SCP-4831


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-4831

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4831-1 phải được đối xử phù hợp như một con người bình thường. Việc tiếp cận vào một thiết bị di động đã được chấp nhận bởi đội ngũ quản thúc. Nội dung do SCP-4831-1 đăng tải phải được giám sát chặt chẽ để ngăn thông tin bảo mật bị rò rỉ. Để biết thêm thông tin về nhu cầu của SCP-4831-1, vui lòng xem Tài liệu-315.

Ngôi nhà quản thúc SCP-4831 đã được tách biệt với công chúng. Không được cấp thuốc lú cho gia đình của SCP-4831-1.

Mô tả: SCP-4831 là phòng tắm của một hộ gia đình ở Wet Money, Kansas, Hoa Kỳ. Các dị tính của SCP-4831 được xuất hiện vào ngày 25/4/2018 và Tổ Chức đã biết về sự tồn tại của nó vào ngày 2/5/2018. Cố gắng tiếp cận vào bên trong SCP-4831 là bất khả thi.

Cửa ra vào và cửa sổ của SCP-4831 đều bị khóa, và mọi nỗ lực mở khóa đều không thành công. Các bức tường, cửa ra vào, sàn nhà và cửa sổ bên trong SCP-4831 cũng không thể phá hủy và đã chống lại mọi nỗ lực tháo dỡ. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ sắc nhọn, chất nổ, nhiệt độ cao và chất ăn mòn.

Tại thời điểm tài liệu được viết, SCP-4831-1 là Tucker Miles, 17 tuổi, người đã ở bên trong SCP-4831 khi nó xuất hiện các dị tính và hiện đang bị mắc kẹt bên trong. Bên cạnh đó, SCP-4831-1 có thể chất không dị thường. Mọi nỗ lực giải cứu SCP-4831-1 đều thất bại.

Phụ lục:

Không lâu sau đó, Tổ Chức đã được cảnh báo về sự tồn tại của SCP-4831 và thiết lập biện pháp quản thúc. Thuốc lú đã được cấp cho tất cả các nhân chứng về dị tính của SCP-4831, ngoại trừ gia đình của SCP-4831-1, theo yêu cầu của Ủy Ban Đạo Đức.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License