SCP-5029

#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}

đánh giá: +13+x

Mã Vật Thể: SCP-5029

Phân Loại: Keter

girl.png

Icon của SCP-5029-1/SCP-5029.

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Hệ Thống Giám Sát Mạng Delta-088 ("CHÀO-BẠN") cần tìm kiếm tất cả các đề cập về SCP-5029 trên không gian mạng và tải chúng xuống ổ cứng một cách an toàn. Sau khi bị phát hiện, tất cả các tham chiếu đến SCP-5029 phải được kiểm duyệt. Do bản chất của nó, việc quản thúc hoàn toàn SCP-5029 là không thể vào lúc này.

Tất cả các thiết bị bị ảnh hưởng bởi SCP-5029 trước sự can thiệp của Tổ chức phải được Tổ chức quản thúc và cất giữ trong tủ bảo quản vật phẩm an toàn trên sảnh TV-5 tại Điểm-90. Các máy chủ internet của Điểm-90 đã được định tuyến lại để ngăn SCP-5029 lây nhiễm sang các thiết bị nhất định và chặn mất dữ liệu quan trọng.

Các thiết bị cho mục đích thử nghiệm SCP-5029 đã được thiết lập trong một phòng giam công nghệ tiêu chuẩn ở sảnh CV-17. Những thiết bị này không được tháo gỡ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài thí nghiệm với SCP-5029 trừ khi được sự chấp thuận của nhân viên cơ quan kiểm tra 5029/3.

Cập nhật từ ngày 04/04/2017: Phần mềm chống vi-rút bổ sung sẽ được duy trì để giữ SCP-5029 được chứa trong máy chủ ​​của nó. Xem Phụ lục-3 để biết thêm chi tiết.

Mô tả: SCP-5029 là một loại vi-rút máy tính tự hiện lên như một ứng dụng máy tính với tên gọi 'Art.png'. SCP-5029 có khả năng tự tải xuống các thiết bị khác nhau. Không thể tải xuống SCP-5029 từ bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào và sẽ không có được một kết quả nào khi được tìm kiếm. SCP-5029 có vẻ như là vẫn còn chưa hoàn thành, với nhiều tính năng của ứng dụng vẫn chưa được đặt tên và còn chưa được hoàn thiện.

SCP-5029-1 đề cập đến một thực thể có bên trong SCP-5029 được gọi là 'girl.png'. SCP-5029-1 thường sẽ tương tác với các tính năng của ứng dụng của nó, và cũng sẽ sử dụng các tính năng của ứng dụng để giao tiếp trực tiếp với đối tượng. Trong hầu hết các trường hợp, SCP-5029-1 sẽ bắt đầu bằng những từ 'Chào con người! Bồ có thích ứng dụng vẽ vời của tui hông dợ?' Sẽ có các câu trả lời khác nhau dựa trên cách đối tượng trả lời nó.

png%20art%20program%20example.png
SCP-5029-1 giao tiếp thông qua SCP-5029.

SCP-5029-1 được cho là có thể nhìn thấy các đối tượng qua màn hình của thiết bị bị ảnh hưởng nhưng không thể nghe thấy họ. Đối tượng sử dụng SCP-5029 để giao tiếp với SCP-5029-1. Khi một cá thể SCP-5029-1 gặp con người, tất cả các cá thể SCP-5029-1 khác sẽ giữ lại thông tin đó.

Sau khi đã mở ứng dụng lên, SCP-5029 không thể được tắt đi cho đến khi thực hiện một tương tác với SCP-5029-1. Sau khi tắt đi, tất cả các tệp và ứng dụng trên thiết bị bị ảnh hưởng sẽ trở lại trạng thái chưa hoàn thành. Có những trường hợp tệp và ứng dụng bị xóa hoàn toàn cũng đã được ghi nhận. Bất kỳ nỗ lực nào để khôi phục dữ liệu bị hỏng sẽ dẫn đến việc thiết bị bị tắt nguồn. Sau đó, thiết bị sẽ mở lại sau khoảng năm phút kể từ khi tắt. Sau khi khởi động lại, SCP-5029 sẽ là tính năng duy nhất có thể truy cập được.

Phụ lục-1-Phát hiện: SCP-5029 lần đầu tiên được Tổ chức chú ý đến khi tin tức về một loại vi-rút máy tính có thể tự tải xuống các thiết bị thông qua các phương tiện không xác định bắt đầu lây lan. Vào thời điểm Tổ chức can thiệp, SCP-5029 đã ảnh hưởng đến khoảng 4.191 thiết bị. Công tác nghiên cứu cách khắc phục thiệt hại do SCP-5029 gây ra vẫn đang được tiến hành.

Phụ lục-2-Nhật kí thẩm vấn:

Phụ lục-3-Nhật kí sự cố:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License