SCP-4260


2/4260 CẤP ĐỘ 2/4260

TUYỆT MẬT

classified-lv2.png

Mã vật thể: SCP-4260

Phân Loại: Euclid

THÔNG BÁO CỦA RAISA TRONG TÀI LIỆU:
Tài liệu này đã được chỉnh sửa phần lớn để che giấu danh tính thực của SCP-4260; một số phụ lục đã bị lược bỏ và chỉ phù hợp cho Quyền hạn Cấp 5/4260.


medium.jpg

Ma Trận Phân Tán Năng Lượng I, Điểm Nghiên Cứu-76

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Khu-03, nằm dưới thành phố Hồng Kông 2km, được xây dựng cho việc quản thúc SCP-4260. Buồng nội Quản thúc SCP-4260 đã được nâng cấp với Ma Trận Phân Tán Năng Lượng [Strayer Density Matrix] được thiết kế để liên kết và cố định nhiều phân tử của đa dạng của nó.

Việc duy trì Ma Trận Phân Tán Năng Lượng là điều không thể thiếu trong quá trình quản thúc SCP-4260 và cần đến một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và các nhà Vật chất Trừu Tượng lý thuyết học .1 ĐĐNCĐ Gamma-8 ("Baphomet") được thành lập với nhiệm vụ trên và sẽ thực hiện việc sửa chữa cần thiết với Ma Trận và vận hành nó theo Quy Trình 89172.

Quy Trình 8917 yêu cầu phối hợp hành động bởi 3 Đội Đặc Nhiệm Cơ Động, được triệu tập để đảm bảo thành công. Các Đội Đặc Nhiệm Cơ Động được giao nhiệm vụ, gọi chung là Liên Đội Omicron-45, và nhiệm vụ của họ như sau:

  • ĐĐNCĐ Gamma-8 ("Baphomites"): Gồm các kỹ thuật viên tinh anh trong việc vận hành Ma Trận Phân Tán Năng Lượng và các nhà Vật Chất Trừu Tượng lý thuyết học từ RTF Iota-39 ("Quỷ Thần"), những người sẽ hỗ trợ trong việc chỉ dẫn.
  • ĐĐNCĐ Xi-2 ("Bước Ra Bóng Tối"): Một Đội Đặc Nhiệm Cơ Động vũ trang, chuyên chiến đấu với các thực thể cấp độ thần thánh, cấp độ khái niệm. ĐĐNCĐ Xi-2 sẽ giao chiến với SCP-4260 và tiêu diệt nó, hoàn thành Giai đoạn đầu của Quy trình 8917.
  • ĐĐNCĐ Tau-900 ("Phán Quyết"): Một Đội Đặc Nhiệm Cơ Động vũ trang, chuyên định vị các khu dân sự bị ảnh hưởng nếu tiêu diệt SCP-4260 thành công. ĐĐNCĐ Tau-900 sẽ tiêu diệt tất cả mục tiêu và xóa sạch dấu vết.

Quy trình 8917 được coi là hoàn thành nếu đáp ứng đủ các chỉ tiêu sau:

  1. SCP-4260 bị tiêu diệt thành công.
  2. Ma Trận Phân Tán Năng Lượng hoạt động hiệu quả.
  3. Tất cả các thường dân bị ảnh hưởng đã được tìm thấy và thủ tiêu.
  4. Mọi dấu vết của Quy trình 8917 đã bị xóa sạch.
  5. SCP-4260 đã tái sinh.

Tài liệu mô tả chi tiết về SCP-4260 được tải lên mạng nội bộ của Tổ Chức bị thiếu sót phần lớn, nhằm gây xáo trộn danh tính của SCP-4260.

Mô tả: SCP-4260 đề cập đến ý niệm của một thực thể khái niệm đã hòa lẫn vào chính bản thân nó trong vũ trụ hiện tại. Ảnh hưởng của SCP-4260 đã được ghi nhận đầy đủ trong toàn bộ nền văn minh lâu đời. Việc tiêu diệt SCP-4260 sẽ chấm dứt các dị tính cơ bản của nó cho đến khi nó tái sinh theo Quy trình 8917.

Phụ lục.4260.1: Quá trình thực hiện Quy trình 8917

Thời gian Phương pháp Tiêu Diệt Hậu quả Hiệu lực Ảnh hưởng Tình Trạng
████, 1999 Các vết thủng gây tử vong và xuất huyết, do ĐĐNCĐ Xi-2 thực hiện. Sự cố quản thúc tại Điểm-62C. 110 giây 3 thường dân Tái Quản Thúc3
████, 2003 Chấn thương bởi vũ khí cùn, bởi một thành viên ĐĐNCĐ Xi-2 Bắn phá hạt nhân Điểm-001. 25 giây 1 thường dân Tái Quản Thúc4
████, 2008 Phá hủy ổ cứng liên quan đến SCP-4260, được thực hiện bởi ĐĐNCĐ Xi-2. Cận Viễn Cảnh Cấp-CK ("Tái Cấu Trúc"). Không xác định 7,213,426,000 cá nhân, thủ tiêu không cần thiết. Tái Quản Thúc5
████, 2015 Vụ nổ do xung điện tử, bởi ĐĐNCĐ Xi-2 thực hiện. ████████ của O5-6. 180 giây 30 thường dân Tái Quản Thúc6
████, 2016 Bị thiêu, do ĐĐNCĐ Xi-2 thực hiện trong Chiến dịch Thử nghiệm “Quần Xà Vương”. Thiếu sót trong quy trình quản thúc SCP-4260 415 giây 10 thường dân Không khả dụng






Xin chào, O5-9.


Ngài đang xem lại phiên bản yêu cầu quyền Truy cập thấp của SCP-4260 (Truy Cập Hiện tại: C6-Tổng Hợp).

Ngài có muốn xem Phiên bản β.4260?



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License