CHƯA XÁC ĐỊNH


đánh giá: +5+x

Mã vật thể: CHƯA XÁC ĐỊNH

Phân loại: CHƯA XÁC ĐỊNH

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Phòng giam #3942, nằm tại Điểm-39, cần phải được bảo đảm cấu trúc bền vững vào mọi thời điểm. Bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho phòng giam phải được sửa chữa ngay lập tức. Phòng giam #3942 phải luôn luôn được giữ trong phạm vi ảnh hưởng của ít nhất hai Neo Hằng thực Scranton hoạt động. Không nhân viên nào được phép vào Phòng giam #3942 mà không được sự cấp phép của ít nhất ba nhân viên Cấp 4 trở lên.

Tối thiểu bốn con cá hồi nấu chín phải được đưa vào Phòng giam #3942 ít nhất ba lần mỗi ngày. Các đối tượng thử nghiệm hoặc nhân viên vào Phòng giam #3942 được khuyến cáo mang thêm cá hồi, nếu có thể.

D-24390 đã được coi là một Cá nhân Đáng lưu ý (PoI). D-24390, và tất cả các cộng sự được biết đến, phải bị bắt giữ để thẩm vấn.

Mô tả: ĐANG XEM XÉT

Nguồn gốc: Các đặc vụ đã được điều động đến Bingara, Úc vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 sau khi nhận được nhiều báo cáo về tình trạng náo loạn và di tản quần chúng trong khu vực. Thẩm vấn người dân không hiệu quả, vì người dân không giải thích cho sự hoảng loạn hoặc lý do sơ tán của họ; tuy nhiên, các đặc vụ đã được chỉ đạo bởi thường dân đến một số khu vực trong và xung quanh thị trấn.

Sau khi yêu cầu hỗ trợ, các đặc vụ có mặt đã hợp tác với Đội Đặc Nhiệm Epsilon-6 ("Ngu Dân"); mặc dù không phù hợp với tình huống, họ đã hợp tác nhằm giảm thiểu tối đa thương vong. ĐĐNCĐ E-6 yêu cầu sử dụng Phòng giam #3942 (Được chấp thuận), ban hành và thực hiện quy trình quản thúc khi đến nơi.

Những người dân còn sống ở Bingara đã được xóa trí nhớ.

Phụ lục: Ghi chép Thí nghiệm.

Thí nghiệm 1

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 trong vòng 30 phút.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942. Đối tượng yêu cầu được rời phòng (Bị từ chối). Đối tượng không cử động trong suốt khoảng thời gian 30 phút, sau đó nhanh chóng rời Phòng giam #3942.

Thí nghiệm 2

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được yêu cầu miêu tả vật thể bên trong Phòng giam #3942.

Kết quả: D-24390 trở nên kích động và hung bạo. Đối tượng được gây mê.

Thí nghiệm 3

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, và ở trong đó 30 phút.

Kết quả: D-24390 từ chối vào Phòng giam #3942; họ bị buộc phải tuân thủ mệnh lệnh. Đối tượng ném cá hồi trong phòng và yêu cầu rời phòng (Bị từ chối). Đối tượng không cử động trong 17 phút, sau đó bắt đầu nói. Đối tượng nói trong 13 phút còn lại, sau đó họ rời Phòng giam #3942.

Thí nghiệm 4

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được thẩm vấn lý do họ nói trong Thử nghiệm 3.

Kết quả: D-24390 trở nên kích động và từ chối trả lời.

Thí nghiệm 5

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, và ở trong đó 30 phút.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942, thả con cá hồi trong phòng. Đối tượng nói trong khoảng thời gian 30 phút, đôi lúc tạm dừng. Đối tượng sau đó rời Phòng giam #3942.

THỬ NGHIỆM KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ LOẠI BỎ

Thí nghiệm 10

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, một thước dây và một cây bút mực. Đối tượng được yêu cầu sử dụng thước dây trong phòng, và sử dụng bút mực để đánh dấu kết quả.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942, thả con cá hồi trong phòng. Đối tượng sử dụng thước dây bốn lần, đánh dấu mỗi kết quả. Đối tượng sau đó rời Phòng giam #3942, với các đo lường sau:

  • 60 cm (Độ dài con cá hồi).
  • 175 cm (Chiều cao đối tượng).
  • 525 cm (Chiều dài/rộng Phòng giam #3942).
  • 310 cm (Chiều cao Phòng giam #3942).

Thí nghiệm 11

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, một thước dây và một cây bút mực. Đối tượng được yêu cầu sử dụng thước dây trong phòng và đo những thứ chưa đo trong Thí nghiêm 10, và sử dụng bút mực để đánh dấu kết quả.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942. Đối tượng sử dụng thước dây duy nhất một lần, sau đó rời Phòng giam #3942. Không có đánh dấu nào trên thước dây; đối tượng bị khiển trách.

THỬ NGHIỆM KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ LOẠI BỎ

Thí nghiệm 15

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín và một khẩu súng (đạn cao su). Đối tượng được hướng dẫn sử dụng vũ khí để ngăn không cho con cá hồi bị lấy mất.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942, thả con cá hồi trong phòng. Đối tượng nói trong ba phút, sau đó hướng dẫn cách sử dụng khẩu súng nhưng không bắn, sau đó bỏ khẩu súng. Đối tượng bị buộc phải rời khỏi Phòng giam #3942. Tất cả các viên đạn trong khẩu súng đã được bắn trước khi nhân viên an ninh có thể thu hồi nó; tất cả các viên đạn đã bắn đã được lấy ra khỏi Phòng giam # 3942. Nhân viên an ninh rời khỏi Phòng giam #3942 với những thương tích nhẹ. Đối tượng bị khiển trách nặng nề và được chỉ định thử nghiệm với SCP-028.

