SCP-4445-J


đánh giá: +6+x

Mã vật thể: SCP-4445-J

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không cần thiết. Giám sát tất cả lưu lượng truy cập trang web từ địa chỉ này. Bộ Phận Nhân Sự được khuyến khích tuyển dụng nhân sự từ SCP-4445-J trong đợt tuyển dụng giai đoạn đầu cho nhân sự, hoặc là Cấp-D.

Mô tả: SCP-4445-J là một trang web, được ngụy trang là kho lưu trữ các phương pháp nghệ thuật của văn hóa đại chúng, đóng vai trò là trung tâm thanh toán bù trừ cho viêc tuyển dụng nhân sự Tổ Chức SCP từ dân số nói chung. Trang web này có thể được tìm thấy ở đây: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Wiki/SCPFoundation

Một Chương Trình Lọc Nhận Thức Lan Truyền Cấp Bảy đã được lồng ghép vào mọi ký tự thứ ba trong bài viết ở phần đầu trang, và sẽ gây ra cảm giác ghê tởm ngay lập tức (còn được gọi là, theo cách nói thông thường, là "squick"1) trong 90% tổng dân số loài người. 10% dân số còn lại có sức chịu đựng tinh thần đủ để chịu được những vật thể có thể phá hủy thế giới trên quy mô hàng ngày sẽ được chuyển đến kho lưu trữ công cộng, với một tác nhân ép buộc tâm trí sẽ được cấy vào tâm trí của họ để khuyến khích họ hợp tác với Tổ Chức.

Phụ lục 4445-01: Nhân sự được tuyển dụng từ SCP-4445-J được khuyến khích nghiên cứu Sổ Tay Cho Nhân Viên trước khi bắt đầu làm việc cho Tổ Chức.

Phụ lục 4445-02: Dữ liệu gần đây cho thấy mối tương quan giữa việc tiếp xúc lâu dài với SCP-4445 và những thay đổi tâm lý rõ rệt ở các đối tượng, bao gồm:

  • Chứng phụ thuộc từ nhẹ đến trung bình,
  • Suy giảm khả năng thưởng thức các tác phẩm viễn tưởng nổi tiếng, chủ yếu là vì:
  • Khả năng thấu thị hạn chế (Sau khi tiếp xúc với SCP-4445-J, các đối tượng có thể dự đoán chính xác phần kết của các phương tiện truyền thông đại chúng mà họ chưa từng tiếp xúc.)
  • Có khuynh hướng sử dụng những biệt ngữ không thể lý giải được,
  • Suy giảm khả năng nhận biết giữa viễn tưởng và thực tế.

Những triệu chứng này sẽ giảm bớt khi được tư vấn tâm lý và ngừng tiếp xúc với SCP-4445. (Những lời khai từ các đối tượng rằng SCP này "sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn" được cho là cường điệu hóa.) Tuy nhiên, tất cả nhân sự được tuyển dụng bằng phương pháp này được khuyến khích hạn chế tiếp xúc thêm với SCP-4445-J.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License