SCP-455


đánh giá: 0+x
Wrecktophg4.jpg

SCP-455 ở trong nước

Mã vật thể: SCP-455

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-455 không được di chuyển cũng như không được chứa trong bất kỳ vật chứa nào khác. Việc quản thúc phải được thực hiện tại chỗ. Không có hoạt động thăm dò hoặc thử nghiệm nào được phép thực hiện trên hoặc trong SCP-455. Không nhân sự nào được phép ở gần vật thể trong hơn 5 phút. Mọi tiếp xúc vật lý với SCP-455 đều bị cấm; bất kỳ nhân viên nào vi phạm lệnh này sẽ bị cách ly.

Bất kỳ ảo giác nào trải qua gần SCP-455 đều phải được ghi lại. Bất kỳ nhân sự nào gặp phải ảo giác sẽ được chuyển đi. Bất kỳ nhân sự nào cố gắng xâm nhập vào SCP-455 đều phải bị hạn chế bằng bất kỳ cách nào được cho là cần thiết.

Mô tả: SCP-455 là một con tàu chở hàng lớn, hiện nay đang mắc cạn ở bờ biển phía nam Chile. Hầu hết cấu trúc của nó đều ở dưới nước và bị hư hỏng nặng, với lớp gỉ phủ từ 85-90% tất cả các bề mặt. Cấu trúc bên trong dường như lớn hơn đáng kể so với kích thước bên ngoài và không bị ngập nước dù có lỗ lớn có thể nhìn thấy bên ngoài.

Cấu trúc bên trong có vẻ là một tập hợp ngẫu nhiên các phòng, hội trường và cấu trúc. Các đội cứu hộ ban đầu báo cáo các phòng làm từ răng người, động cơ có dải gân cho băng dẫn động, hội trường kéo dài 182,88m (600 ft) xa hơn những gì có thể thấy từ vỏ ngoài, một phòng "gym" mở với các bức tường thép mềm như kẹo bơ và nhiều ảo giác âm thanh và hình ảnh. Đội đã bị mất sau khi đi vào "trung âm điều hướng". Đội cứu hộ mất tích sau khi báo cáo cuộc điều tra về "tiếng hét" trong một phần hàng hóa.

Ts. ███████████████ đã đề xuất sử dụng robot để lập bản đồ bên trong SCP-455 sau thất bại của một số đội thám hiểm

Nhật kí Thí nghiệm 455 Trình bày chi tiết các nỗ lực khám phá SCP-455 và thông tin được thiết lập dù chúng đều thất bại.
Bản ghi Nhật ký Thăm dò 455 3 - Bản ghi về nỗ lực thăm dò lớn cuối cùng của ĐĐNCĐ Zeta-9 ("Chuột Chũi").

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License