SCP-4183


đánh giá: +3+x
scpvase.jpg

Một bản sao của SCP-4183 mà không duy trì hiệu ứng dị thường của nó.

Mã vật thể: SCP-4183

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt Do sự tuyệt chủng cận kề của nhân loại sau những hậu quả của Sự Kiện Indigo, các quy trình này sẽ được tiến hành tự động bằng người máy quản thúc thử nghiệm.

SCP-4183 phải được quản thúc trong trong một đơn vị lưu trữ tọa lạc tại Điểm-22, và được canh gác trực tiếp bởi ít nhất một người máy quản thúc vào mọi lúc. Không cho phép sự quan sát bằng thị giác với SCP-4183 do rủi ro của những con người còn sống sót truy cập bộ nhớ ghi hình của một người máy quản thúc. Hai người máy quản thúc khác phải tuần tra Điểm-22 để đảm bảo an ninh của hệ thống công trình vẫn duy trì tuyệt đối, cũng như sửa chữa bất kỳ thiệt hại nào mà sẽ đe dọa đến diện quản thúc của SCP-4183.

Bất kỳ sửa đổi nào với các quy trình quản thúc này bởi người máy quản thúc phải được chấp thuận bởi Ts. Lesteigh. Đây là một mã lệnh cố định và không thể bị bỏ qua dưới bất kỳ tình huống nào.

Mô tả: SCP-4183 là một chiếc bình gốm mà khi được quan sát bằng mắt bởi một con người1, sẽ ngay lập tức giết chết con người đó qua rút kiệt máu. Ngoài ra, tất cả họ hàng huyết thống cấp một của người quan sát sẽ tử vong theo phương thức tương tự. Hiệu ứng này được duy trì thông qua sự quan sát gián tiếp như hình ảnh hoặc đoạn ghi hình.

« SCP-4182 | SCP-4183 | SCP-4184 »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License