SCP-503-KO

MÃ: 097-KO MÃ:
097-KO
CẤP2
GIỚI HẠN

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
PENDINGGHI CHÚ 1.

Tôi sử dụng ACS như cách Cơ Quản Quản Trị và Tài Liệu bảo tôi, nhưng mà tài liệu lại không hiện lên. Tôi sẽ đặt tạm là Pending. - Nghiên Cứu Viên Hariuchi Eido
1MÃ: XXXX MÃ:
XXXX
CẤP0
LƯU TÂM

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
ESOTERIC
PHÂN LOẠI BỔ SUNG:
LƯU Ý SCIDEPGHI CHÚ 2.

Vấn đề liên quan đến việc ACS sử dụng không hiển thị đúng trên tài liệu này hiện vẫn chưa được chỉnh sửa tính từ ngày mùng 8 tháng này. Vấn đề tương tự đã được xác nhận đối với các báo cáo sử dụng ACS trên ổ dữ liệu Huy Lệnh. Việc xóa ACS hiện là không khả thi. Toàn bộ nhân sự được khuyến cáo không sử dụng hệ thống ACS và nên truy xuất dữ liệu lịch sử đối với các hồ sơ có ACS. - Tiến sĩ Choi Duik
2

PHÂN LOẠI QUY MÔ:

KHÔNG RÕGHI CHÚ 3.

Đợi đã, tôi có sử dụng ACS cho thông báo này đâu. - Tiến sĩ Choi Duik
3

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA:
KHÔNG RÕGHI CHÚ 4.

Có gì đó kì lắm. Các phòng ban sử dụng hệ thống lưu trữ số, bao gồm Khoa Học, Quản Lý, Hậu Cần và các phòng liên quan, đều báo cáo các vấn đề đối với ACS, và mấy bản báo cáo ấy đều có áp ACS vào. Hệ thống Báo Cáo SCiPNET hiện đang bị đơ. Toàn bộ nhân sự chỉ huy hiện phải kiểm tra mạng truyền thông nội điểm và thực hiện báo cáo không qua thiết bị điện. Các hành động cần thiết sẽ được triển khai sớm nhất có thể ngay sau khi chúng tôi tìm hiểu thành công sự việc. - Chỉ Huy RAISA KRC văn phòng liên lạc Jeon Dogyun
4

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: ESOTERIC
LƯU Ý SCIDEPGHI CHÚ 2.

Vấn đề liên quan đến việc ACS sử dụng không hiển thị đúng trên tài liệu này hiện vẫn chưa được chỉnh sửa tính từ ngày mùng 8 tháng này. Vấn đề tương tự đã được xác nhận đối với các báo cáo sử dụng ACS trên ổ dữ liệu Huy Lệnh. Việc xóa ACS hiện là không khả thi. Toàn bộ nhân sự được khuyến cáo không sử dụng hệ thống ACS và nên truy xuất dữ liệu lịch sử đối với các hồ sơ có ACS. - Tiến sĩ Choi Duik
2

PHÂN LOẠI QUY MÔ: KHÔNG RÕGHI CHÚ 3.

Đợi đã, tôi có sử dụng ACS cho thông báo này đâu. - Tiến sĩ Choi Duik
3

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA: KHÔNG RÕGHI CHÚ 4.

Có gì đó kì lắm. Các phòng ban sử dụng hệ thống lưu trữ số, bao gồm Khoa Học, Quản Lý, Hậu Cần và các phòng liên quan, đều báo cáo các vấn đề đối với ACS, và mấy bản báo cáo ấy đều có áp ACS vào. Hệ thống Báo Cáo SCiPNET hiện đang bị đơ. Toàn bộ nhân sự chỉ huy hiện phải kiểm tra mạng truyền thông nội điểm và thực hiện báo cáo không qua thiết bị điện. Các hành động cần thiết sẽ được triển khai sớm nhất có thể ngay sau khi chúng tôi tìm hiểu thành công sự việc. - Chỉ Huy RAISA KRC văn phòng liên lạc Jeon Dogyun
4MÃ: 503-KO MÃ:
503-KO
CẤP3
NHẠY CẢM

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
EUCLIDGHI CHÚ 5.

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-503-KO bị cấm sử dụng trên các bản ghi kỹ thuật số của Tổ Chức. Cơ Quan Tài Liệu và Quản Trị Tổ Chức cần phải thu hồi và phục tồn toàn bộ tài liệu có sử dụng SCP-503-KO. Nếu việc xóa bỏ SCP-503-KO khả thi, thực hiện xóa bỏ. Nếu không, nội dung của tài liệu cần phải được trích xuất và thu lưu qua việc ghi âm. Cho đến khi SCP-503-KO được quản thúc hoàn toàn, truy cập đến mạng dữ liệu và máy chủ bị nhiễm, bao gồm cả SCiPNET, được phép truy cập cho mục đích nghiên cứu và trích xuất. Còn các màn hình điện tử máy chủ và khách cần phải được cách ly khỏi hệ thống mạng lưới nội Tổ Chức.

Đội nghiên cứu SCP-503-KO cần phải phân tích khả năng nhân bản và che giấu thông tin của vật thể nhằm qua đó tìm được phương thức quản thúc hợp lý. Nhân sự truy cập hệ thống hoặc dữ liệu bị nhiễm cần dùng bộ hệ truy cập riêng và tuyệt đối không được đem các thiết bị giao tiếp hoặc lưu trữ ngoài vào. Nếu thực hiện việc thu hồi hoặc thêm dữ liệu vào hồ sơ có nhiễm SCP-503-KO, nhân sự phải sử dụng hệ thống ghi chú.
5

PHÂN LOẠI QUY MÔ:

KENEQGHI CHÚ 6.

Mô tả: SCP-503-KO là một hệ thống phân cấp phụ được áp dụng cho các bản ghi của Tổ Chức, thường được với tên Anomaly Classification System(ACS)1. SCP-503-KO được sử dụng để tăng khả năng nhận đọc thông qua hệ thống hình ảnh thông tin thêm vào và khả năng nhận dang qua các ảnh tượng trưng. Tuy vậy, do bản chất thiếu tính đầy đủ và trực quan, SCP-503-KO chỉ là bản thử nghiệm cho đến năm 20██.

