SCP-4852


đánh giá: +12+x

4/4852 CẤP 4/4852
BẢO MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4852
Euclid

trees.png

Cây đổ trong sự kiện SCP-4852.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra SCP-4852 đang được tiến hành. Các vật thể liên quan tới Sự cố 4852.7 hiện đang được giữ trong Tủ khóa Vật chứng 38E tại Điểm-19.

Mô tả: SCP-4852 là một sự kiện xảy ra vào ngày 18 tháng Một năm 2013, trong đó Cánh Nghiên cứu A của Điểm-19 thuộc Tổ Chức đã đột ngột mọc một cặp chân tương tự như chân gà nhà và có kích thước tương xứng với khu vực bị ảnh hưởng. Cánh Nghiên cứu A, hiện có mã định danh tạm thời là SCP-4852-A, đã tự tách mình khỏi phần còn lại của Điểm-19 bằng đôi chân này trước khi đổi hướng và chạy về hướng đông nam với tốc độ 21 km/h. Trước đó, một cuộc họp liên quan tới việc nghiên cứu đã được sắp xếp tổ chức trong Cánh này, dẫn tới việc nhiều nhân sự quan trọng đã có mặt trong khu vực này vào khoảng thời gian sự kiện xảy ra.


Phụ lục 4852.1

BẢN GHI ÂM THANH 1Phụ lục 4852.2

BẢN GHI TÍN HIỆU NGUY CẤPPhụ lục 4852.3

BẢN GHI TÍN HIỆU NGUY CẤPPhụ lục 4852.4

BẢN GHI ÂM THANH 2Phụ lục 4852.5

CÁC NỖ LỰC QUẢN THÚCPhụ lục 4852.6

BẢN GHI TÍN HIỆU NGUY CẤPPhụ lục 4852.7

BÁO CÁO SỰ CỐPhụ lục 4852.8

THẨM VẤN SAU SỰ KIỆNđánh giá: +12+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License