SCP-4613

đánh giá: +2+x
Edward_James_Olmos_by_Gage_Skidmore.jpg

SCP-4613-1 tại một sự kiện không liên quan

Mã vật thể: SCP-4613

Quy trình quản thúc đặc biệt: MTF Omega-17 (''Những giọt nước mắt trong mưa'') sẽ sử dụng phần mềm kiểm duyệt mạng xã hội nhằm xác định vi trí bùng phát của SCP-4613. Mọi bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến sự kiện SCP-4613 phải được lưu trữ và tiêu hủy ngay lập tức.

Sau khi một sự kiện SCP-4613 được phát hiện, dịch vụ viễn thông và internet lưu thông đến khu vực bị ảnh hưởng sẽ bị tạm dừng. Sau khoảng 4 giờ, lệnh cấm này có thể được dỡ bỏ theo quyết định của lãnh đạo dự án SCP-4613.

Cập nhật: Các thử nghiệm liên quan đến SCP-4613 sẽ bị tạm ngừng cho đến khi cập nhật quy trình quản thúc mới1.

Miêu tả: SCP-4613 là một ảo tưởng chung được khẳng định dựa trên niềm tin rằng Edward James Olmos2 (sau đây được gọi là SCP-4613-1) sắp di chuyển đến địa điểm gồm những người bị ảnh hưởng SCP-4613. Những nạn nhân của SCP-4613 có khả năng lây sự ảo tưởng này sang những người khác tại cùng một địa điểm thông qua việc sử dụng cụm từ "Edward James Olmos đang trên đường đến".

SCP-4613 kéo dài trong khoảng 3 giờ, sau đó người khởi tạo ảo tưởng sẽ thuyết phục những người bị ảnh hưởng khác rằng sự kiện này là một trò bịp. Những người bị ảnh hưởng, nếu bị tách khỏi người khởi tạo ảo tưởng, sẽ mất trí nhớ về SCP-4613 sau khi sự kiện kết thúc.

Các sự kiện SCP-4613 thường xuất phát từ một cá nhân đáp ứng các tiêu chí nhất định. Điều này bao gồm kiến thức về tên của SCP-4613-1 (cộng với sự quen thuộc với ít nhất một bộ phim được chỉ đạo bởi hoặc có sự góp mặt của SCP-4613-1) và khả năng giao tiếp bằng giọng nói.

Người khởi tạo SCP-4613 thường sẽ cố gắng thông báo cho những người khác về các tác phẩm điện ảnh có sự góp mặt của SCP-4613-1. Phần lớn những người bị ảo tưởng sẽ trở nên hào hứng với viễn cảnh được tiếp xúc với SCP-4613-1, ngay cả khi trước đó họ biết rất ít hoặc không biết gì về SCP-4613-1. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn một cá nhân rời khỏi các địa điểm bị ảnh hưởng bởi SCP-4613.

Bản chất tự hủy của SCP-4613 khiến việc xác định SCP-4613 tồn tại trong bao lâu là rất khó. SCP-4613 được phát hiện lần đầu tiên bằng phần mềm kiểm duyệt mạng xã hội được sử dụng trong các dự án khác. Các bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo SCP-4613 có thể hấp dẫn những người khác đến với sự kiện kể cả sau khi sự kiện kết thúc.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License