SCP-503-KO được tạo bởi năm phân cấp phân loại và các hình ảnh biểu trưng qua mã thiết kế mạng lưới trên các tài liệu số. Thông thường, SCP-503-KO được đặt làm nền bìa hoặc trên đầu tài liệu, theo sau là văn bản chính. Tuy vậy, do hiện tượng dị thường xảy ra vào 06/20██, các tài liệu có SCP-503-KO không thể hiển thị được văn bản, trừ SCP-503-KO. Đoạn văn bị xóa bỏ hiện dưới dạng gi chú trên SCP-503-KO.

Một dị tính đặc trưng khác của SCP-503-KO là việc tự nhân bản. SCP-503-KO liên tục nhân bản và tự áp bản lên các tài liệu không dùng ACS, gây nên lây nhiễm dữ liệu. Việc bị nhiễm được cho rằng xảy ra khi máy chủ và máy khách có liên hệ trao đổi dữ liệu hoặc truyền tin.

Tới thời điểm hiện tại, không có bằng chứng nào chứng minh SCP-503-KO có thể lây nhiễm thiết bị không dùng điện, tài liệu âm thanh. Tuy vậy, do đặc tính chưa rõ ràng và nguy cơ vi phạm quản thúc cao, việc sử dụng SCP-503-KO hiện bị cấm trên toàn bộ tài liệu dù bất cứ dạng nào.
6

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA:
CAUTIONGHI CHÚ 7.

Dòng Thời Gian Lây Nhiễm

06/01/20██: Hội Đồng O5 cấp phép SCP-503-KO trở thành hệ thống phân loại chính thức của Tổ Chức và yêu cầu Phòng Ban Khoa Học và Cơ Quan Quản Trị và Tài Liệu sử dụng SCP-503-KO trên toàn bộ tài liệu.

06/08/20██: Nghiên Cứu Viên Hariuchi Eido báo cáo nội dung mất tích khi đính kèm SCP-503-KO trên hồ sơ của SCP-097-KO. Đây là sự xuất hiện đầu tiên được biết đến của SCP-503-KO. Cơ Quan Quản Trị và Tài Liệu, bên có trách nhiệm đối với SCP-503-KO, đã thực hiện quét kiểm tra nhưng không nhận thấy gì bất thường trong mã nguồn của nó.

06/10/20██: Sau hai ngày, gần như toàn bộ tài liệu liên quan tới SCP-503-KO đều bị lỗi. Việc xóa bỏ SCP-503-KO khỏi tài liệu bị nhiễm là bất khả thi, mỗi khu chỉ huy phải chuyển sang lưu trữ không dùng điện để thực hiện cách ly mạng lưới. Từ thời điểm này, SCP-503-KO bắt đầu lây nhiễm các tài liệu khác.

06/11/20██: SCP-503-KO được công nhận là hiện tượng dị thường và có gán danh SCP. Hiện tại, dị thể chỉ đang tồn tại trong Tổ Chức. Tuy vậy, do bản năng khó kiểm soát của nó, SCP-503-KO được phân Keter. Một đội nghiên cứu được sáng lập với mục đích tìm cách quản thúc SCP-503-KO.

06/12/20██: SCP-503-KO lây nhiễm tới hồ sơ này. Do việc sử dụng SCP-503-KO được tạm ngưng, nó được cấp cho phân loại quản thúc. Tuy vậy, phân loại 'Keneq' và 'Notice' bị tự động đính kèm. Bản sao trên đã được tách khỏi và cách ly riêng cho việc nghiên cứu.

06/15/20██: Thực hiện quản thúc vật lý đối với toàn bộ thiết bị SCiPNET hiện thời. Máy chủ và máy khách lưu trữ được ngắt kết nối khỏi mạng lưới. Hệ thống liên lạc mới được tạo dựng qua một máy chủ khác. Toàn bộ nhiệm vụ sẽ được trữ dạng thu ấm trước và phục hồi lại tùy vào tình trạng hư hại. Tái phân cấp SCP-503-KO thành Euclid hiện được cân nhắc nếu tính theo phương diện quản thúc lâu dài, và cũng do mọi hoạt động của đối tượng hiện được theo dõi gắt gao.

06/16/20██: Phân loại hiểm họa của tài liệu số về SCP-503-KO chuyển từ 'Notice' thành 'Caution'. Tuy vậy lại không có được bàn luận khi thay đổi trên không được tạo bởi nhóm nghiên cứu cũng như quản trị viên, do hệ thống phân loại gốc của SCP-503-KO không còn được sử dụng. Hiện giả thuyết rằng SCP-503-KO có thể có trí khôn hoặc nhận thức và các thay đổi ngẫu nhiên đã được nêu vấn với không kết luận rõ ràng.
7

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: EUCLIDGHI CHÚ 5.

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-503-KO bị cấm sử dụng trên các bản ghi kỹ thuật số của Tổ Chức. Cơ Quan Tài Liệu và Quản Trị Tổ Chức cần phải thu hồi và phục tồn toàn bộ tài liệu có sử dụng SCP-503-KO. Nếu việc xóa bỏ SCP-503-KO khả thi, thực hiện xóa bỏ. Nếu không, nội dung của tài liệu cần phải được trích xuất và thu lưu qua việc ghi âm. Cho đến khi SCP-503-KO được quản thúc hoàn toàn, truy cập đến mạng dữ liệu và máy chủ bị nhiễm, bao gồm cả SCiPNET, được phép truy cập cho mục đích nghiên cứu và trích xuất. Còn các màn hình điện tử máy chủ và khách cần phải được cách ly khỏi hệ thống mạng lưới nội Tổ Chức.

Đội nghiên cứu SCP-503-KO cần phải phân tích khả năng nhân bản và che giấu thông tin của vật thể nhằm qua đó tìm được phương thức quản thúc hợp lý. Nhân sự truy cập hệ thống hoặc dữ liệu bị nhiễm cần dùng bộ hệ truy cập riêng và tuyệt đối không được đem các thiết bị giao tiếp hoặc lưu trữ ngoài vào. Nếu thực hiện việc thu hồi hoặc thêm dữ liệu vào hồ sơ có nhiễm SCP-503-KO, nhân sự phải sử dụng hệ thống ghi chú
5

PHÂN LOẠI QUY MÔ: KENEQGHI CHÚ 6.

