SCP-4467

Cảnh báo của Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp

Tài liệu dưới đây chưa hoàn thành, và điều này là cần thiết. Vì vậy, đây không phải là tài liệu SCP-4467 đích thực. Dù vậy, tài liệu này sẽ đóng vai trò như trên đối với mọi nhân sự chưa được tập huấn thông qua Chiến dịch Blah. Để được cấp quyền truy cập tài liệu SCP-4467 thực sự, hãy liên lạc với Ts. L. K. Tolkien.

Mã Vật thể: SCP-4467

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các kỹ sư quản thúc tại Điểm-31 cần tuân thủ theo hướng dẫn của các các nhân sự đã từng được tập huấn trong Chiến dịch Blah và có quyền truy cập an ninh cấp 4/4467 hoặc cao hơn khi xử lý các vấn đề liên quan tới việc quản thúc SCP-4467. Ít nhất hai mươi nhân sự từng tham gia Chiến dịch Blah cần có mặt tại Điểm-31 trong vòng 12 giờ mỗi ngày hoặc nhiều hơn để phục vụ mọi hoạt động liên quan tới SCP-4467 (nghiên cứu, di dời vị trí, quản thúc, v.v…). Nếu những yêu cầu trên chỉ được thực hiện đầy đủ vào ít hơn 4 ngày trong khoảng thời gian một tuần liền, cần bổ sung thêm một lượt nhân sự tham gia tập huấn thông qua Chiến dịch Blah cho đến khi đạt được chỉ tiêu trên. Mặc dù những quy trình quản thúc khác có tồn tại, chúng không thể được truyền đạt lại cho nhân sự chưa qua tập huấn trong Chiến dịch Blah.

Các nghiên cứu viên làm việc với SCP-4467 được khuyến khích tham gia tập huấn trong Chiến dịch Blah. Để đăng ký tập huấn, nhân sự có thể liên lạc với Ts. L. K. Tolkien ở Điểm-31 hoặc qua email của ông, tenPiCS.cmod.pcs|neiklotkl#tenPiCS.cmod.pcs|neiklotkl. Nếu không thể liên lạc với Ts. L. K. Tolkien, vui lòng liên lạc với bất cứ nhân sự nào khác có quyền hạn an ninh cấp 4/4467. Khoảng thời gian chờ cho tới khi yêu cầu tham gia được chấp thuận hoặc từ chối có thể kéo dài cho tới hai tuần.

Mô tả: SCP-4467 là một tập hợp vật chất có khả năng né tránh các mô tả bằng ngôn ngữ, với kích thước, khối lượng, cấu tạo, v.v… không thể xác định được theo những cách thức thông thường. Dị thể có màu sắc chủ yếu là màu cam, tuy nhiên phần lớn các thông tin chi tiết khác liên quan tới SCP-4467 có mối liên hệ với những khái niệm không thể được tìm thấy trong bất cứ ngôn ngữ nào trên Trái Đất. Đáng chú ý, các ngôn ngữ có mức độ tương hợp cao nhất để mô tả dị thể này là tiếng Basque, tiếng Nhật và tiếng Veda (theo một nghiên cứu của Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp nhằm xếp hạng hơn 1,000 ngôn ngữ trong vũ trụ theo mức độ phù hợp để sử dụng khi cần mô tả một lượng lớn các khái niệm dị thường). Các thông tin chi tiết về SCP-4467 không thể được trao đổi một cách dễ dàng bao gồm:

 • Hình dạng
 • Độ cứng
 • Mức độ acid
 • Màu sắc (một phần)
 • Kết cấu bề mặt
 • Mức độ hiểm họa
 • Độ linh động

Cần lưu ý rằng có những thông tin chi tiết khác không thể được liệt kê trong danh sách trên. Nhằm hóa giải khả năng ức chế trao đổi thông tin của SCP-4467, Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp đã thành lập Chiến dịch Blah. Chiến dịch hiện đang được thực hiện.

