SCP-4747

  • đánh giá: +6+x

Mã vật thể: SCP-4747

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Trình thu thập web của Tổ Chức ƟU-4747 phải định vị và loại bỏ các phiên bản SCP-4747. Nhân sự chịu trách nhiệm cho việc lan truyền phải được cấp thuốc lú Cấp B. Các cặp đôi đã thực hiện SCP-4747 thành công sẽ được cấp thuốc lú Cấp A.

Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Theta-6 ("Thợ Săn Phù Thủy") phải bắt giữ và thiêu hủy các cá thể SCP-4747-1. Một cá thể duy nhất được lưu giữ nhằm nghiên cứu lâu dài tại Điểm 56, và sẽ được quản thúc trong một buồng quản thúc được gia cố Loại-B.

Mô tả: SCP-4747 là một tài liệu mô tả chi tiết một nghi thức nhằm giải quyết các xung đột trong quan hệ. Các cá thể của SCP-4747 được chia sẻ chủ yếu thông qua các trang web như Facebook và Reddit. SCP-4747 có thể được thực hiện với kinh phí dưới 100 USD.

SCP-4747 mất một ngày để thực hiện và yêu cầu những tiêu chí sau:

  • Ít nhất hai người tham gia, cả hai đều phải có mối quan hệ lãng mạn với nhau cũng như chưa thực hiện SCP-4747 từ trước.
  • 1 mét3 gỗ.
  • 100 gram thạch rau câu.
  • 6 ngọn nến cho mỗi người tham gia.
  • 1 kg tóc người.
  • Một cái hố, sâu ít nhất █.█ mét và rộng █.█ mét.
  • [BỊ TÁC ĐỘNG]

Khi SCP-4747 thực hiện thành công, một cá thể của SCP-4747-1 sẽ xuất hiện từ cái lỗ được sử dụng trong nghi lễ. SCP-4747-1 là một khối lông và chân tay của con người, có đường kính khoảng 1,5 mét. Tất cả các cá thể SCP-4747-1 đều thù địch với con người, ngoại trừ các cá nhân đã thực hiện nghi thức. Kiểm tra SCP-4747-1 xác định rằng các cá thể giống hệt nhau về mặt di truyền với người thực hiện Bước 7.

Các cặp đôi thực hiện SCP-4747 báo cáo mức độ hài lòng trong mối quan hệ cao hơn. Quan sát lâu dài cho thấy mức độ xa cách và xảy ra xung đột trong tương lai của các đối tượng trở nên thấp hơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License