SCP-4991
đánh giá: +11+x

THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tập tin sau đây mô tả một dị thể cấp Neutralized. Theo lệnh của O5-1, việc truy cập mà chưa được cấp phép bị nghiêm cấm.
4991

Mã vật thể: 4991
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
neutralized
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
filler
Phân loại Hiểm họa:
filler

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Hồ sơ vụ việc của các trang mạng xã hội bị ảnh hưởng bởi SCP-4991 đã bị xóa hoàn toàn. Một câu chuyện về ARG (Trò Chơi Thực Tế Ảo Quy Mô Lớn) đã được dựng lên phòng trường hợp còn bất kỳ bằng chứng nào về vụ việc.

Miêu tả: SCP-4991 là quãng thời gian từ ngày 7 tháng 4 năm 2016 đến ngày 9 tháng 4 năm 2016, khi các trang mạng xã hội nổi tiếng như 4chan, Reddit, Tumblr và Twitter bắt đầu tạo các bài đăng liên quan đến các sự kiện không có thật. Trong thời gian này, người dùng gặp lỗi trong việc đăng bài của họ. Tất cả các bài viết được đăng trong thời gian này đều được thực hiện bởi các tài khoản có sẵn.

Hai ngày sau khi SCP-4991 bắt đầu, tất cả các dị tính này đồng loạt dừng lại và người dùng có thể sử dụng các trang này một cách bình thường. Với số phiếu thuận là 11 và phiếu chống là 1, Hội Đồng O5 đã tái phân loại SCP-4991 thành Neutralized, và các quy trình quản thúc hiện tại đã được thiết lập. Không còn hoạt động dị thường nào tương tự như SCP-4991 được phát hiện kể từ khi sự việc xảy ra.

Phụ Lục 4991.1


SCP-4991 được phát hiện vào sáng sớm ngày 7 tháng 4, sau khi các nhân viên của Tổ Chức được cảnh báo về việc hầu hết các trang mạng xã hội không thể truy cập được và người dùng báo cáo có những bài viết được đăng mà không phải do họ làm. Theo lệnh của Hội Đồng Hoa Kỳ, tất cả các trang web này đã bị đóng cửa và một loại Thuốc Lú Cấp-K đã được phân phối cho người dân sau sự kiện ngừng hoạt động của SCP-4991.

Sau đây là một số bài viết được đăng trong thời gian SCP-4991 hoạt động.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License