SCP-4878

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +4+x
mynameislegionforwearemany.jpg

Một cá thể gián bị ảnh hưởng bởi SCP-4878

Mã vật thể: SCP-4878

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4878 hiện đang được quản thúc tại Điểm-19 trong một tủ khóa được thiết kế lồng Faraday.

Mô tả: SCP-4878 là một thiết bị phát tín hiệu bằng kim loại nhỏ hình bầu dục (dài 35 cm) gây ảnh hưởng đến hành vi của gián.

SCP-4878 sẽ liên tục phát ra các tần số vô tuyến chồng lên nhau. Những tần số này sẽ gây ra hiệu ứng dị thường đối với những cá thể gián trong bán kính khoảng 700 m. Những con gián bị ảnh hưởng sẽ tập hợp thành một bầy lớn và trải qua những thay đổi ngắn hạn về thể chất và tinh thần bao gồm tăng cường trao đổi chất, gia tăng thù địch với những cá thể không phải gián và giảm độ nhạy cảm với ánh sáng.

Bầy gián sẽ di chuyển gắn kết như một đơn vị tìm kiếm thức ăn, với một số lượng nhỏ gián trong bầy mang theo SCP-4878 để dị thể nằm gần trung tâm của bầy. Những con gián bị ảnh hưởng bởi SCP-4878 sẽ cố gắng ăn hầu hết mọi thứ trên đường đi của chúng. Nếu bầy gặp phải một cấu trúc không thể nhai được, chúng sẽ sử dụng khối lượng chung của mình để cố gắng phá hủy cấu trúc đó.

Đáng chú ý, SCP-4878 sẽ không gây hại cho con người, ngay cả trong tình huống tự vệ.

Tháo dỡ SCP-4878 cho thấy bên trong dị thể chứa một bộ điều khiển điện tử cho máy phát vô tuyến, máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ thu nhỏ, máy thu và một tiểu não người lơ lửng trong một hộp chứa đầy gel trong suốt có khắc logo tương tự như logo của Tổ Chức. Việc tháo dỡ và thử nghiệm bộ điều khiển điện tử này cho thấy sự tồn tại của một số "cài đặt" bổ sung để điều khiển những con gián tạo thành các bầy lớn có tổ chức (từ đây gán danh là SCP-4878-A). Kích thước của các bầy gián thay đổi tùy thuộc vào số lượng gián trong phạm vi của tín hiệu nhưng chúng có thể có chiều dài hơn 30 m.

Khi ở trong trạng thái SCP-4878-A, những con gián bị ảnh hưởng có được sức mạnh và khả năng phục hồi cao hơn, đồng thời biểu hiện hành vi bầy đàn của động vật cơ bản. Các cài đặt khác nhau khiến SCP-4878-A xuất hiện ở nhiều dạng biến đổi khác nhau. Hầu hết chúng là những con gián lớn, đơn lẻ đã trải qua nhiều biến đổi khác nhau, ví dụ như càng lớn, ram đập, cánh bổ sung hoặc tháp pháo xe tăng có thể bắn bom nén gián.

SCP-4878 được thu hồi sau khi dị thể đột ngột xuất hiện giữa không trung và rơi xuống đất ở khoảng cách 2 km từ Điểm-119.

Phụ lục: Sau nhiều nỗ lực, bộ điều khiển điện tử của SCP-4878 đã được giải mã. SCP-4878 chứa các bản đồ chi tiết của một số hành tinh và mặt trăng, cũng như các tài liệu chi tiết mô tả quá trình biến đổi gen và nhân giống chuyên biệt của nhiều dòng gián khác nhau. Những dòng gián này được thiết kế với khả năng chống lại bức xạ, enzym ăn mòn trong nước bọt, hệ hô hấp thích nghi và tăng độ nhạy cảm với sóng vô tuyến. Tất cả các tài liệu đều đóng dấu thời gian từ năm 2192.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License