Mô tả: SCP-503-KO là một hệ thống phân cấp phụ được áp dụng cho các bản ghi của Tổ Chức, thường được với tên Anomaly Classification System(ACS)2. SCP-503-KO được sử dụng để tăng khả năng nhận đọc thông qua hệ thống hình ảnh thông tin thêm vào và khả năng nhận dang qua các ảnh tượng trưng. Tuy vậy, do bản chất thiếu tính đầy đủ và trực quan, SCP-503-KO chỉ là bản thử nghiệm cho đến năm 20██.

SCP-503-KO được tạo bởi năm phân cấp phân loại và các hình ảnh biểu trưng qua mã thiết kế mạng lưới trên các tài liệu số. Thông thường, SCP-503-KO được đặt làm nền bìa hoặc trên đầu tài liệu, theo sau là văn bản chính. Tuy vậy, do hiện tượng dị thường xảy ra vào 06/20██, các tài liệu có SCP-503-KO không thể hiển thị được văn bản, trừ SCP-503-KO. Đoạn văn bị xóa bỏ hiện dưới dạng gi chú trên SCP-503-KO.

Một dị tính đặc trưng khác của SCP-503-KO là việc tự nhân bản. SCP-503-KO liên tục nhân bản và tự áp bản lên các tài liệu không dùng ACS, gây nên lây nhiễm dữ liệu. Việc bị nhiễm được cho rằng xảy ra khi máy chủ và máy khách có liên hệ trao đổi dữ liệu hoặc truyền tin.

Tới thời điểm hiện tại, không có bằng chứng nào chứng minh SCP-503-KO có thể lây nhiễm thiết bị không dùng điện, tài liệu âm thanh. Tuy vậy, do đặc tính chưa rõ ràng và nguy cơ vi phạm quản thúc cao, việc sử dụng SCP-503-KO hiện bị cấm trên toàn bộ tài liệu dù bất cứ dạng nào.
6

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA: CAUTIONGHI CHÚ 7.

Dòng Thời Gian Lây Nhiễm

06/01/20██: Hội Đồng O5 cấp phép SCP-503-KO trở thành hệ thống phân loại chính thức của Tổ Chức và yêu cầu Phòng Ban Khoa Học và Cơ Quan Quản Trị và Tài Liệu sử dụng SCP-503-KO trên toàn bộ tài liệu.

06/08/20██: Nghiên Cứu Viên Hariuchi Eido báo cáo nội dung mất tích khi đính kèm SCP-503-KO trên hồ sơ của SCP-097-KO. Đây là sự xuất hiện đầu tiên được biết đến của SCP-503-KO. Cơ Quan Quản Trị và Tài Liệu, bên có trách nhiệm đối với SCP-503-KO, đã thực hiện quét kiểm tra nhưng không nhận thấy gì bất thường trong mã nguồn của nó.

06/10/20██: Sau hai ngày, gần như toàn bộ tài liệu liên quan tới SCP-503-KO đều bị lỗi. Việc xóa bỏ SCP-503-KO khỏi tài liệu bị nhiễm là bất khả thi, mỗi khu chỉ huy phải chuyển sang lưu trữ không dùng điện để thực hiện cách ly mạng lưới. Từ thời điểm này, SCP-503-KO bắt đầu lây nhiễm các tài liệu khác.

06/11/20██: SCP-503-KO được công nhận là hiện tượng dị thường và có gán danh SCP. Hiện tại, dị thể chỉ đang tồn tại trong Tổ Chức. Tuy vậy, do bản năng khó kiểm soát của nó, SCP-503-KO được phân Keter. Một đội nghiên cứu được sáng lập với mục đích tìm cách quản thúc SCP-503-KO.

06/12/20██: SCP-503-KO lây nhiễm tới hồ sơ này. Do việc sử dụng SCP-503-KO được tạm ngưng, nó được cấp cho phân loại quản thúc. Tuy vậy, phân loại 'Keneq' và 'Notice' bị tự động đính kèm. Bản sao trên đã được tách khỏi và cách ly riêng cho việc nghiên cứu.

06/15/20██: Thực hiện quản thúc vật lý đối với toàn bộ thiết bị SCiPNET hiện thời. Máy chủ và máy khách lưu trữ được ngắt kết nối khỏi mạng lưới. Hệ thống liên lạc mới được tạo dựng qua một máy chủ khác. Toàn bộ nhiệm vụ sẽ được trữ dạng thu ấm trước và phục hồi lại tùy vào tình trạng hư hại. Tái phân cấp SCP-503-KO thành Euclid hiện được cân nhắc nếu tính theo phương diện quản thúc lâu dài, và cũng do mọi hoạt động của đối tượng hiện được theo dõi gắt gao.

06/16/20██: Phân loại hiểm họa của tài liệu số về SCP-503-KO chuyển từ 'Notice' thành 'Caution'. Tuy vậy lại không có được bàn luận khi thay đổi trên không được tạo bởi nhóm nghiên cứu cũng như quản trị viên, do hệ thống phân loại gốc của SCP-503-KO không còn được sử dụng. Hiện giả thuyết rằng SCP-503-KO có thể có trí khôn hoặc nhận thức và các thay đổi ngẫu nhiên đã được nêu vấn với không kết luận rõ ràng.
7MÃ: 503-KO MÃ:
503-KO
CẤP1
KHÔNG GIỚI HẠN

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
SAFEGHI CHÚ 8.

Bản sao tài liệu số lại bị chỉnh tiếp. Đây là lần đầu tiên nội dung được ghi trong ghi chú bị xóa sạch, và cấp bậc cũng như phân loại của nó bị chỉnh sửa. Tôi không nghĩ có hướng giải thích nào khác ngoài việc SCP-503-KO có khả năng thao túng tự động. - Tiến sĩ P.L. Briller
8

PHÂN LOẠI QUY MÔ:

DARKGHI CHÚ 9.

