SCP 6000

scp:6000
Phân loại: keter
SCP là một thực thể có 3 hình dạng chính 3 hình dạng này sẽ dược biến đổi theo môi trường mà SCP này đang ở. Khi ở môi trường nóng scp sẽ biến thành một thực thể được đặt tên là scp 6000-1 cơ thể của scp sẽ được bao phủ bởi một lớp nham thạch cực nóng bất cứ thứ gì ở phạm vi 1km đều sẽ bị biến thành dung nham.khi ở môi trường lạnh thì được đặt tên là scp 6000-2
Khi ở hình dạng này scp trở nên cực lạnh bất cứ ai tiếp cận gần scp ở khoảng cách 1km đều sẽ bị đóng băng khi ở hình dạng này scp này có thể khiến cho cả một vùng bị đóng băng Vĩnh viễn nếu như muốn. Hình dạng cuối cùng là khi ở trong môi trường có nhiệt độ ổn định thì được gọi là scp 6000-3 độ nguy hiểm của dạng này Không cao lắm nhưng khi ở dạng này nó có khả năng nâng cao hoặc giảm nhiệt độ xung quanh xuống tuỳ thik nhưng Không thể hoá thành các dạng kia.
Quy trình quản thúc đặc biệt:
Scp này bắt buộc phải ở dạng scp 6000-3 tổ chức sẽ để scp này vào một mái vòm có độ dài
và để nhiệt độ trong khoảng 37 độ Để scp này Ko bị biến đổi dạng.Mái vòm được lm từ đá painite mới có khả năng kháng được sự biến đổi nhiệt độ do scp này sản sinh ra
*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License