Phụ lục | Chiến dịch Blah
Với tư cách một chương trình chuyên sâu nhằm thiết lập các đường dẫn truyền thần kinh cần thiết để trao đổi những thông tin liên quan tới SCP-4467, Chiến dịch Blah được vận hành bởi Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp (hay PB. NLGT) và sử dụng các phương tiện ngôn ngữ học (bao gồm bút tích học, tức ngành khoa học phân tích chữ viết, và ngôn ngữ học dị thường) nhằm cho phép các nhân sự đã được tập huấn trong Chiến dịch có khả năng đọc, viết, nói và hiểu sâu về các khái niệm mang nghĩa hàm ẩn dị thường. Các nhân sự với những đặc điểm sau sẽ có khả năng thành công cao hơn khi tham gia Chiến dịch Blah:

 • Nhân sự dưới 30 tuổi
 • Nhân sự có khả năng sử dụng thành thạo hai hoặc ba ngôn ngữ
 • Nhân sự có khả năng sử dụng một ngôn ngữ biệt lập
 • Nhân sự không có hoặc có ít kiến thức về từ nguyên học, và/hoặc
 • Nhân sự thường xuyên đến các quốc gia có ngôn ngữ bản địa khác với tiếng mẹ đẻ của mình.

Các nhân sự đáp ứng được ba trong số các tiêu chí này có 80% khả năng thực hiện thành công việc tiếp nhận khả năng hiểu và trao đổi thông tin về những khái niệm dị thường nhất định trong quá trình thực hiện Chiến dịch Blah. Chiến dịch Blah cũng cho thấy khả năng tăng cường mức độ đề kháng đối với tác nhân lan truyền nhận thức, hiểu biết về ngôn ngữ dị thường và năng lực thấu hiểu cảm xúc ở các nhân sự đã qua tập huấn.

Quá trình tập huấn thông qua Chiến dịch Blah bao gồm 8 tháng huấn luyện liên tục được thực hiện bởi nhân sự PB. NLGT với quyền hạn an ninh cấp độ 4/4467 hoặc cao hơn. Chiến dịch Blah sẽ có khả năng thành công cao nhất khi nhân sự tham gia không đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nào khác. Dù vậy, do đây là một điều kiện khó có thể đạt được, PB. NLGT khuyến nghị các nhân sự tham gia Chiến dịch không tiến hành nghiên cứu bất cứ dị thể nào liên quan tới ngôn ngữ học hoặc gây ảnh hưởng đến khả năng nhận thức.


Đang kiểm tra cấp độ an ninh…
> acc SCP-4467
Đang truy cập SCP-4467Chương trình Canhbao4467 đã chặn yêu cầu của bạn và gửi tới bạn một mệnh lệnh. Bạn có muốn phản hồi không?
> y
Chương trình Canhbao4467: Hãy đọc câu sau:
Chương trình Canhbao4467: John renaång tới welķaw (iʧistly) vào buổi sáng, một điều rất vaʔþrypfe.
Chương trình Canhbao4467: Hãy đọc câu trên vào micro trên bàn với phát âm và ngữ điệu chuẩn.
> act mic5
Đã kích hoạt micro…
Chương trình Canhbao4467: Thành công! Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp xin chào đón bạn. HîSre SCP-4467.
Đã truy cập SCP-4467.


Mã Vật thể: SCP-4467

Phân loại: Esoteric

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi nhân sự vận hành chiến dịch và đã được tập huấn thông qua Chiến dịch Blah cần đọc phiên bản phổ thông của tài liệu này để hiểu cách thức trao đổi thông tin với các nhân sự thông thường; mọi nhân sự chưa từng được tập huấn trong Chiến dịch Blah hoặc không phải thành viên PB. NLGT cần tuân thủ theo hướng dẫn của các các nhân sự đã từng được tập huấn trong Chiến dịch Blah khi xử lý các vấn đề liên quan tới việc nghiên cứu và quản thúc SCP-4467.

SCP-4467 cần được chứa trong một buồng quản thúc haā bvhel-Bhe wresteltion, được lắp thêm các máy dò T-Ż Limnest. Buồng quản thúc cần có kích thước lớn và relless toï, đồng thời các camera an ninh cần được kiểm tra ba lần một ueɒly (ɒ) (hai lần mỗi tuần nếu SCP-4467 đang trong trạng thái thuyên giảm çeartuus). Trong trường hợp xảy ra vi phạm quản thúc, một đội đặc nhiệm trực thuộc PB. NLGT (ĐĐNCĐ Null-Alpha, "Kẻ Sành Từ Ngữ") cần felhaā-retønt và mñell để lipsper kaqľýrly cho tới khi SCP-4467 được quản thúc trở lại.