Thí nghiệm 16

Đối tượng: D-24391

Quy trình: D-24391 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín và máy ảnh. Đối tượng được yêu cầu chụp ảnh phòng.

Kết quả: D-24391 vào Phòng giam #3942. Đối tượng thể hiện sự khó chịu nặng nề và yêu cầu được giúp đỡ ngay lập tức; Đối tượng chết trước khi được hỗ trợ. Xác của đối tượng và máy ảnh không thể thu hồi được.

Thí nghiệm 17

Đối tượng: D-24392

Quy trình: D-24392 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín và máy quay. Đối tượng được yêu cầu ghi hình và nói trong phòng.

Kết quả: D-24392 vào Phòng giam #3942. Đối tượng chết. Xác của đối tượng và máy quay không thể thu hồi được.

THỬ NGHIỆM KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ LOẠI BỎ

Thí nghiệm 23

Đối tượng: D-24393

Quy trình: D-24393 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một cuốn sổ và bút. Đối tượng được yêu cầu hỏi "Ngươi muốn gì?" trong phòng và ghi chép lại câu trả lời.

Kết quả: D-24393 đi vào Phòng giam #3942. Đối tượng đặt câu hỏi, và ghi lại một câu trả lời trên cuốn sổ. Đối tượng chết. Xác của đối tượng không thể thu hồi được; nhân viên an ninh đã thu hồi được cuốn sổ. Trên đó được ghi 'Đưa cô ấy trở lại' được viết bởi đối tượng.

THỬ NGHIỆM KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ LOẠI BỎ

Thí nghiệm 26

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, và ở trong đó năm phút.

Kết quả: D-24390 vào Phòng giam #3942, thả con cá hồi trong phòng. Chủ đề nói trong toàn bộ năm phút, tạm dừng liên tục. Đối tượng bị buộc phải rời Phòng giam #3942 bởi nhân viên an ninh, nhiều người bị thương nặng trong quá trình áp giải; một người tử vong. Xác của nhân viên an ninh được thu hồi để phân tích; khám nghiệm tử thi không cho kết luận, nguyên nhân tử vong được ghi là 'do chấn thương'. Đối tượng bị khiển trách.

THỬ NGHIỆM KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ LOẠI BỎ

Thí nghiệm 34

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, một thước dây và một cây bút mực. Đối tượng được yêu cầu sử dụng thước dây trong phòng và đo những thứ chưa đo trong các thí nghiệm trước, và sử dụng bút mực để đánh dấu kết quả.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942. Đối tượng bị kích động và vứt bỏ bút mực và thước dây. Đối tượng yêu cầu được hỗ trợ y tế (Được chấp thuận). Nhân viên y tế vào Phòng giam #3942. Đối tượng đã tình nguyện trợ giúp nhân viên y tế rời phòng (Được chấp thuận); Đối tượng bị gây mê bởi nhân viên y tế. Sau khi thụ tinh, đối tượng trải qua một sự kiện nguyên-giảm phân vĩ mô, dẫn đến sự mất sinh khối.

Nhân viên y tế và đối tượng (đã gây mê) rời Phòng giam #3942.

Thí nghiệm 35

Đối tượng: D-24390

Quy trình: D-24390 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, và ở trong đó một tiếng.

Kết quả: D-24390 đi vào Phòng giam #3942, thả con cá hồi trong phòng. Đối tượng thể hiện niềm hạnh phúc trong năm phút trước khi thể hiện sự lo lắng. Các đội an ninh sẵn sàng để buộc đối tượng rời phòng. Đối tượng nói một cách gấp gáp.

Mười một phút sau khi vào Phòng giam #3942, Đối tượng lợi dụng kiến thức có được từ SCP-028 để tạo nên một Cử chỉ độc1 thô sơ bằng tay, ngăn chặn nhân viên an ninh vào Phòng giam #3942. Nhân viên an ninh báo cáo một sự cố Quản thúc Thất bại.

Đối tượng hướng dẫn cách tạo ra các thành phần của một Phức Dị chỉ bằng tay. Nhân viên an ninh bắt đầu phá hủy rào cản ban đầu; đối tượng tập trung sự chú ý vào việc củng cố nó trong khi thực hiện một Phức Dị chỉ. Sau khi hoàn thành, Dị chỉ thứ hai tạo ra một nếp gấp không-thời gian tạm thời dẫn đến một vị trí không xác định. Đối tượng sử dụng nếp gấp để trốn thoát.

Nhân viên an ninh được trang bị Neo Hằng thực tới nơi và kích hoạt chúng. Mọi Dị chỉ trong khu vực bị phá hủy, cùng với các hiệu ứng của chúng.

Thí nghiệm 36

Đối tượng: D-24407

Quy trình: D-24407 được chỉ định vào Phòng giam #3942 với một con cá hồi chín, và ở trong đó một tiếng.

Kết quả: D-24407 vào Phòng giam #3942, lập tức thả cả bốn con cá trong phòng. Đối tượng yêu cầu rời phòng (Bị từ chối). Đối tượng không cử động trong vòng 45 phút, sau đó di chuyển một cách thận trọng về phía cửa. Đối tượng rời Phòng giam #3942 khi hết một tiếng.

THỬ NGHIỆM KHÔNG QUAN TRỌNG ĐÃ LOẠI BỎ

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License