SCP-4402


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-4402

Phân loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Tất cả bản sao của SCP-4402 phải được lưu trữ tại Buồng Quản Thúc Tiêu Chuẩn cỡ lớn tại Điểm-92. Nếu bản sao đủ nhỏ, các bản sao sẽ được lưu trữ trong những tủ khóa riêng biệt. Tất cả bảo vệ được ủy quyền để quản thúc SCP-4402 cần được cấp 100 mg Thuốc lú cấp-H (Anterograde) mỗi 24 tiếng. Các cá nhân bị ảnh hưởng bởi SCP-4402 cần phải được gây mê cho đến khi những mô bị ảnh hưởng được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn và được quản thúc.

Bất cứ văn bản chưa hoàn chỉnh hay đã hoàn chỉnh về mô tả dưới đây cần được báo cáo ngay lập tức. Tất cả những nỗ lực dùng để phát tán hay lây lan, suy diễn ra hoặc là bằng những cách khác để tăng cường mức độ phổ biến có của nội dung sẵn có của SCP-4402 đều xử lý và bị kỷ luật nghiêm khắc. Tất cả nhân sự muốn đi vào khu vực quản thúc cần được sự chấp thuận của hội đồng O5 và được cấp thuốc lú cấp H trước khi bước vào.

Mô Tả: SCP-4402 là một văn bản từ một danh sách mua sắm được tạo bởi một cá nhân không xác định, được phỏng đoán là từ 1996 đến 2006. Mặc dù được viết bởi loại bút chì HB nhưng những nỗ lực để xóa hoặc chèn thêm văn bản đều không thành công. Nội dung của văn bản như sau (các thay đổi đã được thực hiện để ngăn chặn những bản sao mới của SCP-4402):

Mẹ mong lần này con nhớ, Daniel.

  • 2 Vỉ trứng
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
  • [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]

P.S. Lấy gà ra khỏi tủ lạnh
-Mẹ của con

Khi văn bản ở phía trên được viết đầy đủ, bằng cách đánh máy hay bằng những cách khác, phương tiện lưu trữ sẽ trở nên bất hoại và không thể chỉnh sửa. Trong trường hợp các bản sao chép được lưu trữ theo dạng vật lý, bất kỳ công cụ tẩy xóa đều không có tác dụng
nào đều không được xóa bất cứ thứ gì và đồng thời than chì hoặc mực cũng không bám lên bề mặt. Hiệu ứng này cũng ảnh hưởng đến não của con người, những cá nhân đã tiếp xúc với một bản thể SCP-4402 hoàn chỉnh đều có thể nhớ lại toàn bộ nội dung của SCP-4402 chỉ sau một lần đọc, bất chấp thời gian trôi qua kể từ lần tiếp xúc.

Phần mô não chứa ký ức về SCP-4402 sẽ miễn nhiễm với chứng mất trí nhớ, Các chấn thương về thể chất và trải qua quá trình phân hủy lâu dài sau khi đối tượng ấy chết.Tuy nhiên, những tác động này sẽ không xảy ra nếu đối tượng không có khả năng hình thành ký ức mới (ví dụ như bị mất trí nhớ ngắn hạn hoặc là bị ảnh hưởng bởi thuốc lú Cấp-H) hoặc là không thể nhận thức được văn bản.

Mặc dù không thể chỉnh sửa những bản sao SCP-4402, nhưng trong khoản thời gian khi một bản sao mới được tạo ra. Cụ thể, cụm từ "Lấy gà ra khỏi tủ lạnh" có thể được thay thế bằng bất kỳ đoạn văn bản nào theo ý muốn, độ dài không giới hạn hoặc các thay đổi khác, và nó sẽ được lưu trữ cùng với văn bản gốc.

Theo một số nghiên cứu mới đây, nó có thể ghi đè lên các thông tin khác nếu không đủ dung lượng lưu trữ, tất cả đề xuất sử dụng SCP-4402 làm thiết bị lưu trữ đều bị từ chối.

Phụ lục 4402-A:

Sự cố 4402-27
Ngày: ██/██/20██
Báo cáo sự cố: Một bản sao của SCP-4402 đã vô tình được gửi đến email của máy chủ Điểm-58, và được thêm vào mã nguồn của toàn bộ máy chủ. 167 nhân viên của Tổ Chức được biết đã bị ảnh hưởng, cá nhân ██đã bị thay đổi ký ức, ██ đã bị tê liệt một phần ██đã báo cáo về những ảo ảnh thị giác, █ bị thay đổi cực độ về tính cách, ██ đã được chẩn đoán bị mắc chứng động kinh, ██ đã tiến vào trạng thái thực vật và █ cá nhân đã tử vong. Máy chủ của Điểm-58 đã bị khóa ngay sau đó. Máy chủ đã được vận chuyển đến Đơn Vị Lưu Trữ 4402 và một máy chủ thay thế đã được thiết lập. Các thiết bị đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật ra vào cơ sở đã được đưa vào sử dụng tại Điểm-58. ██ nhân viên đã được chuyển đến các dự án khác nhau do họ không có khả năng hoàn thành dự án hiện tại của họ sau sự cố.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License