SCP-3930
đánh giá: +12+x
default.png

N/A

Mã vật thể: SCP-3930

Phân loại: N/A

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Những đối tượng được phân công quản thúc SCP-3930 phải tham gia giám sát khu vực S5-C9 được dựng nên gần Usinsk, Liên Bang Nga, và làm theo mệnh lệnh của chi huy khu vực.

Mô tả: SCP-3930 không tồn tại.
Toàn bộ nội dung còn lại của tài liệu này được chỉ có thể được truy cập bởi nhân sự Cấp 5/3930 trở lên.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License