SCP-4881

đánh giá: +2+x
willow.jpg

SCP-4881 trước khi bị thu giữ bởi Tổ chức.

Mã vật thể: SCP-4881

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một vành đai xung quanh SCP-4881 đã được thiết lập nhằm ngăn ngừa xâm nhập trái phép. Các thường dân sẽ được cho phép tiếp cận SCP-4881 nếu như họ đang chịu ảnh hưởng cuả nó. Các phương pháp nhằm đảo ngược dị tính của SCP-4881 hiện đang được tiến hành.

Thử nghiệm với nhân sự Cấp-D bị nghiêm cấm. Tất cả các đối tượng thử nghiệm của SCP-4881 đều phải là tự nguyện, và phải bằng lòng với ảnh hưởng của SCP-4881 trong suốt phần đời còn lại.

Mô tả: SCP-4881 là một dị tượng có khả năng bắt nguồn từ một loài thực vật tên Salix babylonica1. Nếu hai cá nhân tiến vào bên dưới tán lá của SCP-4881 trong khi duy trì tiếp xúc cơ thể2 và, nếu không rời khỏi tán cây, khắc tên viết tắt của họ vào SCP-4881 bằng cách xuyên qua lớp vỏ ngoài của cây, hai cá nhân đó sẽ không bao giờ phải xa nhau trong khoảng thời gian dài hơn một năm.

Cụ thể hơn, vào ngày hình thành hoa đuôi sóc của SCP-4881 hàng năm, một tình huống sẽ xảy ra tại nơi hai người sẽ chắc chắn gặp mặt; không hành động nào được đã thực hiện thành công cho đến nay trong việc chia cách hai người họ.

Trong trường hợp một trong hai cá nhân đó chết, bản thân SCP-4881 sẽ thế chỗ. Cá nhân còn lại sẽ quay trở về gặp SCP-4881 hàng năm.


Phụ lục 4881-A: Danh Sách Đầy Đủ của Những Chữ Khắc


Chữ khắc Chi tiết bổ sung Trạng thái
RFM + HMA v viễn Không Không xác định
Pam & Howard Không Chưa đáp ứng tiêu chí
Heidari B + Anna J

Chữ khắc ở bên trong hình trái tim

20/03/1999: Được viết thêm dòng "Em nhớ anh"

20/03/1999: Anna J ghé thăm SCP-4881
SD ██3 Cặp chữ cái thứ hai bị gạch bỏ Scott Davis ghé thăm SCP-4881 chỉ một lần
Brian Browning x Amy Wong Hai nhà khoa học của Tổ chức tình nguyện Còn sống
Brian Browning x Amy Browning Nhiều trái tim nhỏ bao quanh chữ khắc Đã đáp ứng tiêu chí


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License