SCP-4465

Mã Vật Thể: SCP-4465

Phân Loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4465 được giữ trong một cái tủ khoá bảo mật quản thúc.

Mô tả: SCP-4465 là một khẩu súng lục Glock 17. Các thuộc tính chính xác của SCP-4465 vẫn chưa được biết. Thử nghiệm đã được lên lịch cho tháng sau.

SCP-4465 được tìm thấy trong một căn hộ cùng với thi thể của Arnold Dubar, người đã tự sát bằng cách cắt cổ tay. Ba ngày trước khi phát hiện ra thi thể, bạn cùng phòng thời đại học, mẹ nạn nhân và con chó trong gia đình nạn nhân đều bị bắn và đạn bắn giống hệt nhau, từ vòm miệng đến sau đầu, các lần bắn cách nhau khoảng mười phút. Đạn được dùng khớp với những viên đạn trong ổ đạn của SCP-4465. Arnold Dubar cách nạn nhân gần nhất 3.000 km.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License