SCP-3908


đánh giá: +8+x
CraigRedact.png

SCP-3908 là SCP-3908

Mã vật thể: SCP-3908

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3908 được chứa trong buồng quản thúc của SCP-3908. Nhân sự tránh nói hoặc viết về SCP-3908 để SCP-3908 tránh SCP-3908 là SCP-3908.

Mô tả: SCP-3908 là một thực thể phản truyền nhận thức. SCP-3908 có khả năng nói. Các hình ảnh của thực thể sẽ bị thay thế bằng một hình ảnh có nền đen và dòng chữ trắng ghi "SCP-3908 is SCP-3908" (Dịch: SCP-3908 là SCP-3908). Các thông tin được nói hoặc viết về SCP-3908, dù là trực tiếp hay ngụ ý, đều sẽ bị che.

Cuộc phỏng vấn-3908-1

Người phỏng vấn: Ts. Witts

Phỏng vấn: SCP-3908

<Bắt đầu>

Witts: Xin chào, SCP-3908.

SCP-3908: Chào.

Witts: Anh có thể cho tôi biết tên của anh không, SCP-3908?

SCP-3908: Được, tên tôi là SCP-3908. Đợi đã-

Witts: Đó là tên Tổ Chức đặt cho anh, tôi muốn biết tên thật của anh cơ.

SCP-3908: Tôi biết, tên tôi là SCP-3908. Cái g- Không! Tên tôi là SCP-3908! Không!

Witts: SCP-3908, anh có thể cho tôi biết nguồn gốc về đặc tính dị thường của anh không?

SCP-3908: Được… Vào một ngày, tôi là SCP-3908, và tôi đã- Ôi Chúa… Vào một ngày, tôi là SCP-39- Tôi không phải!

[SCP-3908 là SCP-3908. Ts. Witts có vẻ lo lắng.]

Witts: Bình tĩnh lại, SCP-3908.

SCP-3908: Được rồi… tôi xin lỗi.

Witts: Hãy giải thích về đặc tính dị thường của anh.

SCP-3908: Đặc tính của tôi… Tôi làm được… Đặc tính của tôi là tôi là SCP-3908. Cái gì? Không! Dừng lại! Tôi là SCP-3908! Không!

[SCP-3908 là SCP-3908. Cái bàn bây giờ đã ở bên kia căn phòng.]

Witts: SCP-3908, bình tĩnh lại.

SCP-3908: Ok… Ok… Tôi là SCP-39-

Witts: SCP-3908, bình tĩnh lạ-

SCP-3908: Tôi là SCP-3908! Không, tôi là SCP-3908! Chúa ơi dừng lại đi! Tôi ghét việc này!
[SCP-3908 là SCP-3908. Ts. Witts đã bị thương]

Witts: Kết thúc buổi phỏng vấn!

[Nhân viên an ninh xông vào buồng chứa. SCP-3908 là SCP-3908.]

SCP-3908: Đợi đã! Tôi là SCP-390-

[SCP-3908 là SCP-3908. Nhân viên an ninh chữa trị cho Ts. Witts.]

<Kết thúc>

Cuộc phỏng vấn-3908-2

Người phỏng vấn: Ts. Witts

Người được phỏng vấn: SCP-3908

Lời nói đầu: SCP-3908 là SCP-3908. Điều này là để ngăn chặn SCP-3908 trở nên SCP-3908.

<Bắt đầu>

SCP-3908: Tiến sĩ, việc này có thực sự cần thiết không?

Witts: Trong buổi phỏng vấn lần trước, anh là SCP-390-

SCP-3908: Ừ, thật phiền phức, phải không?

Witts: Quay lại chủ đề chính nào. Anh được sinh ra ở đâu ?

SCP-3908: Ờ… Tôi là SCP-3908 ở-

[SCP-3908 là SCP-3908. Ts.Witts đưa tay cho SCP-3908]

Witts: Vì mục đích SCP-3908 không là SCP-390- Ờ… Tôi sẽ phải yêu cầu anh tránh nhắc về bản thân mình.

SCP-3908: Được rồi, được rồi, điều đó tôi nghĩ là tôi có thể làm được.

Witts: Bây giờ, anh được sinh ra ở đâu và khi nào ?

SCP-3908: Redmond Washington, 1978.

Witts: Vậy anh có nhớ lúc anh bị gọi là SCP-3908 sớm nhất là khi nào không?

SCP-3908: Khi SCP-3908 là- Khi… 7 tuổi.

Witts: Những người khác phản ứng như thế nào?

SCP-3908: Biệt danh… Skip.

Witts: Đó có phải là biệt danh mà họ đặt cho anh?

SCP-3908: Đúng.

Witts: Anh có bạn không?

SCP-3908: Không.

Witts: Anh có biết tại sao lại như thế không?

SCP-3908: Tôi là SCP-3908.

Witts: SCP-3908, xin hãy tránh nhắc tới bản thân.

SCP-3908: Ồ, xin lỗi. Ờ… Vấn đề giận dỗi.

Witts: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn này, SCP-3908.

SCP-3908: Cảm ơn.

<Kết thúc>

Cuộc phỏng vấn-3908-2

Người phỏng vấn: Ts. Witts

Người được phỏng vấn: SCP-3908

Lời nói đầu: SCP-3908 là SCP-3908. Điều này là để ngăn chặn SCP-3908 trở thành SCP-3908.

<Bắt đầu>

Witts: Bây giờ, SCP-3908, xin hãy tránh nhắc tới bản thân trong buổi phỏng vấn này.

SCP-3908: Được rồi.

Witts: Tên và họ hợp pháp của anh là gì?

SCP-3908: Ờ… Craig Wattson.

Witts: Anh bao nhiêu tuổi?

SCP-3908: 40.

Witts: Sinh nhật của anh là khi nào?

SCP-3908: 26 tháng 6.

Witts: Đợi đã… Chết tiệt.

SCP-3908: Gì cơ?

Witts: Xin lỗi, tôi quên rồi.

SCP-3908: Được mà. Xin lỗi về vết sẹo.

Witts: Khi nào?

SCP-3908: Buổi phỏng vấn đầu tiên.

Witts: Ồ, không sao đâu. Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn này SCP-3908.

SCP-3908: Xin lỗi…

Witts: Xin lỗi về cái gì cơ?

SCP-3908: Mọi thứ.

[SCP-3908 là SCP-3908. Ts.Witts đi tới SCP-3908]

Witts: SCP-3908, ổn mà. Nó chỉ là một sai lầm thôi.

SCP-3908: Cảm ơn.

<Kết thúc>

Phụ lục SCP-3908-1: Thông tin sau đây là một bản tổng kết đề xuất về tài liệu của SCP-3908 để ngăn chặn SCP-3908 là SCP-3908. Được viết bởi Ts. Witts.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License