SCP-4192


đánh giá: +7+x
Mã vật thể: SCP-4192
Phân loại: Safe
Điểm quản thúc: USPAPH Điểm-98
Giám đốc: Harvey Henshaw
Trưởng nghiên cứu: Yves Tardtakovsky
Đội Đặc nhiệm: N/A
Cấp 3/4192
BÍ MẬT

planet.jpg

SCP-4192.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4192 phải được giữ bên trong một buồng chân không điện động lực học lượng tử1; buồng chân không này phải được đặt bên trong một tủ khóa lưu trữ dị thể cấp độ Safe được canh giữ cẩn thận. Các thử nghiệm trên SCP-4192 chỉ được phép tiến hành để phục vụ mục đích nghiên cứu trong trường hợp có sự cho phép của Ts. Phoenix.

Mô tả: SCP-4192 là tên gọi được đặt cho hạt nhân của một nguyên tử hydrogen có khả năng phát sóng radio với tần số thay đổi ngẫu nhiên. Phân tích chuyên sâu được thực hiện trên SCP-4192 đã cho thấy rằng dù nó mang bản chất dị thường, các tính chất vật lý của nó không có gì khác biệt so với các hạt nucleon2 cũng như các hạt hadron3 bình thường khác; nó mang điện tích dương tương đương với một proton, và có khối lượng nhỏ hơn một neutron.

Các nghiên cứu về thành phần cấu tạo của SCP-4192 đều cho kết quả không nhất quán do SCP-4192 không được cấu tạo bởi các quark, mà thay vào đó nó hoàn toàn được tạo thành từ những vật chất khác chưa rõ bản chất. Phân tích sóng radio phát ra từ SCP-4192 cho thấy các sóng này có tần số 15 đến 18 MHz và có dạng tương tự bức xạ nền vũ trụ.

Phụ lục 4192.1: Thử nghiệm

Do bản chất dễ bị tác động của SCP-4192, Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo Goliath.aic đã được chế tạo với mục đích vận hành những công cụ và quy trình quản thúc, cũng như thực hiện các thí nghiệm liên quan tới SCP-4192.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License