SCP-4319

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lobster&display=swap');
 
/* ---------------------------------
Just Girly Things Redux
2020 Wikidot Theme
Created by stormbreath, aesthetic consultation from DianaBerry
Header Image: https://pixabay.com/illustrations/tablecloth-greeting-solemnly-1628237/
Logo Image by CalibriBold
--------------------------------- */
 
/* -------------- HEADER -------------- */
div#container-wrap {
  background-image: none;
}
 
div#extra-div-1 {
  height: 140px;
  width: 100%;
  top: 0;
  position: absolute;
  background: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Ajust-girly-things/tablecloth.png");
  background-size: cover;
  background-position: 20% 20%;
}
 
div#extra-div-2 {
  height: 22px;
  width: 100%;
  top: 140px;
  position: absolute;
  background: linear-gradient(to bottom,
   hsl(335, 55%, 55%),
   hsl(335, 55%, 50%));
}
 
div#header {
  background-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Ajust-girly-things/JGTLOGONEW.png");
  filter: drop-shadow(.1rem .1rem .063rem hsl(335, 100%, 8%));
}
 
#header h1 a {
  color: transparent;
  text-shadow: none;
}
 
#header h1 a::before {
  content: "Những Câu Chuyện Riêng Của Các Cô Nàng!";
  font-family: 'Lobster', cursive;
  color: hsl(335, 90%, 95%);
}
 
#header h2 span {
  color: transparent;
  text-shadow: none;
}
 
#header h2 span::before {
  content: "Quản lý bởi những cô gái, và vì con gái!";
  color: hsl(335, 90%, 70%);
  font-family: 'Lobster', cursive;
  letter-spacing: 2px;
  padding-left: 4em;
}
 
/*-------------- LOG-IN INFO -------------- */
#login-status,
#login-status a {
  color: hsl(335, 100%, 98%);
}
 
#login-status ul a:hover {
  font-weight: bold;
}
 
#account-topbutton {
  background: transparent;
  color: hsl(335, 100%, 14%);
  border: none;
}
 
#account-options {
  background: hsl(335, 90%, 95%);
  border-color: hsl(335, 55%, 55%);
}
 
/* -------------- SEARCH-BAR -------------- */
#search-top-box-input {
   border: solid 1px #e5e5e5;
   color: #e5e5e5;
   background-color: hsl(335, 90%, 30%);
}
 
#search-top-box-input:hover,
#search-top-box-input:focus {
   background-color: hsl(335, 90%, 45%);
}
 
#search-top-box-form input[type=submit] {
   border: solid 1px #e5e5e5;
   color: #e5e5e5;
   background-color: hsl(335, 90%, 50%);
   background: linear-gradient(
    to bottom,
    hsl(335, 90%, 60%),
    hsl(335, 90%, 50%),
    hsl(335, 90%, 40%));
   box-shadow: none;
}
 
#search-top-box-form input[type=submit]:hover,
#search-top-box-form input[type=submit]:focus {
   background-color: hsl(335, 90%, 60%);
   background: linear-gradient(
    to bottom,
    hsl(335, 90%, 70%),
    hsl(335, 90%, 60%),
    hsl(335, 90%, 50%));
   box-shadow: none;
}
 
/* -------------- TOP-BAR -------------- */
#top-bar ul li ul {
  border: solid 1px hsl(335, 90%, 85%);
}
 
#top-bar ul li.sfhover ul li a,
#top-bar ul li:hover ul li a {
  border-top: 1px solid hsl(335, 90%, 85%);
}
 
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a {
  background: hsl(335, 90%, 95%);
}
 
/* -------------- BODY -------------- */
body {
   background: hsl(335, 100%, 98%);
   color: hsl(335, 100%, 14%);
}
 
#page-title, h1 {
  color: hsl(335, 95%, 45%)
}
 
#page-title {
  border-bottom-color: hsl(335, 90%, 75%);
}
 
/* -------------- SIDE-BAR -------------- */
#side-bar .side-block {
  border: 1px solid hsl(335, 90%, 25%);
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(121, 6, 54,.5);
  color: hsl(335, 90%, 25%);
  background: hsl(335, 100%, 98%);
}
 
#side-bar .heading {
  color: hsl(335, 90%, 25%);
  border-bottom: solid 1px hsl(335, 90%, 25%);
}
 
#side-bar .side-block.media {
  background-color: hsl(335, 55%, 55%);
}
 
#side-bar .side-block.resources {
  background-color: hsl(335, 90%, 95%);
}
 
.side-block .menu-item > .image,
iframe.scpnet-interwiki-frame {
  filter: hue-rotate(340deg) brightness(130%);  
  -webkit-filter: hue-rotate(340deg) brightness(130%);
}
 
