SCP-4780


đánh giá: +9+x

Mã vật thể: SCP-4780

Phân loại: Apollyon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: không apollyon cần được chú ý. tên thomas burter nghiên cứu viên cấp 4 đang ghi tài liệu 4780 về TIA THU NHỎ rồi mất điện. tia thu nhỏ tôi. nócó chức năng đảo ngược nhanh khôngđùa nhìn tôi này tôi đang ở khu liên hợp nghiên cứu tiên tiến phòng 401 điện thoại hỏng tôi kẹt trên bàn. gõ ở dạng tài liệu scp. nhảy trên bàn phím cả đêm nhanh bọn chuột ở tòa nhà CHUỘT ĐÓI. vẫn thu nhỏ khóhơn để nhấn phím nhưng vẫn ở trên bàn 401. tia vẫn hoạt động hướng vào bàn gạt cần để đảo ngược BẮNNÓMAULÊN1

Mô tả:

Đang tải…
Lỗi! Mô tả trống. Không thể gửi đến cơ sở dữ liệu!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License