SCP-4959

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +5+x
nest.jpg

Đền Thờ Vũ Xà Thần

Mã vật thể: SCP-4959

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi đường hầm dẫn đến buồng của SCP-4959 đã được niêm phong bằng các cổng gia cố. Hàng tuần, một con vật sống cỡ lớn sẽ được đưa vào buồng qua một đường ống.

Mô tả: SCP-4959 là một con dực long bị phân hủy có thể cử động, hiện đang ở trong một căn buồng bằng đá bên dưới Đền Thờ Vũ Xà Thần ở Teotihuacan, Mexico. Các nhà cổ sinh học của Tổ Chức đã xác định rằng SCP-4959 là một con dực long họ Azhdarchidae với kích thước lớn một cách bất thường (xải cánh ~50m), là họ hàng với chi Quetzalcoatlus hoặc có thể là Hatzegopteryx.

Khoảng 70% phần thịt của SCP-4959 bị mất, khiến phần xương của nó bị lộ ra và có thể quan sát được. Phần thịt còn lại của SCP-4959 cho thấy bị hoại tử nhưng không có dấu hiệu phân hủy thêm. SCP-4959 có khả năng chịu được thiệt hại và sự phân hủy một cách dị thường. Các mẫu vật lấy được không cho thấy sự dị thường so với thành phần dự kiến ngoại trừ nồng độ iridi cao. Hốc mắt của SCP-4959 trống rỗng nhưng có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục sáng. Khi bị kích động, SCP-4959 cũng có thể phát ra một vầng lửa đa sắc từ phần cánh, hộp sọ và cổ.

Các phần mở rộng và phần cánh của căn buồng ngầm chính chứa vài trăm cấu trúc dạng người trơ xương và phân nhóm Pterodactyloidea, được chỉ định là SCP-4959-A. Những cấu trúc này được cấu tạo chủ yếu từ xương nối với một trái tim bị hóa xương ở trung tâm bằng những phương pháp không xác định, và thường được trang trí bằng các dải vải đã phân hủy, lông vũ hoặc đá quý.

SCP-4959 là loài ăn thịt. Vì kích thước lớn khiến nó không thể rời khỏi buồng, các cá thể SCP-4959-A sẽ được triển khai vào ban đêm qua các mật đạo khác nhau để săn tìm và cung cấp thức ăn tươi sống cho SCP-4959, thường là chim, thằn lằn hoặc các loài động vật nhỏ khác. Các cá thể SCP-4959-A mang con mồi còn sống đến trước mặt SCP-4959 để tiêu thụ nó hoàn toàn. SCP-4959 thỉnh thoảng cũng tiêu thụ các cá thể SCP-4959-A.

Những bức tường của buồng chứa SCP-4959 cho thấy thiệt hại nặng do bị thiêu cháy, và các đường hầm vốn được xây để dẫn lên mặt đất đã bị sụp đổ. Những đường hầm mới cho thấy được đào một cách sơ sài bởi các cá thể SCP-4959-A.

Nghiên cứu các bức tranh tường và những bức chạm khắc trong các căn buồng cho thấy Đền Thờ Vũ Xà Thần đã được xây dựng ngay phía trên căn buồng. Hầu hết các bức tranh tường chưa hoàn thiện hoặc bị hư hỏng nhưng mô tả một số chủ đề chung như:

 • SCP-4959 được tin là hiện thân đại diện của Vũ Xà Thần hoặc một thực thể không xác định.
 • SCP-4959 được hiến tế bằng con người vào những ngày trọng đại.
 • SCP-4959 sở hữu một 'trái tim', được mô tả là một viên đá quý lớn (đỏ như máu và sáng như mặt trời mọc), được đặt ở đỉnh ngôi đền.

Với các bằng chứng của khảo cổ học dị thường và truyền thống lịch sử, các nhà sử học của Tổ Chức cho rằng đã có một cuộc đảo chính diễn ra vào thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên, do những tranh cãi về danh tính của SCP-4959. Những kẻ đảo chính tố cáo SCP-4959 là một ngụy thần và định giết nó. Khi họ chịu tổn thất lớn do thất bại trong việc đó, họ niêm phong SCP-4959 dưới lòng đất và giành quyền kiểm soát Teotihuacan.

Sau đó, SCP-4959 biến mất khỏi các ghi chép lịch sử; trong khi viên đá quý của nó được ghi nhận là bị săn tìm vì các đặc tính được cho là kéo dài tuổi thọ.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License