.

5. SCP-380-KO dường như là màu đỏ.

8. Điều gì xảy ra nếu hết thời gian trước khi bạn trả lời tất cả các câu hỏi về SCP-380-KO? (███)

1. Không có gì xảy ra.

2. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

3. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

4. Các triệu chứng tự kỷ xuất hiện.

5. Thôi thúc để trả lời tất cả các câu hỏi vẫn tiếp tục.

9. Chọn tất cả các công cụ viết mà SCP-380-KO có thể nhận ra. (0.5m² da)

1. Bút chì

2. Bút bi

3. Bút đánh dấu

4. Bút máy tính

5. Bút dầu

10. Các phương pháp xử lý sai đối với một tài liệu về SCP-380-KO là gì? (Kỷ niệm 3 năm về mẹ của bạn)

A. Đặt nó cạnh một tài liệu khác

B. Đốt tài liệu SCP-380-KO ngay sau khi bạn phát hiện, vậy nên không ai có khác thể thấy nó

C. Nhiều người cùng nhau trả lời

1. A
2. B
3. C
4. A và B
5. A, B và C

11. Điều gì xảy ra nếu bạn thay đổi nội dung câu hỏi về SCP-380-KO theo ý muốn? (Mô tả) (███ ngón tay)

12. Điều gì đã xảy ra khi các nhà khoa học của Tổ Chức đọc các câu hỏi về SCP-380-KO và chuyển buồng quản thúc SCP-380-KO đến ██? (Mô tả) (Toàn bộ xương sườn)

13. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

14. Giải thích ngắn gọn điều gì sẽ xảy ra nếu SCP-380-KO được đặt bên cạnh một tài liệu khác. (Mô tả) (1kg vàng)

15. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có đối tượng tương ứng với 'điểm' trong các câu hỏi về SCP-380-KO? (Mô tả) (Một cái chân)

16. Cái gì được xây dựng để ngăn ngừa thương tích do SCP-380-KO gây ra? (Mô tả) (Buồng quản thúc SCP-380-KO)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License