Như các bạn đã thấy, tin nhắn của Tiến sĩ Briller được thêm vào bản sao này là tới từ thiết bị nội mạng, không phải hệ thống SCiPNET cũ hiện dưới quản thúc. Việc cách ly vật lý hai máy chủ khiến SCP-503-KO hiển thị tin nhắn trên là bất hợp lý. Tuy vậy, do khả năng tự động chỉnh sửa và nhận thức ngoài phạm vi kiểm soát, SCP-503-KO hơn những gì mà ta có thể lập trình nên. Do vậy, ta nên cân nhắc việc nó có dị tính, trí khôn phức tạp, hoặc một trí khôn nhân tạo có khả năng nhận thức.

Nhóm Nghiên cứu và Cơ Quan Quản Trị và Tài Liệu cần sự giúp đỡ của các bạn, O5-7 và chỉ huy Jean Karlyle Aktus, do hai người là nhà sáng lập SCP-503-KO. Hai người đã có gắn kết mật thiết với SCP-503-KO, bao gồm cả hệ thống phân loại, thiết kế biểu tượng và viết mã lệnh. Lời chứng của các bên liên quan đối với hiện trạng giờ của SCP-503-KO là vô cùng cần thiết, cũng như định vị nơi mà dị thể bị kích hoạt.
9

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA:
NOTICEGHI CHÚ 10.

CẢNH BÁO: ĐÂY KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU CẤP 1. NHÂN SỰ DƯỚI CẤP 3 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỌC NỘI DUNG TRONG ĐÂY TRỪ DÒNG THÔNG BÁO NÀY. NẾU VI PHẠM, HÃY BÁO CÁO TỚI NHÁNH AN NINH DỮ LIỆU GẦN NHẤT. - CHỈ HUY RAISA MARIA JONES
10

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: SAFEGHI CHÚ 8.

Bản sao tài liệu số lại bị chỉnh tiếp. Đây là lần đầu tiên nội dung được ghi trong ghi chú bị xóa sạch, và cấp bậc cũng như phân loại của nó bị chỉnh sửa. Tôi không nghĩ có hướng giải thích nào khác ngoài việc SCP-503-KO có khả năng thao túng tự động. - Tiến sĩ P.L. Briller
8

PHÂN LOẠI QUY MÔ: DARKGHI CHÚ 9.

Như các bạn đã thấy, tin nhắn của Tiến sĩ Briller được thêm vào bản sao này là tới từ thiết bị nội mạng, không phải hệ thống SCiPNET cũ hiện dưới quản thúc. Việc cách ly vật lý hai máy chủ khiến SCP-503-KO hiển thị tin nhắn trên là bất hợp lý. Tuy vậy, do khả năng tự động chỉnh sửa và nhận thức ngoài phạm vi kiểm soát, SCP-503-KO hơn những gì mà ta có thể lập trình nên. Do vậy, ta nên cân nhắc việc nó có dị tính, trí khôn phức tạp, hoặc một trí khôn nhân tạo có khả năng nhận thức.

Nhóm Nghiên cứu và Cơ Quan Quản Trị và Tài Liệu cần sự giúp đỡ của các bạn, O5-7 và chỉ huy Jean Karlyle Aktus, do hai người là nhà sáng lập SCP-503-KO. Hai người đã có gắn kết mật thiết với SCP-503-KO, bao gồm cả hệ thống phân loại, thiết kế biểu tượng và viết mã lệnh. Lời chứng của các bên liên quan đối với hiện trạng giờ của SCP-503-KO là vô cùng cần thiết, cũng như định vị nơi mà dị thể bị kích hoạt.
9

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA: NOTICEGHI CHÚ 10.

CẢNH BÁO: ĐÂY KHÔNG PHẢI TÀI LIỆU CẤP 1. NHÂN SỰ DƯỚI CẤP 3 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỌC NỘI DUNG TRONG ĐÂY TRỪ DÒNG THÔNG BÁO NÀY. NẾU VI PHẠM, HÃY BÁO CÁO TỚI NHÁNH AN NINH DỮ LIỆU GẦN NHẤT. - CHỈ HUY RAISA MARIA JONES##10**MÃ: 503-KO MÃ:
503-KO
CẤP3
NHẠY CẢM

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
KETERGHI CHÚ 11.

CẢNH BÁO! NHIỄM ĐỘC DIỆN RỘNG BỞI SCP-503-KO HIỆN ĐANG XẢY RA. TOÀN BỘ NHÂN SỰ CẦN HOẠT ĐỘNG QUA THIẾT BỊ KHÔNG DÙNG ĐIỆN NĂNG. CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠNG HỆ THỐNG BỊ NHIỄM SCP-503-KO CẦN PHẢI ĐƯỢC VỨT BỎ, CÁC THIẾT BỊ CHƯA NHIỄM PHẢI ĐƯỢC BẢO QUẢN DƯỚI CHẾ ĐỘ RÚT ĐIỆN. CÁC BIỆN PHÁP TƯƠNG TỰ SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỐI VỚI VIỄN CẢNH CẤP-AS "DỊ THỂ". CẢM ƠN VÌ ĐÃ HỢP TÁC - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIÊN SCP
11

PHÂN LOẠI QUY MÔ:

EKHIGHI CHÚ 12.

Dấu hiệu có vẻ trông rất bình thường khi dị thể bị cài đặt phân loại quy mô/hiểm họa thủ công tạm thời. Dù vậy, các văn bản hiện vất mất tích, còn dị thể hiện đã đang vi phạm quản thúc, việc thường hóa công việc trong bối cảnh này gần như là không khả thi.

Tôi đã đọc đi đọc lại từng dòng lệnh và bộ phát triển của dị thể nhưng vẫn không tìm thấy gì bất thường. Tôi tin rằng dị tính của SCP-503-KO là do tác động bên ngoài hệ thống. Để rõ hơn, có thể rằng ý tưởng cho "Hệ thống Phân loại Dị thể" đã ẩn chứa dị thể của chính nó. Và ta không thể làm ngơ khả năng SCP-503-KO có thể lây truyền ra ngoài mạng lưới, gây nhiễm lên hồ sơ thu âm và thậm chí cả suy nghĩ của nhân sự, giống như cách nó có thể phân tán ra cả ngoài mạng lưới bị cách ly. Nếu điều này là thực, nó sẽ lan truyền vào trí óc của từng nhân sự biết đến "ACS", và việc nó vi phạm quản thúc khỏi phạm vi Tổ Chức chỉ còn vấn đề thời gian. (Và tôi đặt tên cho khả năng trên là viễn cảnh Cấp-AS "Dị thể".)