/* -------------- FOOTER -------------- */
#footer {
  background: hsl(335, 55%, 55%);
  color: hsl(335, 100%, 98%);
}
 
/* -------------- LINKS -------------- */
a,
#side-bar a:visited,
#top-bar ul li.sfhover a,
#top-bar ul li:hover a,
#login-status ul a,
#login-status ul a:hover,
a.newpage {
  color: hsl(335, 95%, 45%);
}
 
a:visited {
  color: hsl(335, 95%, 35%);
}
 
/* -------------- PAGE EDITING OPTIONS -------------- */
.buttons .btn {
  background-color: hsl(335, 90%, 95%);
  border-color: hsl(335, 90%, 85%);
  color: hsl(335, 100%, 14%);
}
 
.buttons .btn:hover {
  background-color: hsl(335, 90%, 90%);
  color: hsl(335, 100%, 14%);
}
 
#lock-info {
  background-color: hsl(335, 90%, 95%);
  border-color: hsl(335, 90%, 85%);
}
 
/* -------------- RATING MODULE -------------- */
.page-rate-widget-box .rate-points {
  background-color: hsl(335, 55%, 55%) !important;
  color: hsl(335, 90%, 95%) !important;
  border: solid 1px hsl(335, 55%, 55%);
}
.page-rate-widget-box .rateup,
.page-rate-widget-box .ratedown {
  background-color: hsl(335, 90%, 95%);
  border-top: solid 1px hsl(335, 55%, 55%);
  border-bottom: solid 1px hsl(335, 55%, 55%);
}
.page-rate-widget-box .rateup a,
.page-rate-widget-box .ratedown a {
  background: transparent;
  color: hsl(335, 55%, 55%);
}
.page-rate-widget-box .rateup a:hover,
.page-rate-widget-box .ratedown a:hover {
  background: hsl(335, 55%, 55%);
  color: hsl(335, 90%, 95%);
}
.page-rate-widget-box .cancel {
  background: transparent;
  background-color: hsl(335, 55%, 55%);
  border: solid 1px hsl(335, 55%, 55%);
}
.page-rate-widget-box .cancel a {
  color: hsl(335, 90%, 95%);
}
.page-rate-widget-box .cancel a:hover {
  background: hsl(335, 90%, 95%);
  color: hsl(335, 55%, 55%);
}
 
/* Info Module */
#page-content .rate-box-with-credit-button {
  background-color: hsl(335, 55%, 55%);
  border-color: hsl(335, 55%, 55%);
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0,.5);
}
#page-content .creditButton p a {
  border-left-color: hsl(335, 90%, 95%);
}
 
#page-content .creditButton p a:hover {
  color: hsl(305, 100%, 15%);
}
 
/* -------------- OTHER ELEMENTS -------------- */
blockquote,
div.blockquote,
.code {
  border-color: hsl(335, 90%, 85%);
  background-color: hsl(335, 90%, 95%);
}
 
#page-content .wiki-content-table tr th {
   background-color: hsl(335, 55%, 55%);
   color: hsl(335, 100%, 98%);
   border: 1px solid hsl(335, 100%, 14%);
}
 
.scp-image-block .scp-image-caption {
  background-color: hsl(335, 90%, 95%);
}
 
.yui-navset .yui-nav,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav {
  border-color: hsl(335, 90%, 75%); /* color between tab list and content */
}
 
.yui-navset .yui-nav a,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
  background-color: transparent !important; /* tab background */
  border-color: transparent;
  color: hsl(335, 100%, 14%);
}
 
.yui-navset .yui-nav a em {
   background-color: hsl(335, 90%, 95%);
   box-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.7);
   border-color: hsl(335, 90%, 85%);
}
 
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
.yui-navset .yui-nav .selected a:hover {
  background-image: none;
  background-color: hsl(335, 55%, 55%); /* selected tab background */
  color: hsl(335, 100%, 98%);
}
 
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a em {
  border-color: hsl(335, 55%, 55%);
  box-shadow: 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.7);
  background-color: hsl(335, 55%, 55%);
}
 
.yui-navset .yui-content {
  background-color: hsl(335, 90%, 95%); /* content background color */
}
 
/* -------------- MOBILE VIEW -------------- */
@media (max-width: 767px) {
  #side-bar {
     background-color: hsl(335, 65%, 65%);
   }
 
  #top-bar .open-menu a {
     border: 0.2em solid hsl(335, 100%, 85%);
     background-color: hsl(335, 100%, 98%);
     color: hsl(335, 100%, 85%);
  }
}
đánh giá: +11+xNhững Câu Chuyện Riêng Của Các Cô Nàng là một trang blog được quản lý bởi những cô gái, và vì con gái! Bạn có thể tìm thấy trang blog bằng cách truy cập đường link của tụi mình, www.justgirlythingsblogsite.si.

