SCP-409


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-409

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không được tiếp xúc vật lý với SCP-409 vì bất kỳ lý do gì. Bất cứ thứ gì tiếp xúc vật lý với SCP-409 phải được kiểm dịch ngay lập tức, cùng với bất kỳ vật liệu nào được sử dụng để vận chuyển đối tượng. SCP-409 phải luôn được giữ trong hộp đá granit. Mọi việc vận chuyển SCP-409 đều phải được thực hiện trong 1 hộp đá granit kín. Những mẩu vụn còn sót lại cúa 409 phải được đựng trong các thùng chứa làm bằng đá granit kín cùng với bất kỳ dụng cụ vận chuyển vụn của 409 vào thùng chứa.

Mô tả: SCP-409 giống một tinh thể thạch anh lớn cao khoảng 1,5m (5ft) và rộng 0,6m (2ft). Bất kỳ vật thể nào tiếp xúc với SCP-409 sẽ bắt đầu kết tinh sau ba giờ. Hiệu ứng này sẽ xảy ra ở bất kỳ vật liệu nào khác ngoài đá granit. Các tinh thể sẽ lan ra khoảng 2,5cm (1in) mỗi phút, và sẽ chuyển đổi toàn bộ vật thể hoặc sinh vật , từ trong ra ngoài. Các đối tượng cho biết tác động này là cực kỳ đau đớn, và tương tự như đóng băng. Sau khi kết tinh hoàn toàn, vật chủ bị 409 kết tinh sẽ bắt đầu tạo ra những tiếng động lách cách giống thủy tinh vỡ trong khoảng hai mươi phút, trước khi bị vỡ ra thành hàng nghìn mảnh với một lực lớn.

Bất cứ thứ gì chạm vào hoặc chạm vào một mảnh vỡ của 409 sẽ ngay lập tức bắt đầu kết tinh. Không có gì tại thời điểm này có thể đảo ngược tác động của 409, bao gồm cả việc cắt cụt các khu vực bị ảnh hưởng. Vật chất vô cơ sẽ chỉ kết tinh trong vài cm xung quanh điểm tiếp xúc. SCP-409 đã được phục hồi trong [BỊ XÓA], dưới một đống mảnh pha lê sâu vài feet (30,48cm). Tổn thất nhân sự trong quá trình phục hồi là rất cao.

Phụ lục 409-1: Với sự gợi ý của Ts. [500-0021D], Đối tượng 409-D5 đã tiếp xúc với các tác động của SCP-409 và bị "kết tinh" nghiêm trọng. Sau đó, anh ta được điều trị bằng SCP-500 và hồi phục hoàn toàn sau 9 ngày. Đối tượng báo cáo rằng anh ta tiếp tục cảm thấy đau ở các bộ phận cơ thể bị "kết tinh" ngay cả sau thời gian phục hồi ước tính. Cơn đau giảm dần 13 ngày sau khi đối tượng được điều trị. Không biết liệu tác động của cơn đau là tâm lý hay thực sự trong 4 ngày can thiệp.

Phụ lục 409-2: Thử nghiệm mở rộng không mang lại bất kì thông tin về lý do tại sao kết tinh xảy ra. SCP-409 và các mảnh vỡ do nó tạo ra không thể phân biệt được với bất kỳ tinh thể thạch anh nào khác. Hiệu ứng dường như tương tự như một tinh thể hạt, trong đó một tinh thể hình thành từ trước được thêm vào dung dịch, khiến tinh thể "lớn lên". Tuy nhiên, SCP-409 dường như làm điều này với tất cả các vật chất rắn, và không cần tiếp xúc. Điều này được thực hiện như thế nào, tại sao SCP-409 là duy nhất trong số tất cả các tinh thể thạch anh khác, và tại sao đá granit là vật liệu miễn nhiễm duy nhất vẫn còn là một ẩn số.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License