Không có nhận thức độc nào từng tồn tại và được biết đến dị tính nếu Tổ Chức không lỡ phát tán nó. Tồi tệ hơn, việc kiếm phải các bản mẫu thử về nhận thức độc có thể tự cảm và tinh khôn đang cố trốn thoát là khó quản thúc. Tôi tin rằng ta phải loại trù SCP-503-KO khi dị tính nó vẫn còn bị giới hạn trong hệ thống của Tổ Chức. Do vậy, tôi đề nghị việc tiêu hủy hoàn toàn SCP-503-KO. Toàn bộ thiết bị tại Tổ Chức cần phải được phá hủy kể cả có bị nhiễm hay không, và tất cả nhận thức hay bản ghi về SCP-503-KO cần phải được xóa sạch. - Chỉ Huy Jean Karlyle Aktus
12

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA:
WARNINGGHI CHÚ 13.

Tôi đã hiểu và nhận thức rõ về mối nguy cô đề cập thưa, Chỉ Huy Aktus. Nếu SCP-503-KO thuộc dạng dị thể, các hành động của ta đối với nó sẽ bị hạn chế rõ rệt. Tuy vậy, tôi không chấp thuận việc xóa bỏ SCP-503-KO với các lý do sau:

Do việc ta không hiểu rõ về dị tính của SCP-503-KO, khả năng duy nhất để ta tiêu hủy nó chính là tiêu hủy căn nguyên nó tồn tại. Để làm được việc này, mọi cá nhân liên quan biết về SCP-503-KO sẽ phải bị xóa trí nhớ. Không có bản ghi hay hệ thống A.I nào được dùng để phục hồi dự phòng, do chúng cũng không thể tránh được việc bị phơi nhiễm với SCP-503-KO. Tóm tắt lại, Tổ Chức sẽ không có tài liệu hay nhận thức nào về SCP-503-KO sau khi bị tiêu hủy. Việc tiêu hủy một dị thể là quy trình hiếm có, và việc tiêu hủy nhưng không có kiến thức về nó thì lại càng không. Nếu SCP-503-KO vẫn còn tồn tại sau thử nghiệm tiêu hủy và tiếp tục phát tán, việc ứng phó gần như vô hiệu và, dẫn đến hỗn loạn thậm chí còn lớn hơn rất nhiều.

Kể cả khi ta chấp thuận tiêu hủy, thì vẫn còn một vấn đề. Các thiết bị bị SCP-503-KO lây nhiễm hiện đã được phục hồi lại theo quy trình quản thúc trước. Và số lượng thiết bị trên bao gồm các máy chủ điều hành đến các USB có thể lên đến 2.77 nghìn tỷ thiết bị. Và chỗ thiết bị trên mới chỉ là tổng số thiết bị được phục hồi trong ba tháng qua, và chi phí hồi phục chỗ đấy còn nhiều hơn lợi nhuận năm năm cộng lại mà Tổ Chức kiếm về. Thậm chí tính toán trên đã trừ đi khoản tiền chi phí cho nhân lực và thời gian dành cho việc ghi âm dữ liệu sao lưu qua thiết bị khác. Tổ Chức không thể lại đánh cược canh bạc lớn như vậy nữa.

Hiện thời, giải pháp tối ưu nhất giờ là quản thúc toàn bộ thiết bị nhiễm SCP-503-KO và làm việc trên các hệ thống không dùng băng thông. Tôi có thể hiểu được rõ sự sụt giảm hiệu năng công việc sau khi phải cách ly SCiPNET, nhưng cô phải hiểu rằng đây là cách duy nhất để bào toàn nghĩa vụ tối thiểu và tính điều hành của Tổ Chức. (Kể cả với tôi đây, phải bảy mươi năm rồi tôi mới lại phải //viết thư tay //để hoàn thiện công việc) Các chỉ thị liên quan đến yêu cầu của cô sẽ được cân nhắc ban hành sau khi Hội Đồng O5 đưa ra hướng giải quyết. Hãy tiếp tục công việc của mình. Ta sẽ phải tìm kiếm giải pháp quản thúc hoặc tiêu hủy SCP-503-KO mà không gây nên thiệt hại. - O5-7
13

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: KETERGHI CHÚ 11.

CẢNH BÁO! NHIỄM ĐỘC DIỆN RỘNG BỞI SCP-503-KO HIỆN ĐANG XẢY RA. TOÀN BỘ NHÂN SỰ CẦN HOẠT ĐỘNG QUA THIẾT BỊ KHÔNG DÙNG ĐIỆN NĂNG. CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠNG HỆ THỐNG BỊ NHIỄM SCP-503-KO CẦN PHẢI ĐƯỢC VỨT BỎ, CÁC THIẾT BỊ CHƯA NHIỄM PHẢI ĐƯỢC BẢO QUẢN DƯỚI CHẾ ĐỘ RÚT ĐIỆN. CÁC BIỆN PHÁP TƯƠNG TỰ SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỐI VỚI VIỄN CẢNH CẤP-AS "DỊ THỂ". CẢM ƠN VÌ ĐÃ HỢP TÁC - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIÊN SCP
11

PHÂN LOẠI QUY MÔ: EKHIGHI CHÚ 12.

Dấu hiệu có vẻ trông rất bình thường khi dị thể bị cài đặt phân loại quy mô/hiểm họa thủ công tạm thời. Dù vậy, các văn bản hiện vất mất tích, còn dị thể hiện đã đang vi phạm quản thúc, việc thường hóa công việc trong bối cảnh này gần như là không khả thi.

