SCP-4991

đánh giá: +7+x

THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu dưới đây ghi chép về một dị thể cấp Neutralized. Theo lệnh O5-1, nghiêm cấm truy cập mà chưa có sự cho phép.
4991

Mã vật thể: 4991
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
neutralized
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
filler
Phân loại Hiểm họa:
filler

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả hồ sơ ghi lại sự cố SCP-4991 trên mọi nền tảng mạng xã hội bị ảnh hưởng đã được xóa bỏ hoàn toàn. Một câu chuyện ngụy tạo về một ARG (Alternate Reality Game - Trò chơi Thực tế Ảo Quy mô lớn) được dựng lên nhằm che đậy mọi dư âm sự cố để lại.

Mô tả: SCP-4991 là khoảng thời gian từ ngày 7 tháng Tư năm 2016 cho đến ngày 9 tháng Tư năm 2016. Mọi nền tảng mạng xã hội như 4chan, Reddit, Tumblr, và Twitter bắt đầu tạo những bài đăng về một sự kiện không có thật trong khoảng thời gian kể trên. Thêm vào đó, người dùng các nền tảng này gặp những lỗi khiến cho họ không thể đăng bài. Tuy nhiên, mọi bài đăng lại đều xuất phát từ nhũng tài khoản có thật.

Hai ngày sau sự cố SCP-4991, mọi hoạt động dị thường chấm dứt và người dùng lại có thể tương tác với các nền tảng như bình thường. Do kết quả bỏ phiếu là 11 thuận và 1 chống, Hội đồng O5 đã quyết định tái phân loại SCP-4991 thành Neutralized và thiết lập quy trình quản thúc hiện hành. Chưa ghi nhận thêm hoạt động dị thường nào có tính chất giống với SCP-4991 từ sau sự cố.

Phụ lục 4991.1


SCP-4991 được phát hiện vào sáng ngày 7 tháng Tư, sau khi nhân sự Tổ Chức nhận các báo cáo về việc đa phần các nền tảng mạng xã hội không thể truy cập được và các bài đăng không phải do chính chủ tài khoản tạo. Theo lệnh của Hội đồng Thống nhất, tất cả các nền tảng này đã bị tạm thời đóng cửa và thuốc lú Cấp K diện rộng đã được phân phát ngay sau khi SCP-4991 biến mất.

Dưới đây là những ví dụ về các bài đăng trong thời điểm SCP-4991 xảy ra.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License