Vậy, trang của tụi mình làm gì? Tụi mình nhận được rất nhiều yêu cầu về một bài viết giới thiệu cụ thể, nên hôm nay mình sẽ làm việc đó! Một trong những điều đầu tiên cần biết là một khi bạn đã tới trang web của tụi mình, tất cả các giao diện kỹ thuật số bao gồm màn hình chính và màn hình khóa của điện thoại sẽ được chỉnh cho phù hợp với chủ đề JGT! Chỉ là một số lời nhắc nhở nhỏ từ tụi mình để gợi cho bạn nhớ lại bản chất nữ tính của mình mà thôi! Tụi mình cũng có thể tặng bạn quần áo mới để biến bạn thành cô gái đẹp nhất có thể! Bạn không phải lo lắng về phí vận chuyển và mấy thứ tương tự như vậy đâu, vì chúng sẽ xuất hiện ngay trên cơ thể và trong tủ đồ của bạn! Tụi mình thật tốt bụng phải không? Mình nghĩ là có đó! Tất cả đặc quyền và nội dung thú vị sẽ chỉ dành cho những cô gái dùng thiết bị của họ để truy cập vào trang web của tụi mình. Nên các bạn ơi, hãy bắt đầu bằng thiết bị của mình và trải nghiệm những tính năng thú vị nào! :3

Tụi mình muốn trở thành nơi mà tất cả mọi thứ đều nữ tính bởi vì bạn biết đấy, nhiều khi các cô gái gặp vấn đề trong việc hiểu đúng những gì mình nên làm khi là con gái. Như chị của Ella bắt đầu ăn mặc giống một đứa con trai và khăng khăng muốn em mình gọi cô ấy là "Landon" hay gì đó ấy. Thứ mà Cora thật sự cần là sự cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc tỏ ra nữ tính! Đó là lý do tại sao Ella đã giúp cô ấy nhận ra! Mình nghĩ những hành động đó của cô ấy thật ngọt ngào. Chà, KeeLee cũng thật ngọt ngào vì cô ấy đã giúp Ella, điều đó đã khiến Ella có thể giúp Cora! Dù sao thì, căn phòng tẻ nhạt như phòng con trai của cô ấy đã được sơn thành màu hồng với những bộ đầm và đồ trang điểm, sơn móng tay và những thứ tương tự! Như thể mình LUÔN LUÔN biến mọi thứ xung quanh mình thành màu hồng. Một số cô gái không nghĩ họ là con trai, nhưng chỉ giỏi chơi thể thao và mấy thứ như thế và vẫn nghĩ họ là những cô gái đích thực \\\\٩(๑`^´๑)۶//// Điều đó ngu ngốc phải không?

Giống như bạn thân cũ của mình thích bóng đá và coi những trận bóng đá hoặc những thứ như vậy. Thôi nào cô gái. CON GÁI KHÔNG BAO GIỜ PHÙ HỢP VỚI TÓC NGẮN VÀ NỔI LOẠN! Ahem. Ý mình là có vẻ cô ấy không còn như thế thường xuyên cho lắm kể từ khi tụi mình gặp nhau. Nhưng thôi nào! Có lẽ được đối xử như một con người là điều mà cô ấy nên chú ý đến. DÙ SAO THÌ. Bây giờ, cô ấy xinh như hoa hậu! Cô ấy yêu trang web mà KeeLee tạo ra! Ý mình là làm sao bạn có thể không như thế chứ?!

Nhưng ý mình là có lẽ mình hiểu được tại sao các cô nàng không tỏ ra hết sức nữ tính? Mình chưa từng để tâm nhiều lắm tới những thứ nữ tính khi mình còn nhỏ bởi vì hồi đó mình khong thể có được những thứ ấy. Ý mình là mình từng làm một việc được coi là siêu nữ tính theo một cách nào đó, nhưng mình không nghĩ mình cần phải nói về nó ở đây lol. KeeLee tạo ra JGT vào năm 2006 dưới dạng một tạp chí; lần đầu tiên mình tiếp xúc với nó cũng là dưới dạng này. Một ngày nọ, có người đã đưa mình tờ tạp chí đó vì dườg như mình 'cần' phải 'học về những giá trị đúng đắn' hay gì đó. Nhưng ý mình là nó ĐÃ THAY ĐỔI. CUỘC SỐNG. CỦA MÌNH. Mình đã xé các trang tạp chí ra và dùng chúng để trang trí cho những bức tường xám nhạt nhẽo luôn ở xung quanh mình. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ đã biến thành màu hồng!