Tôi đã đọc đi đọc lại từng dòng lệnh và bộ phát triển của dị thể nhưng vẫn không tìm thấy gì bất thường. Tôi tin rằng dị tính của SCP-503-KO là do tác động bên ngoài hệ thống. Để rõ hơn, có thể rằng ý tưởng cho "Hệ thống Phân loại Dị thể" đã ẩn chứa dị thể của chính nó. Và ta không thể làm ngơ khả năng SCP-503-KO có thể lây truyền ra ngoài mạng lưới, gây nhiễm lên hồ sơ thu âm và thậm chí cả suy nghĩ của nhân sự, giống như cách nó có thể phân tán ra cả ngoài mạng lưới bị cách ly. Nếu điều này là thực, nó sẽ lan truyền vào trí óc của từng nhân sự biết đến "ACS", và việc nó vi phạm quản thúc khỏi phạm vi Tổ Chức chỉ còn vấn đề thời gian. (Và tôi đặt tên cho khả năng trên là viễn cảnh Cấp-AS "Dị thể".)

Không có nhận thức độc nào từng tồn tại và được biết đến dị tính nếu Tổ Chức không lỡ phát tán nó. Tồi tệ hơn, việc kiếm phải các bản mẫu thử về nhận thức độc có thể tự cảm và tinh khôn đang cố trốn thoát là khó quản thúc. Tôi tin rằng ta phải loại trù SCP-503-KO khi dị tính nó vẫn còn bị giới hạn trong hệ thống của Tổ Chức. Do vậy, tôi đề nghị việc tiêu hủy hoàn toàn SCP-503-KO. Toàn bộ thiết bị tại Tổ Chức cần phải được phá hủy kể cả có bị nhiễm hay không, và tất cả nhận thức hay bản ghi về SCP-503-KO cần phải được xóa sạch. - Chỉ Huy Jean Karlyle Aktus
12

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA: WARNINGGHI CHÚ 13.

Tôi đã hiểu và nhận thức rõ về mối nguy cô đề cập thưa, Chỉ Huy Aktus. Nếu SCP-503-KO thuộc dạng dị thể, các hành động của ta đối với nó sẽ bị hạn chế rõ rệt. Tuy vậy, tôi không chấp thuận việc xóa bỏ SCP-503-KO với các lý do sau:

Do việc ta không hiểu rõ về dị tính của SCP-503-KO, khả năng duy nhất để ta tiêu hủy nó chính là tiêu hủy căn nguyên nó tồn tại. Để làm được việc này, mọi cá nhân liên quan biết về SCP-503-KO sẽ phải bị xóa trí nhớ. Không có bản ghi hay hệ thống A.I nào được dùng để phục hồi dự phòng, do chúng cũng không thể tránh được việc bị phơi nhiễm với SCP-503-KO. Tóm tắt lại, Tổ Chức sẽ không có tài liệu hay nhận thức nào về SCP-503-KO sau khi bị tiêu hủy. Việc tiêu hủy một dị thể là quy trình hiếm có, và việc tiêu hủy nhưng không có kiến thức về nó thì lại càng không. Nếu SCP-503-KO vẫn còn tồn tại sau thử nghiệm tiêu hủy và tiếp tục phát tán, việc ứng phó gần như vô hiệu và, dẫn đến hỗn loạn thậm chí còn lớn hơn rất nhiều.

Kể cả khi ta chấp thuận tiêu hủy, thì vẫn còn một vấn đề. Các thiết bị bị SCP-503-KO lây nhiễm hiện đã được phục hồi lại theo quy trình quản thúc trước. Và số lượng thiết bị trên bao gồm các máy chủ điều hành đến các USB có thể lên đến 2.77 nghìn tỷ thiết bị. Và chỗ thiết bị trên mới chỉ là tổng số thiết bị được phục hồi trong ba tháng qua, và chi phí hồi phục chỗ đấy còn nhiều hơn lợi nhuận năm năm cộng lại mà Tổ Chức kiếm về. Thậm chí tính toán trên đã trừ đi khoản tiền chi phí cho nhân lực và thời gian dành cho việc ghi âm dữ liệu sao lưu qua thiết bị khác. Tổ Chức không thể lại đánh cược canh bạc lớn như vậy nữa.

Hiện thời, giải pháp tối ưu nhất giờ là quản thúc toàn bộ thiết bị nhiễm SCP-503-KO và làm việc trên các hệ thống không dùng băng thông. Tôi có thể hiểu được rõ sự sụt giảm hiệu năng công việc sau khi phải cách ly SCiPNET, nhưng cô phải hiểu rằng đây là cách duy nhất để bào toàn nghĩa vụ tối thiểu và tính điều hành của Tổ Chức. (Kể cả với tôi đây, phải bảy mươi năm rồi tôi mới lại phải //viết thư tay //để hoàn thiện công việc) Các chỉ thị liên quan đến yêu cầu của cô sẽ được cân nhắc ban hành sau khi Hội Đồng O5 đưa ra hướng giải quyết. Hãy tiếp tục công việc của mình. Ta sẽ phải tìm kiếm giải pháp quản thúc hoặc tiêu hủy SCP-503-KO mà không gây nên thiệt hại. - O5-7
13MÃ: 503-KO

MÃ:
503-KO
CẤP4
BÍ MẬTGHI CHÚ 14.

Nó ghi là "Bí mật", nhưng mà giờ cái quỷ nào cũng hiện mấy cái này. Mấy người chắc cái này chỉ tồn tại trong Tổ Chức không đấy? - Nghiên Cứu Viên Hariuchi Eido
14

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:
ESOTERIC
PHÂN LOẠI BỔ SUNG:
KHÔNG CẦNGHI CHÚ 15.

Ảnh hưởng của SCP-503-KO hiện đã ngoài tầm kiểm soát. SCP-503-KO giờ không chỉ gây ảnh hưởng tới tài liệu in ấn mà cả tài liệu viết tay cũng bị vậy. Tôi không hiểu được nó làm vậy kiểu gì. Mọi tài liệu gần như không thể đọc được khi bị nhiễm SCP-503-KO với nội dung bị xóa ấn. Làm sao mà ta tiếp tục làm việc được. Mặc kệ quản thúc, mọi chữ cái từ tài liệu quản trị viên cho đến cả trên menu căng-tin đều đã bị nhiễm, và ta không thể làm gì trên giất tờ được nữa? Tại sao thứ quỹ đấy lại thành thế này? - Tiến sĩ Seo Ain
15

PHÂN LOẠI TAM THỨ:
YÊU CẦU TRỢ GIÚPGHI CHÚ 16.

