SCP-4509

đánh giá: +4+x
lovers-lane-cover

Vật thể chụp từ trên xuống

Mã vật thể: SCP-4509

Phân loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Bản sao duy nhất còn lại hiện đang được lưu trữ tại thư viện dị vật Điểm-23. Quyền hạn truy cập bị hạn chế cho các nhân viên cấp 4-e "Thủ Thư" và Giám Đốc Điểm. Mọi sự cố sẽ được báo cáo với các nhân viên thông qua thông báo tự động, cùng với các bản sao của tài liệu này. Nếu tìm được thêm bản sao nào khác, chúng sẽ bị thiêu hủy.

Mô tả: SCP-4509 là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dài khoảng 139 trang, viết bởi Ann Bannon, với tựa đề là "Lovers Lane."1 Vật thể được lưu trữ hiện nay là bản sao duy nhất vẫn giữ lại sau khi Tổ Chức thiêu hủy phần còn lại. Bannon không được định danh là một CNĐLT, bởi vì đối tượng không biểu hiện thêm bất kì dị tính nào liên kết với dị thể trên kể từ lúc viết chúng.

Các hiệu ứng dị thường sẽ không được kích hoạt cho đến khi nhiều cá nhân có nhân dạng là phụ nữ và những người bị thu hút bởi phụ nữ xuất hiện tương tác với vật thể. Một khi đáp ứng được điều kiện, những người cùng tương tác với vật thể sẻ cảm thấy bị hấp dẫn bởi đối phương. Những cảm xúc lãng mạn sẽ ngày càng tăng mạnh theo thời gian, cụ thể là gây ra cảm giác khao khát, bị thu hút, và sợ mất đi người kia. Sau một tháng, sự thu hút dần chuyển sang những mưu cầu về tình dục và dần dần họ sẽ trở nên thân mật hơn.

LƯU Ý: QUAN TRỌNG, VUI LÒNG ĐỌC.


Đây là chỉ thị chính thức rằng bạn [EMILY GRAHAM] đã bị thao túng bởi dị thể cấp C-11. Bạn có lẽ là đã bị ràng buộc tâm linh hoặc cảm xúc với đổi tượng: QUẢN LÍ ĐIỂM CAMILLE BECKETT. Vui lòng cảnh giác với bất kỳ cảm giác gắn bó vì hầu hết đó đều là giả tạo nếu như xuất hiện sau ngày: 16/09/2019. Yêu cầu điều trị: n/a Các điều xuất điều trị: n/a


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License