SCP-3883


đánh giá: +8+x
smaller.jpg

SCP-3883 khi được mua lại.

Mã Vật Thể: SCP-3883

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-3883 phải được giữ trong tủ khóa an toàn tiêu chuẩn tại Điểm-16. Để tiếp cận SCP-3883, cần phải có giấy phép ủy quyền Cấp-2 hoặc cao hơn.

Khi yêu cầu thử nghiệm với SCP-3883, nhân sự cần gửi kèm quy trình thử nghiệm chi tiết cho giám sát viên dự án.

Mô Tả: SCP-3883 là một cái dương vật giả màu xanh lá có hình xúc tu làm bằng silicone dài 16.5 cm. Có hai đặc tính dị thường liên quan tới SCP-3883: hiệu ứng đầu tiên biểu hiện khi SCP-3883 được đặt phía trước một bề mặt có khả năng phản chiếu, còn hiệu ứng thứ hai biểu hiện khi con người bước vào giấc ngủ REM1 trong phạm vi 1.5 mét xung quanh đối tượng.

Khi SCP-3883 được đặt trước một bề mặt có khả năng phản chiếu2, hình ảnh phản chiếu sẽ khác với SCP-3883, nó sẽ tùy thuộc vào bề mặt phản chiếu được sử dụng. Tổng quan về các hình ảnh phản chiếu được thay đổi như sau:

Bề mặt phản chiếu Hình ảnh phản chiếu
Gương3 Hình ảnh phản chiếu của SCP-3883 không có thay đổi đáng kể (như bình thường).
Chất lỏng Một cá thể Octopus vulgaris (bạch tuộc thường) màu xanh.
Cửa sổ trong suốt (không bị mờ) Một thực thể dạng người màu xanh với nhiều phần phụ treo ở phần dưới khuôn mặt. Dường như có tư thế đi bằng móng guốc4.
Màn hình công nghệ5 Một sinh vật xanh lá hình cầu. Các đặc điểm bao gồm có duy nhất một con mắt ở phía trước và có nhiều phần phụ nhô ra từ phần trên của cơ thể. Ở cuối các phần phụ đều có một con mắt phụ khác.
Các vật phẩm liên quan tới thực Phẩm6 Một sinh vật màu xanh lá sở hữu các đặc điểm tương đồng với Asterias rubens (sao biển thường). Hình ảnh phản chiếu thể hiện các hành vi tương tự với hành vi kiếm ăn của Asterias rubens, cụ thể là đẩy dạ dày của nó ra ngoài. Điều này được cho là một màn de dọa có chủ đích.

Khi con người bước vào giấc ngủ REM trong phạm vi 1.5 mét xung quanh SCP-3883, họ sẽ đi vào trạng thái tinh thần khiến họ mơ những giấc mơ có tính thực tế cao7. Những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ không thể tự ý thoát khỏi trạng thái này, họ sẽ phải “chết” một lần trong mơ hoặc bị đánh thức bởi các tác động ngoại cảnh. SCP-3883 chỉ có thể ảnh hưởng tới một cá nhân duy nhất ở một thời điểm nhất định.

Những giấc mơ được báo cáo từ các cá nhân bị ảnh hưởng SCP-3883 đều rất đa dạng về mặt chi tiết, nhưng tất cả đều chỉ có một chủ đề lặp đi lặp lại. Toàn bộ các đối tượng được thử nghiệm với SCP-3883 đều báo cáo rằng mình bị một thực thể phản diện truy đuổi, thực thể này sẽ được gọi là SCP-3883-1. SCP-3883-1 được ghi nhận là đã xuất hiện dưới nhiều hình dáng khác nhau, nhưng thường được mô tả là rất to lớn (cao hơn 10 mét), sở hữu nhiều phần phụ và có màu xanh lá tương tự với SCP-3883. SCP-3883-1 thể hiện các dấu hiệu rằng nó có trí khôn, dựa theo các dữ liệu thu được, có giả thuyết cho rằng SCP-3883-1 là một hình thái khác của SCP-3883.

Có thể giao tiếp với SCP-3883-1 bằng cách nói chuyện với nó trong mơ khi đang ngủ. Khi tham gia trò chuyện, SCP-3883-1 thể hiện những thái độ khác nhau với các thành viên thuộc Tổ Chức nó đã từng tương tác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem nhật ký phỏng vấn được đính kèm dưới đây.Phụ Lục 3883-1: Theo Phỏng Vấn 3883-03, một yêu cầu đã được đưa ra về việc cần có ít nhất một Cấp-D (hoặc các nhân sự nghiên cứu không biết về ảnh hưởng của SCP-3883) ngủ gần SCP-3883 một tuần một lần. Hiện yêu cầu thay đổi quy trình quản thúc vẫn đang chờ xét duyệt.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License