SCP-503-KO vừa là cá thể có trí khôn dạng thông tin, vừa là dạng nhận thức độc. Nó chiếm quyền đối với toàn bộ tài liệu Tổ Chức và còn tự tạo chế bản đề của nó. Việc quản thúc ngặt nghèo này hiện tạm thành công do việc kiến thức liên quan ACS chỉ được giữ tại nội bộ Tổ Chức, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi công việc vẫn còn đình đón. Ta cần phải thực hiện tiêu hủy tài liệu và xóa trí nhớ diện rộng nhằm quản thúc SCP-503-KO. - Văn phòng an ninh vi tính Son Inseop
16

PHÂN LOẠI VIỄN CẢNH:

ASGHI CHÚ 17.

Có thể giờ đã quá muộn. Nhìn đi. Ta còn không thể viết gì còn SCP-503-KO giờ đánh cắp cả câu từ được phát ngôn. Không ai có thể lường trước được thứ nè sẽ tiến hóa sao. Không ai còn chắc rằng đây chỉ là nhận thức hình ảnh. Có thể nó đã lây lan mà bộ quét ta không thể phát hiện. Viễn cảnh Cấp-AS "Dị thể" đã dần thành hình. Cảnh báo của Aktus chính là cơ hội cuối của ta. Ta đã lê thê quá đủ rồi. - Tiến sĩ Jack Bright
17

PHÂN LOẠI QUY MÔ:

CHÁY RỪNGGHI CHÚ 18.

Ông phàn nàn tốt đấy, Tiến sĩ Bright; SCP-503-KO có thể là nhận thức hình ảnh… Không, tôi tin chắc rằng SCP-503-KO là nhận thức hình ảnh.

Trước đây, "Hệ thống Phân loại Dị thể" là một ý tưởng rất bình thường. Nhiệm vụ tạo dựng khả năng nhận thức qua các biểu tượng nay dẫn đến việc xây tạo các biểu tượng khó hiểu ngày càng tràn lan, và việc thêm các phân loại khác chỉ khiến ta lại phải nhớ thêm khối thức. Một khối các 'phân loại Esoteric' sẽ được mọc lên; chỉ là SCP-503-KO là người dẫn đầu chúng thôi.

Tôi không nghĩ rằng việc O5-7 tạo nên hệ thống này là lý do duy nhất khiến RAISA và các Chỉ Huy khác thích thú, mặc kệ sự gây tạo vấn đề sai lệch của nó. Có những ý kiến bảo vệ đối với hình ảnh thẩm mỹ và chất lượng ưng nịnh của nó, nhưng đa số sử dụng ACS vì nó mới mà thôi: không phải một lý do chính đáng tối với những người tri thức như ta. Thôi nào, chúng ta là ai vậy? Một trang mạng giải trí? Tôi không thấy có cách nào giải thích khác ngoài việc SCP-503-KO là một nhận thức hình ảnh.

Nếu SCP-503-KO thực sự là một hình ảnh độc thức, thứ mà ta lo nhất KHÔNG phải là viễn cảnh Cấp-AS kia. 'Con người' thường được đặt trong một vị trí đặc biệt liên quan đến hình ảnh, nhưng mà nói thẳng ra, nó giống như một hình mẫu lý tưởng của một loài. Các nhận thức có thể phát tán nhanh chóng qua mạng xã hội mà không cần phải qua phương tiện ngôn ngữ. Nếu đúng vậy thì, con người cũng chỉ là… một 'phương tiện thông tin' khác mà nó có thể tàn phá. Sau tài liệu số, tài liệu in ấn, tài liệu viết tay và ngôn ngữ nói, nếu SCP-503-KO xâm nhập được vào hệ thống ngôn ngữ và trí nhớ con người, liệu ta có kháng nối nó không?

…SCP-503-KO tự nhận nó là "Cháy rừng". Ta có thể thấy sự hối thúc phát tán của nó. Nếu ta phải đánh đổi một vương triều để dập tắt đám cháy, ta lẽ không phép chút do dự. Tổ Chức phải tan biến cùng với SCP-503-KO vì lý tưởng nhân loại. Bây giờ hoặc không bao giờ, chút đây hay mảng hư vô. - Tiến sĩ Choi Duik
18

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA:
VÔ HẠIGHI CHÚ 19.

Tôi đồng ý với hướng giải quyết của Tiến sĩ Choi.

Chấp thuận, 1.

SCP-503-KO phải bị tiêu hủy. - O5-7
19

PHÂN LOẠI THƯỜNG CẤP:
CAOGHI CHÚ 20.

Thực hiện truyền tải cáo lệnh. Hội Đồng O5 và Ủy Ban Đạo Đức đã đưa ra kết luận tiêu hủy SCP-503-KO ngay khi nó còn nằm trong phạm vi Tổ Chức. Mọi cơ sở Tổ Chức phải tiêu hủy dữ liệu liên quan SCP-503-KO và thực hiện lú hóa toàn bộ nhân sự.

Nếu SCP-503-KO còn có thể kháng cự sau xóa sổ, bất kể hữu hình hay vô hình, hoặc bất cứ ai thấy văn bản sau được viết sau việc lú,

sau việc lú, thực hiện

truy cập-

cập-

PHÂN LOẠI VIỄN CẢNH: VIỄN CẢNH CẤP-AS "THƯỜNG CẤP"

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: ESOTERIC

PHÂN LOẠI BỔ SUNG: THƯA CHÚA

PHÂN LOẠI QUY MÔ: AMIDA
20

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: ESOTERIC
KHÔNG CẦNGHI CHÚ 15.

