SCP-4095


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-4095

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4095 được lưu trữ trong một tủ đựng văn kiện ở Điểm-73 và có thể được sử dụng tùy ý bởi bất cứ nhân sự Cấp 2 nào, SCP-4095 được lưu trữ trong một tủ đựng văn kiện ở Điểm 73, nhân sự sử dụng phải có sự cho phép của 1 nghiên cứu viên có kinh nghiệm. SCP-4095 chỉ có thể được thử nghiệm trên nhân sự Cấp-D, hoặc những đối tượng đã hoàn thành một cuộc giám định tâm lý hoàn chỉnh. Những thử nghiệm tiếp theo cần đơn cho phép viết tay bởi 2 nghiên cứu viên cấp cao với kinh nghiệm xử lý SCP-4095.

Mô tả: SCP-4095 là một bức thiệp ngày Lễ Tình Nhân với kích cỡ 15cm x 10cm khi đóng và được in trên giấy da cừu. Trên mặt tấm thiệp in hình một con cú hoạt hình đậu trên cành cây với dòng chữ “Đoán xem ai yêu bạn nàooooo?” phía trên. Hàng nghìn phiên bản của mẫu thiệp này được in bởi Công ty Thiệp mừng █████████ vào năm 2002. Tuy vậy, chỉ có SCP-4095 sở hữu tính chất dị thường.

Tính chất dị thường của SCP-4095 xuất hiện khi một người bất kỳ, được đặt mã hiệu SCP-4095-1, mở SCP-4095 để xem nội dung. Với mỗi người, SCP-4095 sẽ chứa một danh sách tên khác nhau bằng chữ viết tay. SCP-4095-1 sẽ tin rằng danh sách đó là danh sách những người yêu mến họ. Vào đa số trường hợp, SCP-4095-1 không ngạc nhiên khi thấy danh sách này do nó thường bao gồm tên thành viên trong gia đình và bạn tình. Trong những trường hợp còn lại, SCP-4095-1 sẽ một mực tin rằng một hay một vài cái tên đang thiếu. Dưới bản chất chủ quan của tình yêu, không thể nói chắc chắn rằng những ý kiến này của SCP-4095-1 có chính đáng hay không. SCP-4095 không biểu hiện đặc tính dị thường nào khác. Nghiên cứu về những đặc tính dị thường của SCP-4095 vẫn đang tiếp diễn, và có thể bao gồm sự suy giảm trong trạng thái tâm lý của SCP-4095-1 trong những trường hợp trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License