SCP-4980


đánh giá: +4+x
medium.jpg

Một tờ rơi quảng cáo được tìm thấy trong SCP-4980-A.

Mã vật thể: SCP-4980

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-4980 cần được quản thúc trong một chuồng tiêu chuẩn Cấp 3 trong khu chăn nuôi của Điểm-67. Do con cái của SCP-4980 đã được chứng minh không mang dị tính, việc giao phối được khuyến khích theo mô tả trong Mục 5/4980 của Giao thức Bảo tồn Loài Có Nguy cơ Tuyệt chủng. Để khuyến khích hành vi giao phối, SCP-4980 được phép tham gia chiến đấu mỗi tuần một lần trong mùa sinh sản.

Toàn bộ các nghiên cứu viên cần hiểu rõ những quy tắc an toàn khi làm việc với SCP-4980, và tất cả các nghiên cứu chỉ được thực hiện khi một người huấn luyện tương thích có mặt. Trong trường hợp một người huấn luyện tương thích qua đời, Điểm-67 cần tổ chức các buổi thử nghiệm nhằm tìm một người huấn luyện tương thích mới.

Trong trường hợp những quy tắc an toàn thất bại hoặc một cá thể trốn thoát khỏi Điểm-67, ĐĐNCĐ Beta-21 "Những Người Thổi Tiêu" cần được gọi đến nhằm trấn áp và/hoặc thu hồi.

Mô tả: SCP-4980 là mã định danh chung cho mười hai sinh vật thuộc loài Raphus cucullatus, hay chim dodo thông thường đã được cường hóa về mặt sinh học, cơ học và tinh thần. Các cá thể dodo, được gán mã định danh lần lượt từ SCP-4980-1 đến -12, đều có sự khác biệt lớn về ngoại hình và mức độ cường hóa. Các cường hóa đáng chú ý với người huấn luyện và nhà nghiên cứu bao gồm:

  • Súng laser cường độ cao (cá thể -1 và -11)
  • Một súng phun lửa (cá thể -4)
  • Một khẩu pháo 35mm (cá thể -3)
  • Kim tiêm độc (cá thể -2, -7, và -9)
  • Sử dụng ngoại cảm để truyền cơn đau (cá thể -12)
  • Khả năng bay (cá thể -10)

Tất cả các cường hóa khác đã biết đều đã được vô hiệu hóa bằng việc sử dụng Bộ đồ Gia súc Dị thường Cấp III.

SCP-4980 đã được cường hóa để tối ưu hóa các chiến thuật chiến đấu, tăng khả năng giao tiếp bầy đàn và bắt buộc phục tùng.

Các cá thể SCP-4980 ở trong phạm vi 20m của một người trong hơn 24 giờ sẽ tạo lập một mối liên kết tâm linh với người đó. Những người nói trên có thể điều khiển chim dodo bằng những suy nghĩ cơ bản như 'tấn công' và 'bỏ chạy'.

Phụ lục 4980.1: Khám phá

Nhiều tin đồn về một sàn đấu ngầm cho 'chim robot' đã được các đặc vụ của Tổ Chức gần Đại học Tenessee chặn lại. ĐĐNCĐ Iota-10 "Lũ Liên Bang Chết Tiệt" đã được giao nhiệm vụ đột kích sàn đấu. Các thành viên Alpha và Beta đã giả dạng làm sinh viên nhằm lấy quyền thông hành, trong khi phần còn lại của đội đóng giả làm đặc vụ liên bang, đột kích sàn đấu và thu hồi số chim (xem Phụ lục 4980.2).

ĐĐNCĐ Iota-10 đã thu hồi thành công kiện hàng gốc ban đầu chứa số chim được chuyển đến (được gán mã định danh SCP-4980-A) cùng với tài liệu kèm theo (xem Phụ lục 4980.3).

Phụ lục 4980.2: Bản ghi Âm thanh

Phụ lục 4980.3: Tài liệu Thu hồi

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License