SCP-4055-J


đánh giá: +6+x
Possum2.jpg

SCP-4055-J

Mã vật thể: SCP-4055-J

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do môi trường sống mở rộng và phát hiện gần đây về SCP-4055-J, việc quản thúc tất cả không khả thi ở hiện tại. Các nỗ lực thuần hóa sẽ được tiếp tục như ưu tiên cấp-Septem đối với Tổ chức.

Mô tả: SCP-4055-J là một giống chó có thái độ vô cùng thù địch. Chế độ ăn của nó bao gồm rác thải, nó không có lông, và sở hữu đuôi tiền sử dụng. Các cá thể SCP-4055-J xem xét con người với tính khinh miệt cao và sẽ chống lại tất cả các nỗ lực thuần hóa một cách bạo lực.

Khi được đưa ra những mệnh lệnh cơ bản như "ngồi" và "nhặt về", các cá thể SCP-4055-J sẽ giả vờ chết hoặc tấn công chủ nhân của chúng. Một cá thể khi được nghe câu "ai là cậu bé ngoan nào," sẽ đại tiện một cách dữ dội trên sàn trong khi sùi bọt mép.

Có khả năng rằng một nhóm buôn lậu chó giống đang hợp tác với Xà Thủ để tạo ra SCP-4055-J thông qua lai tạo giống chó chihuahua với một thực thể lửng chó không xác định.1 Động cơ cho việc lai tạo giống vật nuôi này hiện chưa rõ, nhưng được suy đoán là không bao hàm việc sở hữu thú cưng như một hình thức nô lệ.

Phụ lục- Nhật ký Thử nghiệm 59-C:

Ts. Henderson: Hãy tiến đến cá thể.

(D-41924 tiến lại gần)

(SCP-4055-J-3458 giả chết)

Ts. Henderson: Hãy xoa bụng cá thể.

D-41924: Ông có chắc đó là chó không? Nó nhìn giống như một con—

Ts. Henderson: Đừng đặt câu hỏi.

D-41924: Được rồi. Cho tôi găng tay được không?

Ts. Henderson: Chó thích tiếp xúc bằng tay người. Anh sẽ thực hiện đúng như những gì đã được yêu cầu, hoặc là bị thủ tiêu.

D-41924: Được rồi.

(D-41924 xoa bụng SCP-4055-J-3458. SCP-4055-J-3458 rít lên và tiến hành cắn xé tay của D-41824. Thử nghiệm kết thúc)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License