Ảnh hưởng của SCP-503-KO hiện đã ngoài tầm kiểm soát. SCP-503-KO giờ không chỉ gây ảnh hưởng tới tài liệu in ấn mà cả tài liệu viết tay cũng bị vậy. Tôi không hiểu được nó làm vậy kiểu gì. Mọi tài liệu gần như không thể đọc được khi bị nhiễm SCP-503-KO với nội dung bị xóa ấn. Làm sao mà ta tiếp tục làm việc được. Mặc kệ quản thúc, mọi chữ cái từ tài liệu quản trị viên cho đến cả trên menu căng-tin đều đã bị nhiễm, và ta không thể làm gì trên giất tờ được nữa? Tại sao thứ quỹ đấy lại thành thế này? - Tiến sĩ Seo Ain
15

YÊU CẦU TRỢ GIÚPGHI CHÚ 16.

SCP-503-KO vừa là cá thể có trí khôn dạng thông tin, vừa là dạng nhận thức độc. Nó chiếm quyền đối với toàn bộ tài liệu Tổ Chức và còn tự tạo chế bản đề của nó. Việc quản thúc ngặt nghèo này hiện tạm thành công do việc kiến thức liên quan ACS chỉ được giữ tại nội bộ Tổ Chức, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi công việc vẫn còn đình đón. Ta cần phải thực hiện tiêu hủy tài liệu và xóa trí nhớ diện rộng nhằm quản thúc SCP-503-KO. - Văn phòng an ninh vi tính Son Inseop
16

PHÂN LOẠI VIỄN CẢNH: AS GHI CHÚ 17.

Có thể giờ đã quá muộn. Nhìn đi. Ta còn không thể viết gì còn SCP-503-KO giờ đánh cắp cả câu từ được phát ngôn. Không ai có thể lường trước được thứ nè sẽ tiến hóa sao. Không ai còn chắc rằng đây chỉ là nhận thức hình ảnh. Có thể nó đã lây lan mà bộ quét ta không thể phát hiện. Viễn cảnh Cấp-AS "Dị thể" đã dần thành hình. Cảnh báo của Aktus chính là cơ hội cuối của ta. Ta đã lê thê quá đủ rồi. - Tiến sĩ Jack Bright
17

PHÂN LOẠI QUY MÔ: CHÁY RỪNGGHI CHÚ 18.

Ông phàn nàn tốt đấy, Tiến sĩ Bright; SCP-503-KO có thể là nhận thức hình ảnh… Không, tôi tin chắc rằng SCP-503-KO là nhận thức hình ảnh.

Trước đây, "Hệ thống Phân loại Dị thể" là một ý tưởng rất bình thường. Nhiệm vụ tạo dựng khả năng nhận thức qua các biểu tượng nay dẫn đến việc xây tạo các biểu tượng khó hiểu ngày càng tràn lan, và việc thêm các phân loại khác chỉ khiến ta lại phải nhớ thêm khối thức. Một khối các 'phân loại Esoteric' sẽ được mọc lên; chỉ là SCP-503-KO là người dẫn đầu chúng thôi.

Tôi không nghĩ rằng việc O5-7 tạo nên hệ thống này là lý do duy nhất khiến RAISA và các Chỉ Huy khác thích thú, mặc kệ sự gây tạo vấn đề sai lệch của nó. Có những ý kiến bảo vệ đối với hình ảnh thẩm mỹ và chất lượng ưng nịnh của nó, nhưng đa số sử dụng ACS vì nó mới mà thôi: không phải một lý do chính đáng tối với những người tri thức như ta. Thôi nào, chúng ta là ai vậy? Một trang mạng giải trí? Tôi không thấy có cách nào giải thích khác ngoài việc SCP-503-KO là một nhận thức hình ảnh.

Nếu SCP-503-KO thực sự là một hình ảnh độc thức, thứ mà ta lo nhất KHÔNG phải là viễn cảnh Cấp-AS kia. 'Con người' thường được đặt trong một vị trí đặc biệt liên quan đến hình ảnh, nhưng mà nói thẳng ra, nó giống như một hình mẫu lý tưởng của một loài. Các nhận thức có thể phát tán nhanh chóng qua mạng xã hội mà không cần phải qua phương tiện ngôn ngữ. Nếu đúng vậy thì, con người cũng chỉ là… một 'phương tiện thông tin' khác mà nó có thể tàn phá. Sau tài liệu số, tài liệu in ấn, tài liệu viết tay và ngôn ngữ nói, nếu SCP-503-KO xâm nhập được vào hệ thống ngôn ngữ và trí nhớ con người, liệu ta có kháng nối nó không?

…SCP-503-KO tự nhận nó là "Cháy rừng". Ta có thể thấy sự hối thúc phát tán của nó. Nếu ta phải đánh đổi một vương triều để dập tắt đám cháy, ta lẽ không phép chút do dự. Tổ Chức phải tan biến cùng với SCP-503-KO vì lý tưởng nhân loại. Bây giờ hoặc không bao giờ, chút đây hay mảng hư vô. - Tiến sĩ Choi Duik
18

PHÂN LOẠI HIỂM HỌA: VÔ HẠIGHI CHÚ 19.

Tôi đồng ý với hướng giải quyết của Tiến sĩ Choi.

Chấp thuận, 1.

SCP-503-KO phải bị tiêu hủy. - O5-7
19

PHÂN LOẠI THƯỜNG CẤP: CAOGHI CHÚ 20.

Thực hiện truyền tải cáo lệnh. Hội Đồng O5 và Ủy Ban Đạo Đức đã đưa ra kết luận tiêu hủy SCP-503-KO ngay khi nó còn nằm trong phạm vi Tổ Chức. Mọi cơ sở Tổ Chức phải tiêu hủy dữ liệu liên quan SCP-503-KO và thực hiện lú hóa toàn bộ nhân sự.

Nếu SCP-503-KO còn có thể kháng cự sau xóa sổ, bất kể hữu hình hay vô hình, hoặc bất cứ ai thấy văn bản sau được viết sau việc lú,

sau việc lú, thực hiện

truy cập-

cập-

PHÂN LOẠI VIỄN CẢNH: VIỄN CẢNH CẤP-AS "THƯỜNG CẤP"

PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: ESOTERIC

PHÂN LOẠI BỔ SUNG: THƯA CHÚA

PHÂN LOẠI QUY MÔ: AMIDA
20MÃ: 503-KO MÃ:
503-KO
CẤP-1
CÔNG KHAI

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License