Scp 3900- internet về những thứ là sói

vật thể # : SCP-3900
Phân loại : Euclid
Quy trình quản thúc đặc biệt: Phần cứng bị nhiễm SCP-3900 đã được khôi phục lại sẽ bị tiêu hủy trước khi lần trăng tròn tiếp theo xuất hiện. Trong trường hợp SCP-3900 được kích hoạt khi không có sự kiểm soát thì phải cẩn thận để đảm bảo không có con sói nào thoát ra ngoài.
Một thiết bị định tuyến không dây bị nhiễm bởi SCP-3900 sẽ được lưu trữ trong một tủ chứa an toàn.
Tất cả thí nghiệm phải được tiến hành trong sự bao bọc của một cái lồng Paraday để ngăn ngừa sự lây nhiểm ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của một người xử lí động vật là cần thiết cho cuộc thử nghiệm.
Miêu tả: Scp-3900 là một đặc tính dị thường. Lây lan qua các điểm truy cập không dây. SCP-3900 lây lan qua các thiết bị khi chúng ở gần nhau và đều đang được bật lên. Hiệu ứng này có sự quan hệ với việc chồng chéo các tín hiệu Wifi của hai thiết bị

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License