SCP-4055-J
rating: +3+x
Possum2.jpg

SCP-4055-J

Mã vật thể: SCP-4055-J

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do môi trường sống mở rộng và phát hiện gần đây về SCP-4055-J, việc quản thúc tất cả không khả thi ở hiện tại. Những nỗ lực thuần hóa sẽ tiếp tục được phân loại như ưu tiên cấp-Septem đối với Tổ chức.

Mô tả: SCP-4055-J là một giống chó có thái độ vô cùng thù địch. Chế độ ăn của nó bao gồm rác thải, nó không có lông, và sở hữu đuôi có tính cầm nắm. Các cá thể SCP-4055-J xem xét con người với tính khinh miệt cao và sẽ chống lại tất cả nỗ lực thuần hóa một cách bạo lực.

Khi được đưa ra những mệnh lệnh cơ bản như "ngồi" và "đem về", các cá thể SCP-4055-J sẽ giả vờ chết hoặc tấn công chủ nhân của chúng. Một mẫu vật khi được nghe câu "ai là cậu bé ngoan nào," sẽ đại tiện trên sàn dữ dội trong khi sùi bọt mép.

Có khả năng rằng một nhóm buôn lậu chó giống đang hợp tác với Xà Thủ để tạo ra SCP-4055-J thông qua lai tạo giống chó chihuahua với một thực thể lửng chó không xác định.1 Động cơ cho việc lai tạo giống vật nuôi này chưa được xác định, nhưng được suy đoán là không bao hàm việc sở hữu thú cưng như một hình thức nô lệ.

Phụ lục- Nhật kí Thử nghiệm 59-C:

Ts. Henderson: Hãy tiến đến mẫu vật.

(D-41924 tiến lại gần)

(SCP-4055-J-3458 giả chết)

Ts. Henderson: Hãy xoa bụng mẫu vật.

D-41924: Ông có chắc đó là chó không? Nó nhìn giống như một—

Ts. Henderson: Đừng đặt câu hỏi.

D-41924: Được rồi. Cho tôi găng tay được không?

Ts. Henderson: Chó thích tiếp xúc bằng tay người. Anh sẽ thực hiện đúng như những gì đã được yêu cầu, hoặc bị thủ tiêu.

D-41924: Được rồi.

(D-41924 xoa bụng SCP-4055-J-3458. SCP-4055-J-3458 rít lên và tiến hành cắn xé tay của D-41824. Thử nghiệm kết thúc)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License