SCP-4288


đánh giá: +6+x

viết bởi stormbreath

Mã Vật thể: SCP-4288

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Về bản chất, SCP-4288 có khả năng tự quản thúc, và hiệu ứng của dị thể không mang tính dị thường ở mức độ thường dân dễ dàng quan sát thấy. Các cá nhân biết tới SCP-4288 đã tự che giấu thông tin về dị thể. Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp có nhiệm vụ trực tiếp quản lý SCP-4288 nếu cần thiết. Trong mọi thời điểm, cần có một nhân sự thuộc PB. NLGT biết rõ thông tin về SCP-4288.

Mô tả: SCP-4288 là một sự kiện hoặc chuỗi sự kiện từng xảy ra tại Callam Township, Nam Carolina, Hoa Kỳ. SCP-4288 là một tác nhân phản lan truyền nhận thức dạng mới có khả năng kháng lại các nỗ lực truyền đi thông tin liên quan đến nó: mọi cá nhân có hiểu biết chi tiết về SCP-4288 đều từ chối trao đổi những thông tin liên quan đến dị thể dưới mọi hình thức. Việc hoàn toàn không có cá nhân nào sẵn sàng chia sẻ thông tin chi tiết về SCP-4288 — thường là trái ngược hẳn với cách thức hành xử thường ngày, yêu cầu trong công việc hoặc mối liên quan cá nhân của họ đến vấn đề này — đã khiến cho sự né tránh này được coi là dị thường.

Hiệu ứng dị thường của SCP-4288 đã ngăn chặn việc mô tả nó thông qua các tài liệu thông thường hoặc đăng tải các tài liệu mô tả nó lên cơ sở dữ liệu của Tổ Chức. Mọi cá nhân liên quan đều có thái độ phản kháng lại việc tiết lộ bất cứ dạng thông tin nào có thể khiến cho người khác xác định được vị trí hay thông tin chi tiết về SCP-4288.

Cách duy nhất để tìm hiểu thông tin về SCP-4288 là đi tới Callam Township và tự mình tiến hành điều tra chi tiết về dị thể. Dù vậy, các cá nhân có hiểu biết về SCP-4288 thường cản trở việc này; họ thường chống đối việc người khác tìm hiểu về SCP-4288.1 Do mọi cá nhân có được hiểu biết về SCP-4288 đều sẽ chịu ảnh hưởng bởi dị tính của nó, việc thực hiện điều tra về cơ bản không mang lại lợi ích gì cho Tổ Chức. Vì vậy, các nỗ lực điều tra đều đã bị đình chỉ.

Dị tính của SCP-4288 không gây ảnh hưởng tới mọi cá nhân một cách triệt để, và một số cá nhân sẵn sàng chia sẻ các mẩu thông tin không quan trọng về SCP-4288. Vì vậy, một lượng nhỏ thông tin như dưới đây đã được xác nhận:2

 • Ngoại trừ tính chất phản lan truyền nhận thức, không có dấu hiệu cho thấy SCP-4288 có tính chất dị thường hay gây ra bất cứ hiện tượng dị thường nào. Bản thân SCP-4288 được cho là hoàn toàn bình thường.
 • SCP-4288 thường được coi là đáng xấu hổ hoặc phạm pháp. Đây là lý do thường xuyên được nêu ra nhất khi các cá nhân từ chối trao đổi thông tin về SCP-4288.
 • SCP-4288 hiện không còn tiếp diễn, theo bất cứ cách hiểu nào; lý do nó không còn tiếp diễn có liên quan rất chặt chẽ tới SCP-4288 nên không thể được mô tả. SCP-4288 bắt đầu từ sau năm 1980 và kết thúc trước năm 1990.
 • SCP-4288 từng gắn liền với một số công trình (bao gồm từ một đến năm công trình); con số cụ thể không được tiết lộ.
 • Có nhiều nhất là năm mươi cá nhân liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) tới SCP-4288; không phải mọi cá nhân trong số họ đều là cư dân của Callam Township.
  • Ít nhất một trong số những cá nhân này còn sống, dù rằng danh tính của họ vẫn chưa được xác định. Dị tính của SCP-4288 có thể gắn liền với cuộc đời của họ và mất đi khi họ qua đời.
  • Một hoặc nhiều cá nhân trong số những người này từng là thành viên nổi bật trong cộng đồng dân cư tại Callam Township trong khoảng thời gian từ năm 1980 tới năm 1990.
 • SCP-4288 đã từng trực tiếp gây ra hiểm họa. Bản chất của hiểm họa này không được xác định rõ ràng.
 • SCP-4288 đã từng gián tiếp gây ra hiểm họa. Bản chất của hiểm họa này không được xác định rõ ràng.
 • Hệ quả của SCP-4288 đối với cộng đồng dân cư tại Callam Township vẫn còn rõ rệt và chưa chấm dứt.
 • Dị tính của SCP-4288 không tồn tại một cách có chủ đích, nhưng "là điều phù hợp". Bản chất của sự phù hợp này hiện chưa được giải thích.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License