GÁNH NẶNG ≡ CHỚ PHÁ CUỘC VUI

khoảng trắng (HUB) » GÁNH NẶNG ≡ CHỚ PHÁ CUỘC VUI

đánh giá: +12+x

bởi Nagiros

Mã Vật thể: SCP-4736

Phân loại Dị thể: Thaumiel-numen1

Phân loại: Decommissioned (Không trang trọng)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Việc Quản thúc không còn cần thiết nhờ Chiến dịch Astaroth. Tử thi thuộc quyền sở hữu bởi Ban Lệnh Tối Cao của Tổ Chức giờ sẽ được chôn cất ở một cánh đồng tại Arizona theo di nguyện của người đã mất.

Quy trình quản thúc cũ đã được thay thế sau khi Chiến dịch Astaroth bắt đầu. Hãy bày tỏ sự biết ơn với người đã mất rồi khởi hành.

Mô tả: Người đã mất2 là một Thần-Khí Cấp-V Sản xuất Hàng loạt có nguồn gốc siêu nhân. Nguyện vọng và di chúc cuối cùng cho biết đối tượng phản hồi với cái tên "Robin" và có độ tuổi là hai mươi tư3 trước khi chết. Tuy nhiên, những thông tin này đã không còn chính xác sau khi đối tượng được sản xuất.

SCP-4736 có khả năng sử dụng nhiều loại năng lượng4 khi đang thuộc quyền kiểm soát của Tổ Chức do tính chất tự liên kết bất khả tách rời của đối tượng. Tính chất tự liên kết này có quy mô bao hàm mọi khía cạnh giao thoa của đối tượng vào thực tại thượng khái niệm (Còn được biết đến là Tin quyển, vùng Trí quyển hậu bất động, cõi giới tập hợp thần thể), khiến cho mọi tấn công siêu hình bị vô hiệu hóa miễn là SCP-4736 hiểu rõ bản thân mình miễn nhiễm với chúng.

Theo điều kiện hoạt động đồng thuận của sự áp đặt thần thánh hóa, danh tính trước đây của SCP-4736 đã bị truy ngược lại và xoá bỏ khỏi vùng không gian thượng khái niệm và được chuyển đổi mục đích sử dụng làm một vũ khí có ích cho Tổ Chức. Sau khi thiết bị tiêm thuốc thôi miên5 loại bơm truyền tự động6 dưới da được ứng dụng thành công, đối tượng đã thực hiện hoàn chỉnh một số hành động nhất định được chỉ dẫn bởi Bộ Chỉ huy Trung tâm của Tổ Chức và cho phép Chiến dịch Astaroth trở nên khả thi.

Việc tán dương đối tượng là không cần thiết theo Chiến dịch Astaroth. Những phần thưởng sau đây sẽ không được trao cho người đã mất:

  • Huân chương Danh dự của Tổ Chức (Can đảm, Hoàn thành, Kiểm soát)
  • Đền bù do bị Cướp đoạt Nhân Quyền bởi Tổ Chức (Không thể thay đổi)
  • Được Công chúng Đón nhận/Biết ơn (Không cần thiết)
  • Chứng nhận Diệt Thần của Tổ Chức (Hạng Nhất)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License