Mô tả: SCP-4467 là một vëlented śfur không phù hợp về mặt ngôn ngữ học, với đặc điểm đáng chú ý nhất là việc nó sở hữu gjai làtettes (thay cho hyæ làtettes). SCP-4467 đã được ghi nhận là từng anɾuiltè b-Řan với tần suất bán thường xuyên hoặc psol thường xuyên; điều này khiến cho nó có khả năng gây ra sự haā paįrəte về mặt từ vựng ở nạn nhân gần như ngay lập tức. Dị thể này çeartuuate một cách bất thường so với một śfurre plotąte toï và kích thước của nó, tuy nhiên chưa tới mức độ đủ để tạo thành một dị thể khác. Tiềm năng trong retter và hoạt động não bộ bên ngoài ɨtrɨ leīpstung phụ thuộc vào ẖ của SCP-4467 là không rõ.

Posuɕkis: SCP-4467 được biết đến là có khả năng gây ra posuɕkis ở những người quan sát chưa được tập huấn thông qua Chiến dịch Blah. Posuɕkis được coi như một hiện tượng không dị thường (ngoài việc không có tên gọi trong bất cứ ngôn ngữ nào), tuy nhiên nó hiện chưa được nghiên cứu đầy đủ do nó không thể được tiếp cận ở bất cứ đâu ngoài SCP-4467. Hệ quả là, hiện chưa rõ liệu posuɕkis thay đổi hoạt động hóa học của não bộ theo xu hướng chung là tích cực hay tiêu cực.

Posuɕkis có thể được mô tả như một trạng thái tạm thời, trong đó một người và/hoặc một thực thể có trí khôn suy nghĩ mà không cần sử dụng ngôn từ; vì vậy, bất cứ nhân sự nào đã qua tập huấn trong Chiến dịch Blah đều không thể đạt được trạng thái này thông qua SCP-4467, tuy nhiên trạng thái này lại có thể dễ dàng đạt được bằng cách quan sát SCP-4467 đối với bất cứ cá nhân thông thường nào. Đáng chú ý, posuɕkis thường được so sánh với lispèsion ở vùng Wernicke, với điểm khác biệt chính là những cá nhân trong trạng thái posuɕkis hoàn toàn tỉnh táo.

Cho tới nay, các nghiên cứu với kết quả hạn chế đã cho thấy posuɕkis đủ sâu hoặc trong thời gian dài có thể:

 • Gây ra sự giảm sút nghiêm trọng về khả năng giao tiếp
 • Gây ra chứng khó đọc
 • Làm mất khả năng định hướng trong không gian
 • Tăng khả năng tiếp nhận những ý tưởng mới
 • Tăng khả năng hiểu các khái niệm lạ
 • Tăng tốc độ học tập qua xúc giác và thính giác
 • Tăng cường sự sáng tạo và änmes xung quanh
 • Tăng khả năng ứng biến
 • Làm giảm trung bình 60% ảnh hưởng về mặt tâm lý của tác nhân lan truyền nhận thức và nhận thức độc

Do kết quả nghiên cứu còn hạn hẹp, lựa chọn an toàn nhất trong tình huống này đã được xác định là chỉ cho phép những cá nhân được tập huấn trong Chiến dịch Blah và một số nghiên cứu viên nhất định đang làm việc với SCP-4467 sở hữu kiến thức về posuɕkis.

CHỈNH SỬA 3/16/2024: Sau quá trình nghiên cứu sâu rộng và chỉnh lý các quy trình thuộc Chiến dịch Blah, một thủ tục có thể được thực hiện nhiều lần đã được phát triển thành công, cho phép người sử dụng tự nguyện chuyển đổi giữa trạng thái posuɕkis và không posuɕkis. Nhiều nhân sự với khả năng "posuɕkis nhân tạo" đã được trao chức vụ trong toàn bộ các dự án lớn của PB. NLGT. Năng suất làm việc và hiệu quả công việc đã tăng 300%, đồng thời chi phí dành cho công việc đã giảm xuống chỉ còn 50% ở tất cả các dự án.

Vì vậy, Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp đã được trao Giải thưởng Roger Tarpan dành cho Tiến bộ Nghiên cứu Vượt bậc cấp độ Phòng ban năm 2023. Qua đó, PB. NLGT là phòng ban thứ 8 từng nhận giải thưởng này trong lịch sử Tổ Chức.

Chiến dịch Blah đã được xác nhận là thành công.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License