JGT đã giúp mình nhận ra vai trò của mình trong thế giới này. Mình cần ngừng thương hại tình cảnh của bản thân. Mình là một người nữ tính và mình rất MẠNH MẼEEEEEE. Thật sự ngớ ngẩn vãi chưởng nếu các bạn cứ tự thương hại chính mình, các cô gái à. Không đời nào có chuyện bạn vô cớ phải chịu tổn thương cả, mà tất cả là do BẠN đã làm sai điều gì đó mà thôi. Khả năng cao không phải là người ta đang nghi oan cho bạn đâu. Mà, có khi đúng là thế thật. Nếu thế thì bạn chỉ cần bắt đầu làm bánh bích quy hình trái tim, và tự trang điểm đi các cô gái! Bạn sinh ra để làm thế mà boo! NHÂN Tiệnnnnn thìiii.

JGT đã trở thành một trang blog vào năm 2010, và đã tác động lên các cô gái Ở MỌI NƠI vào mỗi ngày! Bài viết của tụi mình đã thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu người! Giống như cuốn tạp chí của KeeLee đã thay đổi cuộc đời mình vậy! Mình không còn phải thấy những bức tường đá màu xám nữa, mà giờ chúng là tường đá màu hồng! Mình có những con vật cưng tuyệt vời: bọ cánh cứng Mandy và mèo Cutie! NHÂN TIỆN THÌ mình được phép thích bọ đấy nhé. Không phải cô gái nào cũng vậy, nhưng KeeLee nói mình có thể. HAHA dù sao đi nữa thì ꐑ (* ꐌ◡ꐌꐐ *) ࿐ ࿔ ࿓


Hiểu biết thêm nhiều điều về người xem/độc giả thực chất chính là một phần con người tụi mình. Ý mình là bạn đã bao giờ đọc một tạp chí dành cho các cô nàng tuổi teen và thấy họ có những bộ câu hỏi mà trong đó họ TỰ CHO RẰNG họ hiểu bạn chưa? Khẳng định rằng bộ câu hõi của họ thực sự có thể giúp bạn và tương lai của bạn? Chà, tụi mình là một phiên bản A/ kĩ thuật số và B/ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC của những thứ đó! Không phải những thứ nhảm nhí giả tạo như thế đâu. Tụi mình thực sự sẽ giúp đỡ hội chị em của tụi mình! Vậy thì… . .Câu hỏi!!!

Hãy ghi lại những câu trả lời của bạn trên một tờ giấy và tổng hợp chúng lại để xem kết quả cuối cùng của bạn!

1.) Một ngày lý tưởng của bạn sẽ như thế nào?

A) Tìm thấy món đồ đã thất lạc mà bạn từng yêu thích nhất trên đời ở một cửa hàng tiết kiệm

B) Trải qua một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất của bạn thêm lần nữa và sửa chữa nó

C) Trả thù những người làm bạn tổn thương

D) Gặp một người mà bạn sẽ không bao giờ có thể gặp lại


2.) Phẩm chất gì ở một người sẽ thu hút bạn nhất?

A) Khùng như bạn

B) Biết dùng súng

C) Cũng có mong muốn sửa chữa quá khứ

D) Là người mà bạn từng đánh mất


3.)Sức mạnh siêu nhiên bạn muốn có là gì?

A) Năng lực đọc thấu tâm trí

B) Năng lực quay ngược thời gian

C) Năng lực giao tiếp với bản thân mình trong quá khứ

D) Năng lực trò chuyện với bất cứ ai bất kể họ đang ở đâu trong vũ trụ này


4.) Bạn mong cầu điều gì cho tương lai?

A) Thành công với việc đạt được ước mơ lớn nhất của mình

B) Dìu dắt người khác trên chặng đường đời của họ

C) Bảo vệ mọi người khỏi những nguy hiểm từ chính bản thân họ

D) Trở thành một lời cảnh báo


KẾT QUẢ!!!

Nếu đa số đáp án bạn chọn là A…

Đặc điểm tính cách nổi bật của bạn là sự quyết tâm! Bạn là một người có ý chí! Bạn không sợ nguy hiểm, và bạn biết cách tự bảo vệ mình.


Nếu đa số đáp án bạn chọn là B…

Đặc điểm tính cách nổi bật của bạn là sự hào phóng! Bạn muốn giúp đỡ người khác, bất kể theo cách nào! Một chút tọc mạch có thể là cần thiết, nhưng rốt cuộc thì, cuộc sống của những người xung quanh bạn sẽ tốt hơn rất nhiều!


Nếu đa số đáp án bạn chọn là C…

Làm lại cuộc đời đi. Nghiêm túc đấy à? Tất cả những gì bạn đã làm chỉ là sống trong cảm giác tội lỗi của quá khứ. Làm thế để làm gì?


Nếu đa số đáp án bạn chọn là D…

Bạn nhớ họ nhiều đến thế cơ à? Bạn thật thảm hại. Bạn nên thức tỉnh đi. Ôi Chúa ơi.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License